Siunčiama nuotrauka

Švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2019 metų veiklos užduotys

Eil. Nr.
Įstaiga Vadovo vardas, pavardė 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2019 metų veiklos užduotys
Bendrojo ugdymo mokyklos
1 Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ Aida Šimaitienė 35-12-19
2 Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ Evelina Stankevičienė 35-12-20
3 Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis Gailutė Jonienė 35-12-21
4 Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis Dalia Šandrikienė 35-12-22
5 Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ Asta Gaižutienė 35-12-23
6 Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla Aušra Burbienė 35-12-24
7 Kauno Panemunės pradinė mokykla Virginija Rupainienė 35-12-25
8 Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Jūratė Keršienė 35-12-26
9 Kauno „Ryto“ pradinės mokykla Reda Stasiukonienė 35-12-27
10 Kauno Suzukio pradinė mokykla Dėja Aukštkalnytė 35-12-28
11 Kauno „Šilo“ pradinė mokykla Rūta Gaidienė 35-12-29
12 Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla Daina Gitana Paražinskienė 35-12-30
13 Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ Nijolė Jukštienė 35-12-31
14 Kauno Dainavos progimnazija Jolanta Vengalienė 35-12-32
15 Kauno Simono Daukanto progimnazija Jekaterina Juknevičienė 35-12-33
16 Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija Lina Viršilienė 35-12-34
17 Kauno Kazio Griniaus progimnazija Stanislovas Šimanauskas 35-12-35
18 Kauno Tado Ivanausko progimnazija Sigitas Alubauskas 35-12-36
19 Kauno šv. Kazimiero progimnazija Palmira Talijūnienė 35-12-37
20 Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Danguolė Bagdonienė 35-12-38
21 Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija Irena Švėgždienė 35-12-39
22 Kauno Martyno Mažvydo progimnazija Juzė Grigalienė 35-12-40
23 Kauno Milikonių progimnazija Janas Ryzgelis 35-12-41
24 Kauno Petrašiūnų progimnazija Antanina Džiugienė 35-12-42
25 Kauno Pilėnų progimnazija Juozas Daukšys 35-12-43
26 Kauno Senamiesčio progimnazija Gita Levickienė 35-12-44
27 Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija Lydija Merfeldienė 35-12-45
28 Kauno Žaliakalnio progimnazija Jurgita Bugenienė 35-12-46
29 Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla Asta Daugirdė 35-12-47
30 Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla Danguolė Deobald 35-12-48
31 Kauno „Nemuno“ mokykla Vesta Žiūraitienė 35-12-49
32 Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras Violeta Čiuldienė 35-12-50
33 Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla Kastytis Rupšys 35-12-51
34 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla Dalia Lapėnienė 35-12-52
35 Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Tomas Lagūnavičius 35-12-53
36 Kauno „Aušros“ gimnazija Nerija Baltrėnienė 35-12-54
37 Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija Antanas Račkelis 35-12-55
38 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija Nijolė Šimkevičienė 35-12-56
39 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Vladislovas Janiūnas 35-12-57
40 Kauno Juozo Grušo meno gimnazija Nijolė Šimienė 35-12-58
41 Kauno Jono Jablonskio gimnazija Danguolė Miškinienė 35-12-59
42 Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus Dainius Žvirdauskas 35-12-60
43 Kauno Kovo 11-osios gimnazija Stanislovas Milašius 35-12-61
44 Kauno Maironio universitetinė gimnazija Daiva Garnienė 35-12-62
45 Kauno Palemono gimnazija Ramunė Baniulienė 35-12-63
46 Kauno Aleksandro Puškino gimnazija Erikas Griškevičius 35-12-64
47 Kauno Rokų gimnazija Rūta Buinickienė 35-12-65
48 Kauno „Santaros“ gimnazija Asta Karlienė 35-12-66
49 Kauno „Saulės“ gimnazija Sonata Drazdavičienė 35-12-67
50 Kauno Antano Smetonos gimnazija Violeta Balčiūnienė 35-12-68
51 Kauno „Varpo“ gimnazija Ilmantė Bagdonė 35-12-69
52 Kauno Veršvų gimnazija Žilvinas Damijonaitis 35-12-70
53 Kauno „Aitvaro“ mokykla Virginijus Kniuras 35-12-75
54 Kauno Prano Daunio ugdymo centras Raimonda Juknevičienė 35-12-72
55 Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras Laimutė Gervinskienė 35-12-73
56 Kauno Jono Laužiko mokykla Salomėja Ratkevičienė 35-12-74
57 Kauno specialioji mokykla Darius Griežė 35-12-75
58 Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras Asta Poželė 35-12-76
59 Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija Artūras Sakalauskas 35-12-77
60 Viešoji įstaiga Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Ingrida Levickienė 35-12-78
61 Viešoji įstaiga Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla Dalia Krasauskienė 35-12-79
62 Viešoji įstaiga Kauno „Vyturio“ gimnazija Aleksandra Bancevičienė 35-12-80
63 Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Rita Rasikienė 35-12-81
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
1  Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ Jurgita Bušmanienė 35-12-83
2 Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ Audronė Trumpickienė 35-12-84
3 Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ Kristina Šataitienė 35-12-85
4 Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Rimutė Karpiejienė 35-12-86
5 Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“ Rimutė Širmulienė 35-12-87
6 Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ Loreta Levanauskienė 35-12-88
7 Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė 35-12-89
8 Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ Laima Kanienė 35-12-90
9 Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“ Ilona Sliesarčiukienė 35-12-91
10 Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ Birutė Kriščiukaitienė 35-12-92
11 Kauno lopšelis-darželis „Dvarelis“ Irena Gapševičienė 35-12-93
12 Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ Irma Žilinskienė 35-12-94
13 Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ Aurelija Saulevičienė 35-12-95
14 Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ Jūratė Stakeliūnienė 35-12-96
15 Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Vilma Skrebytė 35-12-97
16 Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“ Renata Drulienė 35-12-98
17 Kauno lopšelis-darželis „Girstutis“ Vida Juškevičienė 35-12-99
