Siunčiama nuotrauka

Informacija apie vykdomus ES projektus

Projektas „Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba“

Projekto tikslas – išspręsti problemas, susijusias su saugios, geros būklės gatvės, spartinančios gyventojų susisiekimą su verslo ir visuomeniniais objektais, Kauno miesto dalyje – Aleksote, trūkumu bei prisidėti prie Kauno integruotoje teritorijų vystymo programoje nustatytų problemų, susijusių su susisiekimo sistemos apkrovimu ir žala aplinkai dėl netolygaus gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymo, sprendimo.

Šiuo metu Šeštokų 1-osios ir Alyvų 1-osios gatvės neišvystytos – Šeštokų 1-osios gatvėje nenutiesta atkarpa nuo V. Čarneckio g. iki Seniavos pl., o Alyvų 1-osios gatvėje – nuo Seniavos pl. iki Mėtų g. Įgyvendinus projektą Šeštokų 1-osios ir Alyvų 1-osios gatvių atkarpose bus įrengta nauja danga, šaligatviai, sutvarkytos ir apželdintos žaliosios zonos, įrengtos lietaus nuotekų sistemos jas pajungiant į esamą nuotekų tinklą, įrengti apšvietimo tinklai, o naujai nutiestos gatvių atkarpos susijungs Seniavos plente taip sudarydamos vientisą jungtį.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2014-12-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-05-31

Projekto vertė – 1.430.346,88 Eur. iš jų ES lėšomis finansuojama 252.000,00 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.


Projektas #101 „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“

 „RESPONSE – Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport“)

 

RESPONSE yra viešojo transporto sektoriaus iniciatyva, kuria siekiama plėtoti ir koordinuoti esamas valstybės finansuojamas transporto paslaugas Baltijos jūros regione. Šis projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais iš Švedijos, Estijos, Norvegijos ir Vokietijos. Keičiantis patirtimi ir dalinai finansuojant INTERREG BSR programos lėšomis bus atliekami stebėjimai, skaičiavimai bei įgyvendintas bandomasis projektas.

Projekto pradžia 2019-03-22, pabaiga 2021-06-31.

Daugiau informacijos http://response-project.eu/

 


Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“

Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu paramos fondu “Rigra” nuo 2020 m. pradžios  įgyvendina projektą „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“, dalinai finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Šio projekto tikslas – teikti kompleksines narkotikų žalos mažinimo paslaugas, siekiant mažinti ŽIV ir virusinių hepatitų plitimą tarp narkotikus vartojančių asmenų bei jų aplinkoje, gerinti socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą labiausiai „atsiribojusiems“ švirkščiamųjų narkotikų vartotojus, teikiant žemo slenksčio kabineto paslaugas.

Kabinete dirba 2 profesionalūs socialiniai darbuotojai, kurie teikia konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo, vienkartinių priemonių dalinimo (švirkštų, adatų, dezinfekavimo priemonių, fiziologinio skysčio ir kt. priemonių), greitojo ŽIV testavimo ir kt. paslaugas. Žemo slenksčio kabinetas veikia patalpose Partizanų g. 5 Kaune.

Įgyvendinant projektą tikimasi padidinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems įvairiomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, gerinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę, taip mažinant narkotikų žalą.

Projekto vertė – 106.000 eurų, trukmė – 3 metai. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 


„SPORTAS, VIENIJANTIS VISUOMENĘ: TEISĖ GYVENTI SVEIKAME MIESTE“

(angl. “The Joy of Sport for Bonding Society: Right to Health Right to the City“)

 

Projektas

Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu Bayrampasa savivaldybe (Turkija) nuo 2019 m. sausio 15 d. įgyvendina projektą „Sportas, vienijantis visuomenę: teisė gyventi sveikame mieste“, bendrai finansuojamą Miestų bendradarbiavimo „Town Twinning“ programos lėšomis.

Šio projekto tikslas – skatinti savivaldybių bendradarbiavimą sporto ir sveikatos stiprinimo iniciatyvų srityje. Projekto metu siekiama dalintis gerąja patirtimi sporto, sveikos gyvensenos, piliečių gerovės, socialinių paslaugų teikimo neįgaliesiems, jaunimo įgalinimo per kultūrinę veiklą, socialinės rizikos grupių integracijos srityse.

Projekto partneriai siekia iškelti geruosius sporto srities pavyzdžius, pasidalinti patirtimi, sprendžiant jaunų žmonių blogų įpročių, priklausomybės problemas bei atpažinti būdus kaip, sporto pagalba, jaunuoliai gali būti įgalinti įveikti iškilusius sunkumus. Tikima, jog šio projekto pagalba, įvairių sporto šakų treneriai ir mokytojai išsiaiškins jaunuolių mokymosi poreikius ir kaip, panaudojant sportą kaip ugdymo įrankį, jie gali paskatinti jaunimą aktyviau įsitraukti į socialinį gyvenimą.

