Siunčiama nuotrauka

Auditai

Ataskaitos ir išvados 2020 metai

 1. 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje veiklos audito ataskaita
 2. Savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų) ir žemės po pastatais valdymo efektyvumo ir (arba) rezultatyvumo požiūriu veiklos audito ataskaita
 3. Išankstinio tyrimo ataskaita biudžetinės įstaigos Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ 2019 metų i 2020 metų I ketvirčio veiklos rezultatai
 4. Audito išvada dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų naudojimo teisėtumo vertinimo
 5. Audito ataskaita dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų naudojimo teisėtumo audito rezultatų
 6. Audito ataskaita Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parko vidaus administravimas

Ataskaitos ir išvados 2019 metai

 1. VšĮ „Kaunas 2022“ veiklos audito ataskaita
 2. Audito ataskaita dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų naudojimo teisėtumo audito rezultatų
 3. Audito išvada dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų naudojimo teisėtumo vertinimo

Ataskaitos ir išvados 2018 metai

 1. Ataskaita dėl kontrolės funkcijų atlikimo Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre
 2. Audito ataskaita dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ 2017 metų Finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
 3. Išvada dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ 2017 metų Finansinių ataskaitų rinkinio ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
 4. Audito ataskaita dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto naudojimo teisėtumo audito rezultatų
 5. Audito išvada dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto naudojimosi įstatymų nustatytiems tikslams
 6. Audito ataskaita dėl biudžetinių sporto įstaigų administravimo veiklos vertinimo
 7. Audito ataskaita dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir lėšų naudojimo teisėtumo audito rezultatų
 8. Išvada dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto vykdymo
 9. Audito išvada dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir lėšų naudojimo teisėtumo audito rezultatų
 10. Audito ataskaita dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto naudojimo teisėtumo audito rezultatų
 11. Audito išvada dėl Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
 12. Tyrimo ataskaita dėl biudžetinės įstaigos vaikų gerovės centro „Pastogė“ administracinės ir ūkio veiklos, socialinių paslaugų bei viešųjų pirkimų organizavimo vertinimo

Ataskaitos ir išvados 2017 metai

 1. Audito ataskaita ir audito išvada dėl Savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio
 2. Audito ataskaita ir audito išvada dėl Savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio
 3. Ataskaita dėl kontrolės funkcijų atlikimo viešojoje įstaigoje „Automobilių stovėjimo aikštelės“
 4. Ataskaita dėl kontrolės funkcijų atlikimo biudžetinėje įstaigoje Kauno suaugusiųjų mokymo centre
 5. Audito ataskaita dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir lėšų naudojimo teisėtumo audito rezultatų
 6. Audito išvada dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir biudžeto lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
 7. Ataskaita dėl kontrolės funkcijų atlikimo švietimo ir ugdymo įstaigose
 8. Audito ataskaita dėl Savivaldybės finansuojamų NVO projektų organizavimo veiklos audito
 9. Audito išvada dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
 10. Audito ataskaita dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto naudojimo teisėtumo audito rezultatų
Skip to content