18 Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ Silvija Mickūnienė 35-12-100
19 Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ Raimonda Rasa Rumšienė 35-12-101
20 Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“ Jolanta Bitvinskienė 35-12-102
21 Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ Rasa Kazimiera Tamulaitienė 35-12-103
22 Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ Genovaitė Gradauskienė 35-12-104
23 Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ Renata Danaitienė 35-12-105
24 Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“ Ilona Mačionienė 35-12-106
25 Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“ Rima Kalinauskienė 35-12-107
26 Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ Gražina Išarienė 35-12-108
27 Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis“ Laima Krajašienė 35-12-109
28 Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“ Dalia Mazaliauskienė 35-12-110
29 Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“ Laimutė Marušauskienė 35-12-111
30 Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ Edita Gaižauskienė 35-12-112
31 Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“ Vanda Kepežinskienė 35-12-113
32 Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“ Vida Bakutienė 35-12-114
33 Kauno Panemunės lopšelis-darželis Sonata Vitkuvienė 35-12-115
34 Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Gendrutė Lazdinienė 35-12-116
35 Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“ Stanislava Listopadskienė 35-12-117
36 Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“ Irena Palukaitienė 35-12-118
37 Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“ Ilona Ališauskienė 35-12-119
38 Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“ Elona Činikienė 35-12-120
39 Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ Rita Vaškelienė 35-12-121
40 Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ Ramutė Stanislovaitienė 35-12-122
41 Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ Dalia Žemonienė 35-12-123
42 Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ Vaida Noreikienė 35-12-124
43 Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ Danutė Jankūnienė 35-12-125
44 Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ Dalia Sinkevičienė 35-12-126
45 Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“ Violeta Bružienė 35-12-127
46 Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ Nijolė Ramutė Kožaniauskienė 35-12-128
47 Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ Violeta Dranseikienė 35-12-129
48  Kauno Šančių lopšelis-darželis Vida Zakarauskienė 35-12-130
49 Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“ Ingrida Emilija Jasionienė 35-12-155
50  Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ Aldona Leonavičienė 35-12-131
51 Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ Vytautė Senkovienė 35-12-132
52 Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ Grasilda Celiešienė 35-12-133
53 Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis Neringa Šeštokienė 35-12-134
54 Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ Solveiga Venzbergienė 35-12-135
55 Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“ Regina Beinorienė 35-12-136
56 Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ Silvija Sipavičienė 35-12-137
57 Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ Lidija Kasiulynienė 35-12-138
58 Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ Zita Jurgelevičienė 35-12-139
59 Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“ Virginija Vorobjovienė 35-12-140
60 Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ Jūratė Talalienė 35-12-141
61 Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis Ona Danutė Gricienė 35-12-142
62 Kauno lopšelis-darželis „Žara“ Silvija Šinkūnienė 35-12-143
63 Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ Lina Bagdanavičienė 35-12-144
64 Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ Živilė Dubinskienė 35-12-145
65 Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ Ona Vitkauskienė 35-12-146
66 Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ Violeta Valaitienė 35-12-147
67 Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Zina Miciūnienė 35-12-148
68 Kauno lopšelis-darželis„Žuvintas“ Galina Charitonova 35-12-149
69 Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ Rasa Šniaukienė 35-12-150
70 Kauno menų darželis „Etiudas“ Regina Žukauskienė 35-12-151
71 Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ Diana Dūdėnienė 35-12-152
72 Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“ Vilija Lukoševičienė 35-12-153
73 Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ Audra Liaudanskienė 35-12-154
74 Kauno Aleksoto lopšelis-darželis Loreta Biskienė 35-12-156
75 Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“ Lina Norvaišienė 35-12-157
76 Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ Sonata Lažauninkienė 35-12-158
77 Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ Milda Ona Bilinkevičienė 35-12-159
78 Kauno vaikų darželis „Rytmetys“ Birutė Matusevičiūtė 35-12-82
Neformaliojo švietimo mokyklos
1 Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla Arūnas Kigas 35-12-160
2 Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla Ojaras Gracijonas 35-12-161
3 Kauno sakralinės muzikos mokykla Vilius Sikorskas 35-12-162
4 Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla Žygimantas Šarakauskas 35-12-164
5 Kauno choreografijos mokykla Lina Navardauskienė 35-12-165
6 Kauno tautinės kultūros centras Vilija Kepežinskienė 35-12-167
7 Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla Rasa Šerpytienė 35-12-168
8 Kauno moksleivių techninės kūrybos centras Laimutė Vaitiekūnienė 35-12-166
9 Kauno 1-oji muzikos mokykla Mindaugas Labanauskas 35-12-169
10 Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ Halina Abramavičienė 35-12-163
11 Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai Alina Jonikienė 35-12-182
Švietimo pagalbos įstaigos
1 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Rasa Bortkevičienė 35-12-8
2 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba Raimunda Žiulytė 35-12-9

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content