Siunčiama nuotrauka

Nevyriausybinės organizacijos

GERBIAMI KAUNO MIESTO NEĮGALIŲJŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI,

 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia konkursą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje veikiančioms neįgaliųjų organizacijoms, teikiančioms neįgaliųjų pavėžėjimo paslaugą, lengvajam automobiliui valstybės turto panaudos pagrindais gauti. Automobilį perduoda Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  2018 m. Kauno miesto savivaldybėje veikiančiai organizacijai planuojama  skirti 9 vietų (iš jų 3 pritaikytos neįgaliesiems), lengvąjį automobilį Peugeot Boxer Combi.

Paraiškas gali teikti organizacijos, kurių teisinė forma yra asociacija. Taip pat organizacijos steigimo dokumentuose nurodytos veiklos tikslai tiesiogiai susiję su neįgaliųjų lygių teisių ir galimybių visuomenėje siekiu ir paslaugų neįgaliesiems teikimu.

Organizacijos pateikia prašymus iki gegužės 3 d. 16.30 val. į Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrių, adresu Nemuno g. 29,  50 kab.  ir sekančius dokumentus:

 • Organizacijos teisinį statusą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Laisvos formos organizacijos vykdomų veiklų aprašymą, nurodant teikiamas paslaugas, paslaugų gavėjų skaičių, trumpą pagrindimą, kam bus naudojamas automobilis.
 • Organizacijos rašytinę garantiją, kad jei perduoto automobilio išlaikymo ir eksploatacijos išlaidas dengs pati organizacija arba kiti asmenys.

Atkreipiame dėmesį, kad atrinktai organizacijai automobilis bus skiriamas tik gavus visus reikalaujamus dokumentus ir organizacijai atitikus jai nustatytus reikalavimus. Atrinktai organizacijai  bus perduotas automobilis ne mažiau kaip 5 metams, vadovaujantis Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskyrimo 2016-2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu  Nr. V-35 „Dėl lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskyrimo 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kilus klausimams, kreipkitės į Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiąsias specialistes Eriką Mockienę tel.: (8 37) 20 70 65 ar rašykite el. paštu: erika.mockiene@kaunas.lt arba
Viliją Zakarauskienę tel.: (8 37) 20 98 21 ar rašykite el. paštu: vilija.zakarauskiene@kaunas.lt

 

 


Informacija dėl 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų lėšų paskirstymo

2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo lėšų paskirstymo sąrašas

Eil.

Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Iš viso, Eur Iš jų
lėšos iš valstybės biudžeto, Eur lėšos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, Eur
1. VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras 52054 44054 8000
2. Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija 19954 16887 3067
3. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras 56880 48138 8742
4. Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“ 14499 12271 2228
5. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno viltis“ 26678 22578 4100
6. Asociacija Kauno „Arkos“ bendruomenė 33130 28038 5092
7. VšĮ „SocACTIVA“ 40450 34233 6217
8. VšĮ „Mes kitokie“ 14087 11922 2165
9. Kauno klubas „Likimo draugai“ 24617 20834 3783
10. Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“ 19184 16236 2948
11. Maltos ordino pagalbos tarnyba 21548 18236 3312
12. Kauno klubas „Bičiulės“ 8166 6911 1255
13. Kauno miesto neįgaliųjų draugija 27242 23055 4187
14. Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga 22557 19090 3467
15. Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“ 26483 22413 4070
16. VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ 24129 20421 3708
17. VšĮ „Meda Project“ 5173 4378 795
18. Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius 31916 27011 4905
19. VšĮ „Alavesta“ 16256 13758 2498
20. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 20941 17723 3218
21. Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“ 19043 16117 2926
22. Kauno klubas „Centras“ 14716 12454 2262
Iš viso 539703 456758 82945

Informacija apie pateiktas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas.

2017-10-24

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijai Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas 2018 metų veikloms vykdyti pateikė šios nevyriausybinės organizacijos:

 1. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras
 2. VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras
 3. Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija
 4. Kauno klubas „Likimo draugai“;
 5. Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių bendrija „Prošvaistė“;
 6. Kauno klubas „Centras“;
 7. Kauno klubas „Bičiulės“;
 8. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno Viltis“;
 9. VšĮ „Mes kitokie“;
 10. Asociacija Kauno „Arkos“ bendruomenė;
 11. VšĮ SocACTIVA;
 12. Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga;
 13. Kauno miesto neįgaliųjų draugija
 14. Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“;
 15. VšĮ „Alavesta“;
 16. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“;
 17. VšĮ Ramučių globos namai
 18. Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“
 19. Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius
 20. Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“
 21. VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“
 22. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas
 23. VšĮ „Meda Project
 24. Maltos ordino pagalbos tarnyba

Socialinių paslaugų skyriaus informacija

 

Kauno miesto savivaldybė Kaunas ieško partnerių ambicingam projektui//

//

Kaunas ieško nevyriausybinių organizacijų (NVO), kurios padėtų įgyvendinti ambicingą projektą, pavadintą „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Siekiant atrinkti kokybiškas paslaugas šeimoms teiksiančias NVO, skelbiama atranka. Paraiškų laukiama iki rugpjūčio 18 dienos.

„Šis projektas skirtas ne vien tik socialinės rizikos šeimoms. Paslaugos pasidarytų prieinamos šeimoms, kurioms būtini tėvystės mokymai, psichologinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės, vaikų priežiūros paslaugos“, – teigė Kauno miesto tarybos Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto pirmininkė Rasa Šnapštienė.

Atrankai NVO kviečiamos teikti savo veiklos programą, parengtą pagal tvarkos apraše (atsisiųsti) pateiktus reikalavimus. Įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“ planuojama sudaryti sąlygas šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau jos gyvenamosios vietos bei siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Programa turi būti pateikta Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui (50 kabinetas, V aukštas, Nemuno g. 29, LT-44295, Kaunas) ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 18 d. arba gauta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 18 d.

Programos teikimo klausimais konsultuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15, el. paštas: jovita.mikaloniene@kaunas.lt.

Planuojama, kad paslaugos šeimai būtų teikiamos bendruomeniniuose šeimų namuose, kurių funkcijas atliktų nevyriausybinės organizacijos kartu su partneriais.

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

BENDRUOMENIŲ  NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

Bendruomenių  organizacijų sąjungos:

Bendruomenių  organizacijos:

ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

Scientix

VšĮ Pasaulio lietuvių centras

SOCIALINĖS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS


Vaikų dienos centrai  

Paslaugos šeimai ir vaikams

Nemokamas maitinimas

Paslaugos suaugusiems soc. rizikos asmenims

Paslaugos pagyvenusiems asmenims

Judėjimo negalia

Regėjimo negalia

Klausos negalia
Proto negalia
Psichikos negalia
 • Kauno klubas „Likimo draugai“
 • Kauno klubas „Centras“
 • Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių bendrija „Prošvaistė“
 • Kauno klubas „Bičiulės“
 • Kauno neįgaliųjų iš vaikystės globos draugija
Cukrinis diabetas
 • Kauno diabetikų klubas „Insula“
 • Kauno vaiku diabeto klubas „Svaja“
 • Kauno diabetikų bendrija „Aronija“
Vaikai su negalia
Neįgaliųjų sportas
 • Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas
 • Kauno kurčiųjų sporto klubas „Tyla“
 • Kauno plaukimo meistrų ir neįgaliųjų klubas „Takas“
 • Kauno specialiosios olimpiados klubas
 • Kauno krašto invalidų sporto klubas „Santaka“
 • Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Sveikata“
 • Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“
 • Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Parolimpietis“

Kauno miesto jaunimo reikalų koordinatorė yra Laura Ramanauskaitė-Stašiauskienė, el. p.: laura.ramanauskaite@kaunas.lt , tel.: (37) 42 45 61, Laisvės al. 96, 141 kab.

Socialinių nevyriausybinių organizacijų klausimais konsultuoja Jovita Mikalonienė, el. p.: jovita.mikaloniene@kaunas.lt, tel.: (37) 42 38 15, Nemuno g. 29, 53 kab.

Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų klausimais konsultuoja Erika Mockienė, el. p.: erika.mockiene@kaunas.lt, tel.: (37) 20 70 65, Nemuno g. 29, 51 kab.
Kauno miesto bendruomenių reikalų koordinatorė Eglė Jaudegienė, el. p.: egle.jaudegiene@kaunas.lt, tel.: (37) 42 56 25, Nemuno g. 29, 51 kab.

Kaunas pilnas kultūros

neuzgesk Akcija, skirta žuvusiems eismo keliuose atminti – „Neužgesk“

2018-11-18

kariudiena Iškilmingas Lietuvos kariuomenės 100-mečio minėjimas Kaune

2018-11-23

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba