Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba koordinuoja ir vykdo korupcijos prevenciją valstybėje – siekia, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų ir šalyje veikiančių privataus sektoriaus įmonių vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.

Apie korupcinio pobūdžio pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir LR Prokuratūrai.

Jeigu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas galimai nesivadovauja Antikorupcinio elgesio kodekso nuostatomis, bet kuris asmuo turi teisę pateikti skundą dėl šio valstybės tarnautojo Savivaldybės kontrolieriui.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi garantuojama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 15 straipsnyje numatyta, kad pranešėjai, dalyvavę darant pažeidimus ir apie tai šio įstatymo nustatyta tvarka pranešę kompetentingai institucijai, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atleidžiami nuo atsakomybės už dalyvavimą darant šiuos pažeidimus.

 

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos srityse korupcijos prevenciją ir jos kontrolę vykdo patarėja Eglė Bacevičienė, tel. +370 673 08 211, el. p. [email protected]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektas, valdydamas korupcijos riziką, savo nuožiūra gali atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje.

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje gali būti atliekamas esant poreikiui.

 

Rekomendacijas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos tvirtina LR Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

Korupcijos rizikos analizė korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

 

Korupcijos rizikos analizę atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, projektų, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.

Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo:

1) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas;

2) teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra;

3) nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti;

4) priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

5) nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai;

6) nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis.

 

Informacija apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojus teikiama čia.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsniu, nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.

Savarankiškų įstaigų atsparumo korupcijai lygio nustatymą atlieka pačios įstaigos.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo rezultatai skelbiami savarankiškos įstaigos interneto svetainėje.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Vyriausybė.

Reikalavimas įstaigoms atlikti atsparumo korupcijai lygio nustatymą įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d. Planuojama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatyti Atsparumo korupcijai lygį, kuomet LR Vyriausybė patvirtins  metodiką.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content