Kauno miesto savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai

I SKYRIUS
ŠVIETIMO KONTEKSTO RODIKLIAI
Švietimo aplinka
Bendras Kauno miesto gyventojų skaičius, iš jų 0–18 metų vaikų skaičius
Švietimo įstaigų tinklas ir jų skaičius pagal įstaigų tipus, priklausomybę
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių skaičius savivaldybės švietimo įstaigose ir dalis lyginant su bendru besimokančiųjų skaičiumi
Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis
Socialiai remiamų mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, dalis (pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas)
Mokiniai
Klasių komplektų ir mokinių pasiskirstymas pagal įstaigas, klases miesto ir mokyklos lygmenimis
Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita įstaigos, miesto lygmenimis
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis
Savivaldybės mokyklose ugdomų 3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje, dalis
Savivaldybės 3–5 metų vaikų, ugdomų ne savivaldybės mokyklose, dalis
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis
Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis
Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis
Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis

II SKYRIUS

INDĖLIS Į ŠVIETIMĄ

Pedagogai

Mokytojų ir auklėtojų pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją, amžių, dalykinę kvalifikaciją miesto ir įstaigos lygmenimis
Pagalbą teikiančių specialistų pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją, amžių, dalykinę kvalifikaciją miesto ir įstaigos lygmenimis
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose
Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis
Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis
Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus
Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui
Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius
Pastatai, bazė, įranga
Įstaigų, turinčių leidimą-higienos pasą, dalis miesto lygmeniu
Įstaigų pasiskirstymo pagal pastato techninę būklę dalis miesto lygmeniu
Aprūpinimo informacinėmis technologijomis (IT) lygis miesto ir mokyklos lygmenimis
Finansiniai ištekliai
Savivaldybės biudžeto lėšų dalis, skirta švietimui, miesto lygmeniu
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos švietimo įstaigų  darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui miesto lygmeniu
Mokymo lėšų ir investicijų pasiskirstymas pagal įstaigas miesto lygmeniu
Valstybės ir savivaldybės skirtų lėšų santykis miesto lygmeniu
Vieno vaiko, mokinio išlaikymo kaina miesto ir įstaigos lygmenimis
Investicijų pritraukimo rezultatai
Mokyklų, gaunančių Valstybės investicijų programos lėšų, dalis miesto lygmeniu
Mokyklų, gaunančių lėšų iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų, dalis miesto lygmeniu
III SKYRIUS
ŠVIETIMO PROCESAI
Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis
Mokinių, besimokančių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius
Vaikų, besimokančių savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius
Mokinių, besimokančių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal suaugusiųjų  ugdymo programas, skaičius
Mokyklos nelankančių mokinių dalis miesto lygmeniu
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei prevencinės veiklos taikymo dalis miesto lygmeniu
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis
Mokinių užsieniečių ir grįžusių mokytis į savivaldybės mokyklas iš užsienio skaičius ir dalis, lyginant  su bendru mokinių skaičiumi

IV SKYRIUS

ŠVIETIMO REZULTATAI

Pagrindinio ugdymo pasiekimų  patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai miesto ir švietimo įstaigos lygmenimis
Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis miesto lygmeniu
Kartojančių kursą mokinių dalis miesto lygmeniu
Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis
Brandos egzaminų rezultatai miesto ir mokyklos lygmenimis
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos, matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis
Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis

V SKYRIUS

POVEIKIS IR PASEKMĖS

Įgijusių vidurinį išsilavinimą ir tęsiančių mokslą aukštosiose mokyklose mokinių dalis miesto lygmeniu
Įgijusių pagrindinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą mokinių dalis miesto lygmeniu

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content