Bayrampasa savivaldybės atstovų vizitas Kaune

2019 m. Rugsėjo 25-29 d. 22 atstovai iš Bayrampasa savivaldybės lankėsi Kauno mieste ir dalyvavo įvairiuose Kauno miesto partnerių organizuojamose veiklose. Pirmąją ir antrąją vizito dieną savivaldybės atstovai, projekto komandų nariai ir sporto mokytojai turėjo galimybę aplankyti Kauno sporto aikšteles, sužinoti, kokie metodai naudojami Lietuvoje, kaip ir kokia sporto veikla yra vykdoma Kauno mieste. Projekto partneriai lankėsi įvairiose Kauno sporto įstaigose ir sporto mokyklose, vyko į „Žalgirio“ areną Nemuno saloje ir „Žalgirio“ krepšinio mokyklą, kurios atstovai svečius supažindino su jų vykdoma veikla, komanda bei naudojama sporto infrastruktūra ir įranga.

Trečiąją vizito dieną projekto partneriai dalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje sveikinimo kalbą sakė mero pavaduotojas Mantas Jurgutis. Po jo sekė Bayrampasa mero pavaduotojo kalba, Kauno sporto skyriaus vedėjo Mindaugo Šivicko sporto infrastruktūros, sporto klubų ir sporto projektų Kauno mieste pristatymas bei NVO „Aktyvistai“ įkūrėjo ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nario Karolio Stirbio geriausių NVO paremtų sporto iniciatyvų praktikų Kaune pristatymas.

Tikime, jog šis vizitas suteikė puikų šansą ne tik keistis gerąja patirtimi, bet ir ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių bei ateities projektų.

Bendra projekto vertė – 144.200,00 Eur.

 


Projektas “Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir Kauno miestus, vystymas”

Projektas yra tęstinis, kurio pagrindinis tikslas skatinti tarpvalstybinį turizmą Lietuvoje ir Lenkijoje vykdant gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą bei turizmo paslaugų viešinimą. Projekto metu numatyta skatinti turizmo objektų Kaune ir bei Elko mieste viešinimą sukuriant unikalius traukos centrus. Kauno mieste numatyta Kauno miesto pilies amfiteatro plėtra, Elko mieste numatyta statyti apžvalgos bokštą, kuris sudarytų galimybę lankytojams apžvelgti Elko miesto ežero panoramą. Projektu sukuriama ar plečiama infrastruktūra nesudarys jokių neigiamų pasekmių kultūros paveldo išsaugojimui bei leis užtikrinti jų, kaip turizmo traukos centrų potencialo augimą.

Projektu siekiama ir tarptautinio bendradarbiavimo, dalinantis gerąja patirtimi bei keliant tokius pačius tikslus skirtingose šalyse, apjungiant Kauno ir Elko miestus sukurtais turizmo maršrutais bei siekiant bendrų rezultatų.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta: Kauno pilies amfiteatro statyba (plėtra), apžvalgos bokšto Elko mieste statyba, turizmo maršruto sukūrimas, E. rinkodaros priemonių kūrimas ir pritaikymas viešinimo tikslams, tarptautiniai susitikimai, žurnalistų vizitai, partnerių susitikimai, delegacijų dalyvavimas didelio masto renginiuose tokiuose kaip Hanzos dienos ir kt.

Kauno pilies prieigose kasmet vyksta įvairūs renginiai, sutraukiantys tūkstančius kauniečių ir turistų. Amfiteatrai atliks paprastą, tačiau svarbią funkciją – žmonėms renginių metu nereikės sėdėti ant žolės ar kliuvinėti vaikščiojant po šlaitą, o ekskursijų metu didelės turistų grupės turės kur patogiai atsisėsti.

Projekto pradžia 2019-03-01, pabaiga 2021-02-28

Bendras projekto biudžetas 708 949,53 eurų, ES dalis 602 607,09 eurai

Projektą įgyvendina:

 


Projektas „Nemuno Žemupio kultūros ir gamtos paveldo objektų animavimas e-rinkodaros būdais“

Projekto tikslas – Skatinti upių ir pakrančių turizmą bei kultūros paveldo objektų pažinimą e-rinkodaros priemonėmis.

Projektu siekiama skatinti Nemuno žemupio pakrantėse esančių kultūros paveldo objektų lankymą, vietinį bei atvykstamąjį turizmą Kauno miesto bei Kauno rajono paupių teritorijose, skatinti kultūros paveldo objektų lankymą ir pažinimą, formuoti patrauklų ir šiuolaikišką Kauno miesto ir Kauno rajono turistinį įvaizdį kuriant inovatyvų pažintinio turizmo įrankį. Projekto pareiškėjas – Kauno miesto savivaldybės administracija, projekto partneris: VšĮ „Kaunas 2022“. Projekte vykdoma Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse esančių paveldo objektų sklaida.

Projekto metu bus sukurtas interaktyvus patirčių turas, skatinantis Nemuno žemupio paveldo objektų pažinimą, kuriame bus diegiamos virtualios realybės ir išplėstinės realybės technologijos. Taip pat bus sukurtas interneto polapis, pristatantis sukurtą interaktyvų turą ir jame įtrauktus paveldo objektus. Projektu siekiama aktyvinti vietinį ir užsienio turizmą Nemuno žemupio regione. Projektas orientuotas į Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos turistų segmentus. Šiems segmentams pasiekti projekto metu pasitelkiant socialinius tinklus, įvairias žiniasklaidos medijas, remarketingo priemones ir inovatyvius e-rinkodaros būdus, bus vykdomos reklamos kampanijos.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2018-2020

Projekto vertė – 243 969,73 EUR iš jų ES lėšomis finansuojama 207 374,27 EUR

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 įgyvendinimo priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

www.esinvesticijos.lt


Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“

Projekto tikslas – Plėtoti dviračių tinklo sistemą, apjungiančią Centro, Žaliakalnio, Dainavos ir Eigulių seniūnijas

Didžioji dauguma pėsčiųjų-dviračių takų Kauno mieste yra išplėtota Nemuno ir Neries upių krantinėse ir yra labiau pažintiniai nei skirti susisiekimui tarp miesto centro ir miegamųjų rajonų.  Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, – pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, skirtos gyventojų mobilumui didinti tarp miesto centro ir gyvenamųjų rajonų, trūkumas. Projekto tikslas – plėsti dviračių transporto infrastruktūrą Kauno mieste siekiant kurti vientisą dviračių tinklo sistemą ir skatinti gyventojų mobilumą bevariklėmis transporto priemonėmis.  Projektu numatoma įrengti naują pėsčiųjų-dviračių taką šiaurės vakarinėje Savanorių prospekto (besiribojančio su Centro, Žaliakalnio, Eigulių ir Dainavos seniūnijomis) pusėje, nuo Laisvės alėjos iki Kauno miesto ribos. Projekto tikslinė grupė – Kauno miesto savivaldybės gyventojai ir Kauno mieste Savanorių pr. registruoti verslo subjektai. Įgyvendinus projektą būtų tenkinamas tikslinių grupių poreikis – gyventi ar dirbti vietovėje, kurioje sudarytos tinkamos sąlygos rinktis bevarikles transporto priemones siekiant organizuoti susisiekimą su Kauno miesto centrine dalimi.

Projekto laikotarpis – 2018-2019

Projekto vertė – 1 700 000 EUR, iš jų ES lėšomis finansuojama 180 000,00 EUR

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

www.esinvesticijos.lt


Projektas „Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams“

Projekto tikslas – Skatinti Kauno miesto Žaliakalnio tikslinės teritorijos socialinę ir ekonominę plėtrą, gerinant Žaliakalnio tikslinės teritorijos viešosios infrastruktūros būklę, kuriant palankias sąlygas paslaugų sektoriui plėtoti bei sudarant sąlygas gyventojų užimtumui didėti.

Projekto idėja – Kauno sporto halės veiklą pritaikyti bendruomenės veikloms vykdant neformalaus ugdymo, konferencijų, parodų, mugių ir kitų masinių renginių veiklą. Projekto problema – mažėjantis bendruomenių užimtumas Kauno miesto savivaldybėje, lemiantis neformaliojo švietimo, konferencijų, mugių ir kitų veiklų poreikio didėjimą. Problemos sprendimo būdas – atlikti kapitalinį Kauno sporto halės pastato remontą. Sėkmingai atnaujinta infrastruktūra leis ne tik koncentruoti Kauno sporto halės veiklą orientuojant ją konferencijoms bei neformaliajam švietimui, bet ir bus sudarytos sąlygos bendruomenės veiklos plėtrai Kauno miesto savivaldybėje.

Numatomi projekto rezultatai – atliktas kapitalinis Kauno sporto halėje esančios infrastuktūros remontas, ją pritaikant konferencijų, mugių, koncertų, kultūros ir neformalaus švietimo veiklų vykdymui. Projektas orientuotas į tiesioginę tikslinę Kauno sporto halės grupes – sporto halės aptarnaujamos teritorijos gyventojus, neformaliojo švietimo programose dalyvaujančius mokinius, renginių organizavimo įmones bei Kauno sporto halės darbuotojus. Taip pat neatmetamos galimybės kaip tikslines projekto grupes išskirti bei projekto rezultatus orientuoti ir į bendruomenes, kūrybines sąjungas, nevyriausybines organizacijas ir pan., kurių yra gausu Kauno miesto savivaldybėje bei aplinkiniuose rajonuose. Planuojami projekto rezultatai duos naudą ne tik Kauno miesto savivaldybei, bet ir visiems Kauno miesto mikrorajonams bei juose esančioms tikslinėms projekto grupėms.

Projektas bus vykdomas tikslinėje teritorijoje – Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje.

Projektas yra įtrauktas į Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32. Programos 1 tikslo „Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką“, 1.1 uždavinio „Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose“ 1.1.12(v) veiksmas „Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams“ (prijungiant prie sporto halės šalia esantį garažo pastatą 3G1p Perkūno al.5, Kaune, pritraukiant naujas komercines veiklas, pritaikant naujų viešųjų paslaugų teikimui, tikslinės teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai).

Projekto vertė – 8 545 544,06 EUR , iš jų ES lėšomis finansuojama 4 625 000,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpi – 2019-2021

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

www.esinvesticijos.lt


Projektas „Teritorijos prie daugiafunkcio  S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas“

Projekto tikslas – Skatinti Kauno miesto Žaliakalnio tikslinės teritorijos socialinę ir ekonominę plėtrą, gerinant Žaliakalnio tikslinės teritorijos viešosios infrastruktūros būklę, kuriant palankias sąlygas paslaugų sektoriui plėtoti bei sudarant sąlygas gyventojų užimtumui didėti.

Projektas bus vykdomas tikslinėje teritorijoje – Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje.

Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje yra gausu miesto svarbos esamų ir plėtotinų sporto, kultūros ir rekreacinių viešųjų erdvių ir  teritorijų. Šiuo metu labiausiai apleista viešųjų erdvių teritorija, kuri nebuvo modernizuota – susiformavusi ties S. Dariaus ir S. Girėno stadionu, Sporto hale ir Sporto g. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas, – kokybiškos viešosios infrastruktūros, skirtos laisvalaikio užimtumui organizuoti, trūkumas siekiant spręsti socialines-ekonomines Žaliakalnio seniūnijos problemas. Problemos sprendimo būdas – viešųjų erdvių  modernizavimas, stiprinant esamus Kauno miesto traukos centrus. Problematikai spręsti, numatoma, jog tikslinga viešąją erdvę prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigose modernizuoti bei pritaikyti šiuolaikiniams gyventojų poreikiams. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti aikštės prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, sporto halės ir Sporto g. dangą, taip pat įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, modernizuoti mažąją architektūrą, atnaujinti apšvietimą, želdynus, keisti inžinerinius tinklus, griauti/rekonstruoti pastatus Sporto g. 1 ir Sporto g. 3A, diegti vaizdo stebėjimo sistemą. Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti projekto gaus Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos gyventojai, taip pat Žaliakalnio seniūnijoje veikiantys verslo subjektai bei kiti Kauno miesto gyventojai, turistai besilankantys šioje teritorijoje.

Projektas yra įtrauktas į Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32. Programos 1 tikslo „Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką“, 1.1 uždavinio „Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose“ 1.1.17 (v) veiksmas „Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas (sutvarkant aikštę ir pritaikant ją renginiams bei visuomenės poreikiams, pėsčiųjų takus ir želdinius, rekonstruojant apšvietimą)“.

Projekto vertė – 8 215 508,90 Eur, iš jų ES lėšomis finansuojama 6 452 278 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpi – 2019-2021

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

www.esinvesticijos.lt


Projektas „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“

Projekto tikslas – Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas.

Augant gyvenimo tempui miestuose ypač aktualus tampa greitas ir patogus susisiekimas. Siekiant užtikrinti miestiečių poreikius ir išlaikyti pasitenkinimą gyvenimo kokybe yra būtina skatinti visuomenės požiūrį į darnų vystymąsi. Viešojo transporto skatinimas gali ženkliai prisidėti prie miestiečių gyvenimo kokybės, darnaus vystymosi skatinimo, miesto įvaizdžio formavimo. Miestui renkantis viešojo transportą tipą taip pat būtina atsižvelgti į aplinkosaugines rekomendacijas bei galimas ekologiškas transporto alternatyvas. Kauno miestas turi išvystytą troleibusų kontaktinį tinklą, todėl be didelių papildomų investicijų galima plėtoti ekologiško transporto koncepciją.

Įsigijus 28 vnt. naujus žemagrindžius troleibusus, bus atnaujintas viešasis transportas, kas užtikrins kokybiškesnių paslaugų teikimą miesto gyventojams bei svečiams, bus skatinamas darnus visuomenės vystymasis bei ekologiškų transporto priemonių naudojimas.

Projekto laikotarpis – 2018-2021

Projekto vertė – 29 352 076,6EUR, iš jų ES lėšomis finansuojama 7 819 843 EUR

Projektas finansuojamas  Europos sanglaudos fondo lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonę „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“

www.esinvesticijos.lt


Pradedamas įgyvendinti projektas „Nemuno kelias“

Jurbarko rajono savivaldybės administracija (pareiškėjas) kartu su VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centru (projekto vykdytojas) pradeda įgyvendinti e-rinkodaros projektą „Nemuno kelias“ (toliau – Projektas). Projektą įgyvendina su trimis partneriais: VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centru, VšĮ Šešupės euroregiono turizmo informacijos centru ir Kauno miesto savivaldybės administracija.

Projekto paraiška parengta vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemone Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e. rinkodara“.

Projekto tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių  projekte dalyvaujančių savivaldybių teritorijose, lankomumą ir žinomumą e-rinkodaros priemonėmis.

Projekto uždavinys – pasitelkiant šiuolaikines e-rinkodaros priemones pristatyti Jurbarko r., Kauno r., Kauno m. ir Šakių r. pasirinktus kultūros ir gamtos paveldo objektus, didinti šių kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama viešinti 44 kultūros ir gamtos paveldo objektus. Projekto eigoje bus sukurtas pristatomasis regiono internetinis tinklalapis bei interneto nereikalaujanti mobili virtualaus audio gido aplikacija su navigacija, kuri pritaikyta naudotis lietuvių ir keturiomis užsienio kalbomis: anglų, rusų, vokiečių, latvių.

Planuojami pasiekti rezultatai: padidintas kultūros ir gamtos paveldų objektų žinomumas, aktualumas, lankomumas, visuomenė bus labiau informuota apie ją supančią aplinką, padidintas šalies turizmo konkurencingumas, pritraukta daugiau vietinių bei užsienio turistų. Taip pat bus labiau ištirta ir atskleista kultūros ir gamtos paveldo objekto reikšmė, nauda visuomenei bei valstybei. Bus padidintas visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas ir aktyvumas, labiau tenkinami gyventojų kultūriniai ir rekreaciniai poreikiai.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegiamos šios e-rinkodaros priemonės:

 1. Turinio rinkodara
 2. Mobili rinkodara
 3. Internetinės svetainės kūrimas ir administravimas
 4. Reklama paieškos sistemose (SEA)
 5. Reklama internetiniuose portaluose
 6. Socialinė komunikacija.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. liepos 29 d., pabaiga – 2018 m. liepos 28 d.

Projekto vertė – 282 822,00 Eur. Projekto ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 240 399,00 Eur. Projektui finansavimas skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto partneriai:

www.esinvesticijos.lt

 


Projektas „Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti „kamščių“ situaciją mieste“

Projekto tikslas – sukurti transporto srautų matavimo realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, Kauno miesto susisiekimo sistemos stebėsenos sistemą, apimančią transporto srautų judėjimo ir jų funkcinių parametrų stebėseną bei analizę, kuri sudarytų sąlygas suvaldyti “kamščių” situaciją mieste.

Projekto idėja – sukurti transporto srautų matavimo realiu laiku sistemą, kuri leistų vertinti srautų funkcionalumą ir taikyti funkcionalumo didinimo priemones. Šiuo metu eismo valdymo, saugumo bei taršos priemonių parinkimas ir įgyvendinimas siejamas tik atsižvelgiant į pasekmes (pvz. avaringų ruožų tobulinimas vykdomas atsižvelgiant į jau įvykusius eismo įvykius), bet nesiekiant išvengti priežasčių (pvz. eismo saugumo priemonių diegimas padidėjus eismo intensyvumui atskirose gatvių atkarpose). Įgyvendinus ikiprekybinį pirkimą rinkoje atsirastų inovatyvi priemonė, kuri užtikrintų sąlygas nemažinant susisiekimo sistemos vartotojų (gyventojų, verslo subjektų ir kt.) susisiekimo galimybių optimaliau išnaudoti turimą gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei viešojo susisiekimo. Sukurtos sistemos įdiegimas leistų ženkliai pagerinti ne tik esamos susisiekimo sistemos funkcionavimą, bet sudarytų sąlygas optimizuoti jos priežiūros ir plėtros sąnaudas. Pagrindiniai naudos gavėjai:

 1. Visuomenė ir verslas – dėl pagerėjusios susisiekimo būklės Kauno mieste;
 2. Prekybos, paslaugų, nekilnojamo turto ir kt. verslas – dėl galimybių įvertinti atskirų Kauno miesto vietų patrauklumą ir prognozuotų galimus klientų srautus, atsižvelgiant į eismo intensyvumo rodiklius;
 3. Kauno miesto savivaldybės administracija – dėl galimybių tikslingiau ir efektyviau planuoti susisiekimo sistemos modernizavimą ir plėtrą.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2018–2020 m.

Projekto vertė – 787 950,90 Eur. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 670 800,90 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

www.esinvesticijos.lt


Projektas „ITV sistemos, kurios pagalba įkraunamos PHEF galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas“

Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti intelektinę transporto valdymo sistemą skirtą miesto autobusams, kuri inovatyviu technologiniu sprendimu didintų transporto srautų valdymo veiksmingumą bei mažintų aplinkos taršą.

Projekto idėja – sukurti ir išbandyti intelektinę transporto valdymo sistemą skirtą miesto autobusams talpinantiems ne daugiau nei 22 keleivius, kurios pagalba autobusų su įkraunama hibridine pavara (PHEV) galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, priklausomai nuo transporto priemonės padėties maršrute bei pagaminus bandomąją transporto priemonių partiją testuoti naujus išmaniuosius judumo modelius Kauno miesto viešojo transporto maršrutuose. Taip pat ištirti ir nustatyti ITS sistemos poveikį aplinkai (oro taršos, triukšmo lygių sumažėjimą) ir, eksperimentui pasiteisinus, pateikti į rinką inovacinį technologinį sprendimą didinantį transporto srautų valdymo veiksmingumą bei mažinantį aplinkos taršą. Pagrindiniai naudos gavėjai:

 1. dėl pagerėjusios paslaugos kokybės – miesto viešojo transporto keleiviai;
 2. dėl sumažėjusios oro taršos ir triukšmo lygio – miesto ir artimojo priemiesčio gyventojai ir svečiai.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2018–2019 m.

Projekto vertė – 825 179,31Eur. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 702 494,31 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

www.esinvesticijos.lt


Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros kūrimas Kaune“

Projekto tikslas –sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Kauno mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Nepaisant nuolatinio elektromobilių skaičiaus didėjimo Lietuvoje, dėl elektromobilių stotelių trūkumo retas vairuotojas pasiryžta įsigyti tokią transporto priemonę. Siekiant paskatinti elektromobilių plėtrą Kaune, būtina plėtoti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą. Projekto „Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros kūrimas Kaune“ tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Kauno mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.  Projekto uždavinys – skatinti alternatyvų energijos šaltinių (degalų) naudojimą Kauno mieste, sukurti tam reikalingą infrastruktūrą. Projekto metu bus įrengtos 22 elektromobilių įkrovimo prieigos (11 stotelių – 10 įprastos gralios ir 1 didelės galios) Kauno mieste.  Įgyvendinant projektą siekiama sukurti ir išplėtoti viešąją elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą Kauno mieste.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2017–2020 m.

Projekto vertė – 131 747,83 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšų dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 111 985,65 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

www.esinvesticijos.lt


Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje

Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje (I dalis)“ pagal priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, Kauno m. savivaldybėje įgyvendinant paslaugų teikimo ir/ar asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Projekto bendra vertė – 258 200,83 Eur, iš jų 219 470,70 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

2017 metais Kauno miesto savivaldybės užsakymu buvo atlikti fizinių ir juridinių asmenų vartotojų pasitenkinimo tyrimai dėl Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo. Tyrimo metu nustatytas Kauno miesto savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo indeksas – 81 proc. ir savivaldybės teikiamų paslaugų indeksas – 72proc. Skaičiuojant Kauno miesto savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo indeksą vertinamas gyventojų bendras pasitenkinimas savivaldybės institucijos veikla, mero veikla, seniūnijų veikla, teikiamomis viešosiomis ir elektroninėmis paslaugomis. Duomenys rodo, kad gyventojai išskirtinai gerai vertina mero darbą, tačiau skaičiuojant pasitenkinimą savivaldybės teikiamomis paslaugomis, kurios apklausoje grupuojamos pagal sritis, pasitenkinimas yra 9proc. žemesnis. Apklausos dalyviai tarp gyventojams skirtų paslaugų prasčiausiai vertino socialinės paramos teikimo organizavimą, socialinių paslaugų organizavimą, teritorijų planavimo paslaugas ir su statybomis susijusias paslaugas. Respondentų išskirti pagrindiniai aptarnavimo kokybės trūkumai – specialistų trūkumas, lėtas specialistų darbas, informacijos sklaidos trūkumas, viešų projektų svarstymo trūkumas.

Pasitenkinimo verslui skirtomis paslaugomis indeksas yra aukštesnis – 90 proc.  Šios paslaugos analizuotos atskirai, nes jomis dažniausiai naudojasi juridiniai asmenys, paslaugos yra skirtos verslo vykdymui, šių paslaugų teikimo procesas reikšmingai skiriasi nuo gyventojams teikiamų paslaugų, todėl duomenys negali būti renkami iš gyventojų apklausos namuose metu ir negali būti lyginami su gyventojams teikiamomis paslaugomis. Išskirti pagrindiniai aptarnavimo trūkumai – “siuntinėjimas iš vieno kabineto į kitą”, informacijos išsamumo  trūkumas, reakcijos į prašymą ir paslaugos laukimo laikas. Nors bendras pasitenkinimo lygis yra gana aukštas tyrimo metu nustatyta, kad prasčiau teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę vertina jaunos (iki 5m.) įmonės bei mikro ir mažos įmonės (iki 49 darbuotojų). Smulkaus ir vidutinio verslo vystymui  itin didelę reikšmę turi administracinės naštos mažinimas, todėl siekiama, kad projekto metu būtų gerinamas šis rodiklis.

