Siunčiama nuotrauka

Informacija apie vykdomus ES projektus

Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis


Projektas „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“


Projektas „Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“


Projektas „Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas“


Projektas „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra“


Projektas „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“


Projektas ,,Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“


Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas


Projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kauno mieste“


Projektas „Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e-rinkodara“


Projektas „Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“


Projektas „Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą


Projektas „Žaidžiu. Kuriu. Dalinuosi“


Projektas „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“


Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“


Projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno mieste“


Projektas „Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui


Projektas „Tarptautinės grupės ikimokyklinukams“


Projektas „Kauno lopšelio-darželio “Svirnelis” modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“


Projektas „Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą“


Projektas „Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams“


Projektas „Kauno 1-osios muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“


Projektas „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus


Projektas „Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant  netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kt. reikmėms“


Projektas „Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija“


Projektas „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste“


Projektas „Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas“


Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas rekonstruojant Eigulių, Nuokalnės gatves ir Tvirtovės alėją“


Projektas „Kauno miesto darnaus judumo plano parengimas“


Projektas „Kauno lopšelio-darželio “Boružėlė” modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“


Projektas „Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams“


Projektas „Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui“


Projektas „Aplinkos oro kokybės gerinimas“


Projektas „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą


Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje


Projektas „Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas“


Projektas „Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba“


Projektas #101 „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“


Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“


„Sportas, vienijantis visuomenę: teisė gyventi sveikame mieste“


Projektas “Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir Kauno miestus, vystymas”


Projektas „Nemuno Žemupio kultūros ir gamtos paveldo objektų animavimas e-rinkodaros būdais“


Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“


Projektas „Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams“


Projektas „Teritorijos prie daugiafunkcio  S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas“


Projektas „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“


Pradedamas įgyvendinti projektas „Nemuno kelias“


Projektas „Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti „kamščių“ situaciją mieste“


Projektas „ITV sistemos, kurios pagalba įkraunamos PHEF galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas“


Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros kūrimas Kaune“


Įgyvendinant projektą skelbiamas Idėjų konkursas kasmetinei Aleksoto šventei VDU Botanikos sode


Stadiono rekonstrukcijai panemunėje – ES struktūrinių fondų lėšos


VI forto rekonstrukcijai skirta Europos Sąjungos fondų parama


 

Skip to content