Siunčiama nuotrauka

Teisinė pagalba

Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Kauno mieste
Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.Pirminė teisinė pagalba skiriasi nuo Antrinės teisinės pagalbos.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.Antrinės teisinės pagalbos teikimą Kauno apygardos teismo teritorijoje organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius (adresas: Kęstučio g. 21, Kaunas. Tel. 8 700 00 177).

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Kauno mieste arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Kauno mieste, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, taip pat turi teisę kreiptis pirminės teisinės pagalbos, jei  laisvės atėmimo vieta yra Kauno mieste.

Pirminės teisinės pagalbos paslaugas kauniečiams pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija teikia: Advokatės Nijolė Reimerienė, Violeta Naujokienė, Diana Degutienė
K. Donelaičio g. 33-1, Kaunas (advokatų kontoros Baltrušaitienė, Degutienė, Naujokienė, Reimerienė ir partneriai patalpose)
Tel. (8-37) 22 92 68
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12-13 val.)

Yra galimybė (iš anksto informavus aukščiau nurodytu telefonu) šią pagalbą gauti pirmadieniais iki 19 val.

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).
 2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, pateikia kitus dokumentus, patvirtinančius gyvenamąją vietą Kauno mieste.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapiuose http://www.teisinepagalba.lt/  ir http://www.kaunas.lt/teisine-pagalba/

Smulkaus ir vidutinio verslo, nevyriausybinių ir kitų ne pelno siekiančių organizacijų atstovai teisiniais klausimais konsultuojami nemokamai. Kauno miesto savivaldybė kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) įkūrė Teisės kliniką, kuri veikia nuo 2017 m. vasario 6 dienos.

Teisės klinikoje konsultacijas teikia gabiausi VDU Teisės fakulteto studentai, kuriems suteikiama galimybė prisiliesti prie būsimo darbo tiesiogiai bendraujant su žmonėmis, jiems padedant spręsti įvairius klausimus.

Konsultacijos teikiamos teisiniais klausimais, susijusiais su verslo vykdymu ir reglamentavimu. Nemokamą teisinę pagalbą gali gauti verslo žmonės, nevyriausybinių organizacijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų atstovai, įvairios viešosios įstaigos, daugiabučių namų bendrijos, įvairios asociacijos.

Į nemokamas konsultacijas galima registruotis telefonu (8-37) 751 044. Konsultacijos vyksta trečiadieniais nuo 10.00 iki 12.00 VDU Teisės fakultete, adresu Jonavos g. 66, Kaunas (113 kab., 1 aukštas).

DĖL PAŽEISTŲ TEISIŲ JŪS GALITE KREIPTIS

Visais vartotojų teisių gynimo klausimais ir dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466,

http://www.vvtat.lt, tarnyba@vvtat.lt

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyrių

Gedimino g. 45, 44239 Kaunas, tel./faks. (8 37) 280 128,  http://www.vvtat.lt, kaunas@vvtat.lt

Dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų

Į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą

Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362,

nemokamas tel. 8 800 40403,

http://vmvt.lt, info@vmvt.lt

Į Kauno valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą

Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., 54469 Kauno r., tel. (8 37) 314 360, (8 37) 490 382, faks. (8 37) 312 903,

http://vmvt.lt, kaunas@vmvt.lt

 

Dėl elektros energijos ir dujų tiekimo –vartojimo sutarčių pakeitimo ir nutraukimo, elektros energijos ir dujų vartojimo ir atsiskaitymo, patirtų nuostolių dėl tiekimo nutraukimo, ribojimo ir apskaitos prietaisų dingimo

Į ESO Kauno miesto skyrių

T. Masiulio g. 16, 52374 Kaunas, klientų aptarnavimo tel. 1802, +370 611 21802, http://www.eso.lt,

Dėl draudimo paslaugų

Į Lietuvos banką
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, nemokamas tel.8 800 50500, faks. (8 5) 268 0038,
www.lb.lt, info@lb.lt, korespondencijai Totorių g. 4, 01121 Vilnius

Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi

Į Lietuvos metrologijos inspekciją

J. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius, tel. 8 706 68011,

konsultavimo tel. 8 706 68013,

http://www.metrinsp.lrv.lt, metrinsp@metrinsp.lt

Į Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyrių

J. Gruodžio g. 18, 44291 Kaunas, tel. 8 616 78035

http://www.metrinsp.lrv.lt, eugenija.grigaitiene@metrinsp.lt

 