Bibliotekos teikiamas paslaugas respondentai vertina geriausiai – 95,5 proc., tačiau siekiant dar labiau orientuotis į jaunesnius, dirbančius ir laiku nespėjančius grąžinti knygų klientus, siūloma svarstyti galimybę dėl automatizuotos knygų grąžinimo paslaugos bet kuriuo paros laiku ir bent keliuose Bibliotekos padaliniuose. Pasitenkinimas knygų išdavimo ir grąžinimo paslaugomis yra labai aukštas, tačiau atskaitoje yra pažymima, kad yra nustatyta koreliacija tarp knygų grąžinimo paslaugos pasitenkinimo indekso ir Bibliotekos paslaugų svarbos. Taigi sudarant geresnes sąlygas leidinių išdavimui ir grąžinimui siekiama gerinti Bibliotekos teikiamų paslaugų pasitenkinimo indeksą. Bibliotekų veikla apima ne tik leidinių išdavimo ir grąžinimo paslaugas, bet veikia kaip bendruomenės formavimo erdvė, jaunimo ir senjorų susibūrimo vieta, teikia pažeidžiamoms visuomenės grupėms paslaugas, kurių šiuo metu nereikia rinka. Tai patvirtina tyrimo duomenys, kad 67,4 proc. vartotojų renkasi gauti paslaugas atvykus į biblioteką. Todėl bibliotekos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir gyventojų pasitenkinimas šiomis paslaugomis padeda užtikrinti Kauno miesto gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumą.

Atsižvelgiant į tyrimo duomenis ir siekiant didinti vartotojų pasitenkinimą Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimo kokybe yra atliekamas tyrimas, kurio metu siekiama išanalizuoti numatytų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras (procesus) (tarpinstitucinius ir vidinius institucijos procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti (supaprastinti) ir (ar) pertvarkyti (iš esmės pakeisti) (t. y. atsisakyti besidubliuojančių, persidengiančių, pasikartojančių, perteklinių proceso veiksmų, vykdyti vieno langelio principo įgyvendinimui užtikrinti reikalingus veiksmus, pakeisti organizacinę paslaugos teikimo struktūrą ir pan.), siekiant sutrumpinti šių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir (ar) kitus paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės parametrus. Tyrimo metu bus atliekama esamos situacijos analizė siekiant nustatyti, kokius paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo aspektus reikia keisti siekiant pagerinti jų teikimo procesus. Remiantis tyrimo duomenimis bus nustatyta,  kurias paslaugas ir kokiomis priemonėmis (teisinio reglamentavimo pakeitimai, IT sistemų diegimas ir/arba atnaujinimas, procesų automatizavimas) yra tikslinga gerinti.

 

 


Įgyvendinant projektą skelbiamas Idėjų konkursas kasmetinei Aleksoto šventei VDU Botanikos sode

Kauno miesto savivaldybė įgyvendina URBACT miestų platformos tarptautinį projektą „Creative Spirits“ – „Kūrybinga bendruomenė“. Projektu Kaune siekiama paskatinti verslo ir kultūros sektorių bendradarbiavimą bei kultūros kūrybinių industrijų vystymąsi Aleksoto mikrorajone. Kiti miestai, kurie dalyvauja šiame projekte, dalinasi savo patirtimi ir kartu tobulinasi, yra Uibuda, Vengrijoje, Votefordas, Airijoje, Sofija, Bulgarijoje, Ibis, Ispanijoje, Ravena, Italijoje, Liublinas, Lenkijoje ir Mariboras, Slovėnijoje, Loule, Portugalijoje. Projektas vyksta 2016-2019 m., jį finansuoja Europos Sąjungos regionų vystymo fondas. Daugiau informacijos http://urbact.eu/creative-spirits.

Idėjos konkursas Aleksoto šventei

 

 

 

 


Stadiono rekonstrukcijai panemunėje – ES struktūrinių fondų lėšos

Buvusioje senųjų kareivinių teritorijoje (Kareivinių g. 13) esantį stadioną planuojama prikelti naujam gyvenimui. Rekonstrukcijos darbus numatoma dalinai finansuoti Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo programos Interreg V-A Latvija – Lietuva lėšomis. 2018 m. gegužės 1 d. pradėtas įgyvendinti projektas “Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis!” (“Life in clean environment – a better future!“), trump. CLEAN BROWNFIELDS, Nr. LLI-303.

Projektas sudarys galimybę regeneruoti apleistas teritorijas projekto partnerių iš Lietuvos ir Latvijos savivaldybėse (Kuldigos, Skrundos, Saldaus, Klaipėdos, Telšių, Kauno), organizuoti inovatyvų ir profesionalų apleistų teritorijų planavimą, keistis gerąja patirtimi.

Tarpukario metu šis stadionas buvo naudojamas varžyboms, kariniams paradams. Dėl savo formos (pailgo stačiakampio formos aikštė su užstatymu perimetru) įtrauktas į kultūros vertybių registrą kaip komplekso dalis. Projekto metu numatoma sutvarkyti apleistą teritoriją, įrengti naują laistomą veją, futbolo vartus, aplink stadioną – bėgimo takus. Futbolo federacijos ekspertų nuomone, tokio dydžio atvirų stadionų poreikis yra didžiulis. Įgyvendinus projektą apleista teritorija bus pritaikyta kultūros ir sporto plėtojimui.

Bendra projekto vertė – 1.046.495 eurai, iš jų 144.770 eurų skirta Kauno miesto savivaldybei. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama 85% projekto vertės (123.054,50 eurų), Kauno miesto bendrojo finansavimo dalis –  iki 15% (21715,50 eurų, tačiau pusę lėšų bus galima susigrąžinti iš valstybės biudžeto). Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 gegužė, pabaiga – 2020 balandis.

Už šio straipsnio turinį atsako Kauno miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis  negali būti laikoma, kad  jis  atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos rasite svetanėse www.latlit.eu ir www.europa.eu

 


Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje

Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje (I dalis) pagal priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920.

Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka šiuo metu teikia daugiau kaip 250 paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įvairiose srityse. Nuo šių paslaugų suteikimo kokybės ir greičio priklauso miestiečių gyvenimo kokybė, verslo sąlygos mieste, asmenų pasitenkinimas ir pasitikėjimas Kauno miesto savivaldybės administracija bei visu viešuoju sektoriumi.  Įgyvendinant projektą siekiama didinti visuomenės pasitenkinimą Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno m. sav. V. Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, Kauno miesto savivaldybėje įgyvendinant paslaugų teikimo ir/ar asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Projekto metu bus atliekami tyrimai, kurių metu siekiama išanalizuoti numatytų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras (procesus) (tarpinstitucinius ir vidinius institucijos procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti (supaprastinti) ir (ar) pertvarkyti (iš esmės pakeisti) (t. y. atsisakyti besidubliuojančių, persidengiančių, pasikartojančių, perteklinių proceso veiksmų, vykdyti vieno langelio principo įgyvendinimui užtikrinti reikalingus veiksmus, pakeisti organizacinę paslaugos teikimo struktūrą ir pan.), siekiant sutrumpinti šių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir (ar) kitus paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės parametrus. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus bus gerinami procesai, kuriuos tikslinga gerinti taikant teisinio reglamentavimo pakeitimus bei rengiamos rekomendacijos dėl procesų, kuriuos tikslinga gerinti taikant Informacinių sistemų kūrimą, atnaujinimą, įsigijimą, įrangos įsigijimą ar atnaujinimą ir/ar kitomis priemonėmis.

Projekto bendra vertė 258.200,83 eurų, iš jų – 219,470,70 eurų Europos Sąjungos lėšos.


VI forto rekonstrukcijai skirta Europos Sąjungos fondų parama

Netoli K. Baršausko gatvės ir Pramonės prospekto žiedinės sankryžos esančiame VI forte jau šiemet ketinama pradėti rekonstrukcijos darbus įgyvendinant iš dalies Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo programos Interreg V-A Latvija – Lietuva lėšomis finansuojamą projektą „Tarpvalstybinio turizmo skatinimas regioninio kultūros paveldo srityje (Cross-border Increase in Regional Cultural Heritage Tourism)“ CIRCUIT, Nr. LLI-326. Interreg V – A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta  gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projekto metu bendradarbiaujant su Daugpilio miesto savivaldybe siekiama skatinti regioninį turizmą užtikrinant kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir turizmo paslaugų viešinimą. Projekto lėšomis numatoma atlikti Kauno VI forto užnugario kaponieriaus – kordegardo tvarkybos ir pritaikymo darbus, atvesti reikalingus inžinerinius tinklus (elektros, vandens ir nuotekų tinklus), įrengtas privažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė forto lankytojams. Šis projektas yra vienas iš 12ha forto teritorijos rekonstrukcijos etapų, kuriuo siekiama fortą pritaikyti visuomenės poreikiams ir turizmo reikmėms įkuriant čia karinės technikos ekspoziciją.

Projekto partneriai Latvijoje atliks Daugpilio fortų 7 bastiono rekonstrukciją ir įsigis forto priežiūrai reikalingą įrangą. Abu projekto partneriai kartu rengs ir platins informaciją apie turizmo galimybės šiuose regionuose galimybės lankytis atnaujintuose kultūros paveldo objektuose.

Bendra projekto vertė – 705.856 eurų, iš 338.140,30 eurų skirta Kauno miesto savivaldybei. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama 85% projekto vertės (287.419,25 eurų), Kauno miesto bendrojo finansavimo dalis –  iki 15% (50.721,05 eurų). Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 balandis, pabaiga – 2020 sausis.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Kauno miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis  negali būti laikoma, kad  jis  atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos rasite svetanėse www.latlit.eu ir www.europa.eu

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content