Dėl šilumos, elektros energijos, dujų ir vandens tiekimo paslaugų

Į Valstybinės energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos

Mortos g. 10, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, faks.(8 5) 263 6076,

http://www.vei.lrv.lt, vei@vei.lt

Į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Kauno teritorinį skyrių

Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas, tel. (8 37) 452 412, faks. (8 37) 452 213,

http://www.vei.lrv.lt, kaunas@vei.lt

 

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų

Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją

Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, faks. (8 5) 266 1402,

nemokamas tel. 8 800 66 004,

http://www.sam.lrv.lt, ministerija@sam.lt

Į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą

Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 263 9264, faks. (8 5) 263 9265,

nemokamas tel. 8 800 73568,

http://www.vvkt.lt, vvkt@vvkt.lt

Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310,

http://www.vaspvt.gov.lt, vaspvt@vaspvt.gov.lt

Dėl medicinos prietaisų

Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310,

http://www.vaspvt.gov.lt, vaspvt@vaspvt.gov.lt

Dėl odontologo paslaugų

Į Lietuvos Respublikos odontologų rūmus

J.Jasinskio g. 16, 03163 Vilnius, tel./faks. (8 5) 212 2510,

www.odontologurumai.lt, info@odontologurumai.lt

Į Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Kauno teritorinį skyrių

Saulės g. 12, 50239 Kaunas, tel. 8 699 43861,

www.odontologurumai.lt, kaunas@odontologurumai.lt

Dėl turizmo paslaugų

Į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius, tel. 8 706 64976,

faks. 8 706 64988,

http://www.tourism.lt, vtd@tourism.lt

Dėl vežėjų paslaugų

Į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270,

konsultavimo tel. (8 5) 278 5601,

http://www.vkti.gov.lt, vkti@vkti.gov.lt

Į Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrių

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 200 009,

http://www.kaunas.lt, transporto.eismo.organizavimo.skyrius@kaunas.lt

Dėl civilinės aviacijos paslaugų (bilietų, bagažo praradimo ar sugadinimo)

Į Civilinės aviacijos administraciją

Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, tel. (8 5) 273 9038, faks. (8 5) 273 9248,

http://www.caa.lt, caa@caa.lt

Dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo ir mokesčio už telekomunikacijų paslaugas

Į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybą

Mortos g. 14, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 210 5633, faks. (8 5) 216 1564,

nemokamas tel. 8 800 20030,

http://www.rrt.lt, rrt@rrt.lt

Į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos Kauno kontrolės skyrių

Zarasų g. 38, 44140 Kaunas, tel./faks. (8 37) 334 114,

http://www.rrt.lt, rrt@rrt.lt

Dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

Į Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą

Jogailos g. 14, 01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797, faks. (8 5) 212 6492,

http://www.kt.gov.lt, taryba@kt.gov.lt

Dėl statybos paslaugų

Į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos

A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, konsultavimo tel. (8 5) 207 3333,

http://www.vtpsi.lt, info@vtpsi.lt

Į Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių

L. Sapiegos g.12, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 270 018, faks. (8 37) 210 507, (8 37) 270 011,

http://www.vtpsi.lt, info@vtpsi.lt

Dėl Lietuvos vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų ES šalyse, ir ES vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų Lietuvoje

Į Europos vartotojų centrą

Odminių g. 12, 01122 Vilnius, tel. (8 5) 265 0368, faks. (8 5) 262 3123,

www.ecc.lt, info@ecc.lt

Dėl azartinių lošimų organizavimo

Į Lošimų priežiūros tarnybą prie Finansų ministerijos

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 233 6246, 233 6247, faks. (8 5) 233 6225,

www.lpt.lt, info@lpt.lt

Dėl kirpyklų, grožio salonų, soliariumų, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų

Į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kalvarijų g. 153,  08221 Vilnius, tel. (8 5) 264 9676,

https://nvsc.lrv.lt, info@nvsc.lt

Į  NVSC Kauno departamentą  

K. Petrausko g. 24, 44156 Kaunas, tel. (8 37) 331 683,

https://nvsc.lrv.lt, kaunas@nvsc.lt

Kauno miesto savivaldybėje konsultacija vartotojų teisių apsaugos klausimais Klientų aptarnavimo skyriuje

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas,

atsakinga – vyriausioji specialistė Halina Rukštelienė, tel. (8 37) 207 609,

halina.ruksteliene@kaunas.lt

Renginių kalendorius

DJI_0029 Kauno architektūros festivalis (KAFe 2019)

2019-09-21

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba