Bendrojo planavimo skelbimai

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES (ŽEMOSIOS FREDOS)  BENDROJO PLANO KEITIMAS (DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A-4084 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES (ŽEMOSIOS FREDOS) BENDROJO PLANO KEITIMO“ PAKEITIMO)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A-4084 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalies (Žemosios Fredos) bendrojo plano keitimo“ pakeitimas, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo tikslai: nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Su sprendimu dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalies (Žemosios Fredos) bendrojo plano keitimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pakeitimo projektu ir darbų programa galima susipažinti iki 2024-02-22 (10 darbo dienų), Kauno miesto savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaunas.lt→Urbanistika→Bendrojo planavimo skelbimai. Informacijos dėl sprendimo dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalies (Žemosios Fredos) bendrojo plano keitimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projekto taip pat galima teirautis – Urbanistikos poskyrio vyriausioji specialistė Ž. Šabūnienė, tel. 8 (37) 424739, el. p. [email protected], Miesto planavimo ir architektūros skyriaus patarėjas Artūras Nosenko, tel. 8 (37) 20 71 12, el. p. [email protected]

ISAK_BPDALIESkeitimasFredaORGANIZAVIMAS

Priedas_Žemoji Freda_programa

ISAK_pakeitimas Freda_programa

_______________________________________________________________________________________________________________________________

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2023-12-19 sprendimu Nr. T-553 patvirtino Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano korektūrą.

(Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teritorijų planavimo dokumentas Nr. K-RJ-19-21-197)

______________________________________________________________________________________________________________________________

PAPILDOMAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PARENGTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrojo plano) koregavimo sprendiniai buvo pakoreguoti, įvertinus teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijos metu.

Papildyti bendrojo plano sprendiniai su paaiškinamuoju raštu nurodančiu atliktus pakeitimus įkelti į TPDRIS www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-RJ-19-21-197).

Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo” ir 2023 m. kovo 21 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-951 (kuriuo pakeičiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210).

Planavimo organizatorius:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. Nr. 8 37 422608, 8 37 207112, el. p.: [email protected][email protected].

Plano rengėjas:

Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas. Adresas: Kęstučio 66A, Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. Projekto vadovas – Laurynas Byla, atestato Nr. A 1576.

2023-07-13

PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS

Pranešame, kad parengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrojo plano) koregavimo sprendiniai. strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – SPAV) nebuvo rengta.

Planavimo organizavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ ir 2023 m. kovo 21 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-951 (kuriuo pakeičiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210).

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atranka ir SPAV nebuvo atliekami, atsižvelgiant į sumažintą koreguojamų Bendrojo plano sprendinių apimtį pagal pakeistą Bendrojo plano koregavimo tikslą, įvertinus 2022 metais atliktą SPAV atranką ir išvadą neatlikti SPAV, taip pat į tai, kad planuojami Bendrojo plano koregavimo sprendiniai neatitinka Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 ir 10 punktuose nurodytų atvejų, kai privaloma atlikti SPAV ar SPAV atranką.

Susipažinti su Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniais galima pas Planavimo organizatorių ir/ar plano rengėją ar TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt, nuo 2023 m. liepos 17 d. iki 2023 m. rugpjūčio 30 d.

Vieša Bendrojo plano ekspozicija vyks nuo 2023 m. liepos 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, I aukšte, (Laisvės al. 96, Kaune), savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaunas.lt ir teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene įvyks 2023 m. rugpjūčio 30 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos pastate, Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaune) 17.00 val.

Teritorijų planavimo dokumento (TPD) rengimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracija, Administracijos direktorius Tadas Metelionis. Adresas: Laisvės al. 96, Kaunas, tel.: 8(37)422631.

Informaciją dėl Bendrojo plano koregavimo teikia: Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus patarėjas Artūras Nosenko, Tel. 8 37 207 112, el. p. [email protected] ir plano rengėjas.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas. Adresas: Kęstučio 66A, Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. Projekto vadovas – Laurynas Byla.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar rengėjui galima teikti raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-21-197) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

3.1-Sprendiniai-2023-06-01-KMS-BP_KOREGAVIMO_INFORMACIJA

26_infrastrukturos_rajonai_2500027_funkcines_infrastrukturos_zonos_25000

3.2-Sprendiniai-2023-06-23-AR-Kauno-BP-korektura-SPRENDINIU APRASYMAS

27_funkcines_infrastrukturos_zonos_25000

________________________________________________________________________________________________________________________________

2023-06-07

PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ

Pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Planavimo organizavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ ir 2023 m. kovo 21 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-951 (kuriuo pakeičiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210).

Bendrojo plano koregavimo tikslas: nustatyti prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus, savivaldybės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius.

Teritorijų planavimo dokumento (TPD) rengimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracija, Administracijos direktorius. Adresas: Laisvės al. 96, Kaunas, tel.: (8-37) 422631.

Informaciją dėl Bendrojo plano keitimo teikia: Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus patarėjas Artūras Nosenko, Tel. 8 37 207112, el. p. [email protected] ir plano rengėjas.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“. Adresas: Kęstučio 66A, Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. Projekto vadovas – Laurynas Byla.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar rengėjui galima teikti raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje tpdris.lt (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-21-197) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atranka ir SPAV nebus atliekamas, atsižvelgiant į sumažintą koreguojamų Bendrojo plano sprendinių apimtį pagal pakeistą Bendrojo plano koregavimo tikslą, įvertinus 2022 metais atliktą SPAV atranką ir išvadą neatlikti SPAV, taip pat į tai, kad planuojami Bendrojo plano koregavimo sprendiniai neatitinka Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 ir 10 punktuose nurodytų atvejų, kai privaloma atlikti SPAV ar SPAV atranką.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2023-04-06

PRANEŠIMAS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS (NAUJA REDAKCIJA) PATVIRTINIMĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, 32 straipsnio 1 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 131 ir 136 punktais. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu, informuojame, kad yra patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo planavimo darbų programa.

Planavimo (koregavimo) tikslas: nustatyti prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus, savivaldybės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius.

Bendrojo plano koregavimu metu bus atliekama Kauno miesto urbanistinės plėtros analizė, kuri nustatys kompaktiško miesto vystymosi galimybes. Šios analizės pagalba bus pakoreguotos šiuo metu galiojančiame Bendrajame plane nurodytos prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorijos, atsižvelgiant į Savivaldybės galimybes užtikrinti jose savivaldybės infrastuktūros plėtrą pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo reikalavimus.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atranka ir SPAV nebus atliekamas, atsižvelgiant į sumažintą koreguojamų Bendrojo plano sprendinių apimtį pagal pakeistą Bendrojo plano koregavimo tikslą, įvertinus 2022 metais atliktą SPAV atranką ir išvadą neatlikti SPAV, taip pat į tai, kad planuojami Bendrojo plano koregavimo sprendiniai neatitinka Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 ir 10 punktuose nurodytų atvejų, kai privaloma atlikti SPAV ar SPAV atranką.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A-951 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A-1210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ pakeitimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A-1178 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A-3104 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-21-197) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Bendrojo plano koregavimo darbų programa, projektiniai sprendiniai, susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarka bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę Kauno planas, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected], ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Lolitą Rakevičienę, Laisvės al. 96 (605 kab.), 44251 Kaunas, tel. 8 (37) 42 44 43, el. paštas [email protected]. Informacija apie procedūras, susijusias su Bendrojo plano koregavimu, skelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje adresu:

https://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/bendrojo-planavimo-skelbimai/

Skelbiamas priedas:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-1178 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A-3104 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa (nauja redakcija).


PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS ATRANKĄ

2022-10-04

Pranešame, kad parengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrojo plano) koregavimo sprendiniai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – SPAV) atranka.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV). Parengus SPAV atrankos dokumentą, vadovaujantis derinančių subjektų išvadomis, Planavimo organizatorius priėmė sprendimą SPAV nerengti, kadangi Subjektai, kuriems reikia teikti atrankos dokumentą derinimui, atrankos dokumentui pritarė ir/ar nurodė, kad rengiamai Bendrojo plano korektūrai strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma.

Susipažinti su Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniais ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos (SPAV) atrankos dokumentu galima pas Planavimo organizatorių ir/ar plano rengėją ar TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt , nuo 2022 m. spalio 12d. iki 2022 m. lapkričio 16d.

Vieša Bendrojo plano ir SPAV atrankos ekspozicija vyks nuo 2022 m. spalio 12 d. iki 2022 m. lapkričio 16d. Kauno miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, I aukšte, (Laisvės al. 96, Kaune), savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaunas.lt ir teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene įvyks 2022 m. lapkričio 16d. Kauno miesto savivaldybės administracijos pastate, Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaune) 17.00 val.

Teritorijų planavimo dokumento (TPD) rengimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracija, Administracijos direktorius Tadas Metelionis. Adresas: Laisvės al. 96, Kaunas, tel.: 8(37)422631.

Informaciją dėl Bendrojo plano keitimo teikia: Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Lolita Rakevičienė, Tel. 8 37 42 44 43, el. p. [email protected] ir plano rengėjas.

Planavimo organizavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas. Adresas: Kęstučio 66A, Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. Projekto vadovas – Laurynas Byla.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar rengėjui galima teikti raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje tpdris.lt (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-21-197) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.


DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES (ŽEMOSIOS FREDOS) BENDROJO PLANO KEITIMO

2022-10-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalies (Žemosios Fredos) bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto valdybos 1997 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 350 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ keitimas.

Atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, rengiamą Žemosios Fredos kvartalo išvystymo galimybių studiją, Minkovskių gatvės detalųjį planą (teritorijos plotas apie 68877 kv. m žemės sklypo tarp M. K. Čiurlionio tilto ir siurblinės Nr. 3), patvirtintą 2007 m. rugsėjo 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-464 „Dėl žemės sklypo tarp M. K. Čiurlionio tilto ir siurblinės Nr. 3 detaliojo plano patvirtinimo“ ir pasikeitus suplanuotų dalies sprendinių aktualumui bei naujų teritorijos plėtojimo ir panaudojimo perspektyvai reikalinga koreguoti šiuo metu galiojanti Žemosios Fredos bendrąjį detalųjį planą, patvirtinta 1997 m. balandžio 8 d. Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 350 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“.

Su sprendimu dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalies (Žemosios Fredos) bendrojo plano keitimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti iki 2022-10-17 (10 darbo dienų), Kauno miesto savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaunas.lt→Urbanistika→Detalieji planai. Informacijos dėl sprendimo detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projekto taip pat galima teirautis – Urbanistikos poskyrio vyriausioji specialistė Ž. Šabūnienė, tel. 8 (37) 424739, el. p. [email protected]


PRANEŠIMAS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMĄ

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose 2021-09-10

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 18 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A-3104 buvo patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa (toliau – Planavimo darbų programa).

Planavimo darbų programoje nustatyta, jog bus atliekama strateginio pasekmių vertinimo (SPAV) atranka Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. SPAV bus atliekamas tuo atveju, jei atrankos išvadoje bus nurodyta atlikti SPAV.

Papildomai informuojame, jog pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo rengimo galima teikti Kauno savivaldybės įmonei „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected], Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus  Teritorijų planavimo organizavimo  poskyrio vedėjui Artūrui Nosenko, Laisvės al. 96, Kaunas (603 kab.), tel. 8 (37) 20 71 12, el. paštas [email protected], taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-21-197) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos.

PRIDEDAMA:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. A-3104 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“   ISAK_BP darbų programa

PRANEŠIMAS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMĄ IR ŠIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose 2021-04-14, papildyta 2023-03-21

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2, 5 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 131, 136 punktais ir 139.3 papunkčiu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 18 punktu, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.

 

Planavimo (koregavimo) tikslas: atsižvelgti į Stebėsenos ataskaitą (joje siūlomus koreguoti Bendrojo plano sprendinius),įvertinti visuomenės, kitų organizacijų, institucijų pasiūlymus (dėl papildomų ar naujų suplanuotos teritorijos privalomųjų reikalavimų, neprieštaraujančių nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams), ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje), panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas, išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas, patikslinti teritorijų vystymo galimybes, panaikinti Bendrojo plano prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Bendrojo plano koregavimu taip pat bus nustatyti papildomi teritorijos privalomieji reikalavimai, įgyvendinant Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 5 straipsnio nuostatas, kur reglamentuota, kad bendruosiuose planuose turi būti nustatyti savivaldybės infrastruktūros vystymo principai ir (ar) jos išdėstymo reikalavimai, inžinerinių komunikacijų koridoriai ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai. Šių svarbių aspektų pagalba Savivaldybės administracija toliau galės sklandžiai organizuoti infrastruktūros plėtrą.

Bendrojo plano koregavimo tikslas – nustatyti prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus, savivaldybės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-21-197) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Koregavimo darbų programa, projektiniai sprendiniai, susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Lolita Rakevičienė, Laisvės al. 96, Kaunas (605 kab.), tel. 8 (37) 42 44 43, el. paštas [email protected]). Informaciją apie procedūras, susijusias su Bendrojo plano sprendiniais, ir kt. galima rasti Kauno miesto savivaldybės svetainėje adresu:

https://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/

Skelbiami priedai:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-1210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“

PAKEISTAS.  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2023-03-21 įsakymu Nr. A-951.

 


Paskelbta 2021-03-23

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad ketinama organizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimą. Skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ projektą (toliau – sprendimo projektas) ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.

Planavimo (koregavimo) tikslas: atsižvelgti į Stebėsenos ataskaitą (joje siūlomus koreguoti Bendrojo plano sprendinius),įvertinti visuomenės, kitų organizacijų, institucijų pasiūlymus (dėl papildomų ar naujų suplanuotos teritorijos privalomųjų reikalavimų, neprieštaraujančių nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams), ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje), panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas, išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas, patikslinti teritorijų vystymo galimybes, panaikinti Bendrojo plano prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Bendrojo plano koregavimu taip pat bus nustatyti papildomi teritorijos privalomieji reikalavimai, įgyvendinant Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 5 straipsnio nuostatas, kur reglamentuota, kad bendruosiuose planuose turi būti nustatyti savivaldybės infrastruktūros vystymo principai ir (ar) jos išdėstymo reikalavimai, inžinerinių komunikacijų koridoriai ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai. Šių svarbių aspektų pagalba Savivaldybės administracija toliau galės sklandžiai organizuoti infrastruktūros plėtrą.

Informuojame, susipažinti su sprendimo (įsakymo) ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2021 m. balandžio  09 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab., kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Gedeminą Barčauską, tel. 8 (37) 423382. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu [email protected].

PRIDEDAMA: DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO


DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 102straipsniu ir16 straipsnio 2dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi,24 straipsnio4 dalimi, 28 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis ir 29 straipsnio 7 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 132, 133, 134, 136 ir 139punktais, atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A-1527 „Dėl Kauno miestosavivaldybės teritorijos bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, aiškinamojo rašto išvadą dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir įvertindama tai, kad numatoma atlikti tik tuos Kauno miestosavivaldybės teritorijos bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje nurodytus sprendinių pakeitimus, kurie nekeičia Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių esmės, planavimo tikslų ir uždavinių, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.Nepritarti, kad būtų keičiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir pakoreguotas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“.

 1. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimą dėl 1 punkte nurodyto plano koregavimo organizavimo.

PRIDEDAMA: patvirtintas  Kauno miesto tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimas  Nr. T-321 DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO

__________________________________________________________________________

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KEITIMO

 

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose 2020-07-02

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi ketinama rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguoto Kauno miesto savivaldybės tarybos
2019 m.  gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), keitimą.

Planavimo (keitimo) tikslas: keisti (atnaujinti) tam tikras Bendrojo plano pozicijas, atsižvelgiant į Bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A-1527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, išvadas (šią ataskaitą galima rasti pagal nuorodą https://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/stebesena/ ).

Informuojame, kad susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2020 m. liepos 20 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab.; kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382 ar (8 37) 424604. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu [email protected] ar [email protected] .

 

PRIDEDAMA:Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalimis, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijoje yra organizuotas nuolatinis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 (korektūra patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196) (toliau – Bendrasis planas) sprendinių įgyvendinimo stebėjimas (toliau – Stebėjimo ataskaita. Bendrojo plano sprendiniai ir jų pokyčiai, o taip pat patvirtintos Stebėsenos ataskaitos yra savalaikiai skelbiami Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/ .

Nuo Bendrojo plano patvirtinimo momento, Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo nuolatinį stebėjimą atlieka ir kasmetines Stebėsenos ataskaitas rengia Savivaldybės įmonė „Kauno planas“, vadovaudamasi Savivaldybės administracijos ir SĮ „Kauno planas“ sutartimis. Stebėsenos ataskaitos tvirtinamos kas 2 metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, todėl Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/stebesena/  kas 2 metus skelbiamos patvirtintos Stebėsenos ataskaitos už 2 praėjusius metus. Stebėsenos ataskaitų tvirtinimas numatomas I ketvirčio pabaigoje arba vėliau, jei atsiranda objektyvios kliūtys savalaikiam Stebėsenos ataskaitų patvirtinimui.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano tobulinimo šiais adresais:

1) į Savivaldybės administraciją Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, el. p. [email protected];

2) į Savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas [email protected]);

3) į Savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected].

Paskelbta Savivaldybės internetiniame tinklapyje 2020 m. balandžio 2 d.


 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informacija paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Savivaldybės bei seniūnijų skelbimų lentose 2019-11-15

 

Po bendrojo plano koregavimo sprendinių viešinimo procedūros metu pastebėtų ir ištaisytų techninių klaidų, Kauno miesto savivaldybės administracija pakartotinai informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-RJ-19-18-610.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Danielienė-Tsebriy, tel. (8 37) 423382, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. [email protected]. PV Donatas Duoba

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“, o būtent:

1) integruoti į vieną Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą (toliau – Specialusis planas) 12 punkte nurodytus specialiuosius planus;

2) patikslinti draudimo įrengti išorinę vaizdinę reklamą atvejus;

3) nustatyti sąlygas, leidžiančias įrengti reklamą ant uždengtų apleistų pastatų;

4) padaryti kitus Specialiojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais abu specialieji planai pripažinti Bendrojo plano sudedamosiomis dalimis (atitinkamai 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“ ir 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“).

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2019-11-18 iki 2019-11-29 Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, Kaunas), Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose (Kęstučio g. 66A, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-19-18-610).

Koreguojant Bendrąjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-19-18-610) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Ivadas_2019-10-21

IR Aiskinamasis rastas

IR aiskinamasis rastas_lyginamais variantas

suarchyvuoti brėžiniai (didesnės rezoliucijos)

______________________________________________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informacija paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose 2019-10-23

 

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-RJ-19-18-610.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Danielienė-Tsebriy, tel. (8 37) 423382, el. p.: [email protected] .

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. [email protected] . PV Donatas Duoba

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

 

koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“, o būtent:

1) integruoti į vieną Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą (toliau – Specialusis planas) 12 punkte nurodytus specialiuosius planus;

2) patikslinti draudimo įrengti išorinę vaizdinę reklamą atvejus;

3) nustatyti sąlygas, leidžiančias įrengti reklamą ant uždengtų apleistų pastatų;

4) padaryti kitus Specialiojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais abu specialieji planai pripažinti Bendrojo plano sudedamosiomis dalimis (atitinkamai 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“ ir 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“).

 

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2019-10-25 iki 2019-11-08 Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, Kaunas), Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose (Kęstučio g. 66A, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-19-18-610).

Koreguojant Bendrąjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-19-18-610) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas-Sprendiniai_2019-10-21_IR Ivadas_2019-10-21

Lyginamasis-Aiškinamasis raštas-Sprendiniai_2019-10-21_IR

Ivadas_2019-10-21

 

 

Suarchyvuoti brėžiniai (didesnės rezoliucijos)

_______________________

PRANEŠIMAS

APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMĄ

IR ŠIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ

 

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje,

Savivaldybės ir seniūnijų skelbimų lentose 2019-01-14

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A-74 pakeitė savo 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“.

Todėl teikiame informaciją apie patikslintus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo tikslus ir patikslintą Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programą.

Planavimo (koregavimo) tikslas: Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais abu specialieji planai pripažinti Bendrojo plano sudedamosiomis dalimis (atitinkamai 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“ ir 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“).

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“.

Koreguojant Bendrąjį planą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) nebus atliekamas, nes koregavimo apimtyje nenumatyta jokia veikla, kuriai reikalinga atlikti SPAV pagal  Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Koreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-18-610) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas [email protected]). Informaciją apie procedūras, susijusias su Bendrojo plano sprendiniais, ir kt. galima rasti Kauno miesto savivaldybės svetainėje adresu:

https://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/

 

Skelbiami priedai:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ (patikslintas). Pakeistas-2019-01-09-Įsakymas-organizavimui-II-IVR-A-4065
 2. Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ (patikslinta). Priedas_programa-II-pakeista-2019-01-09-A-74-mažas

_________________________________________

 

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

Paskelbta Savivaldybės ir seniūnijų lentose ir internetinėje svetainėje 2018-12-20

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad ketinama tikslinti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo apimtį. Skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo” pakeitimo“ projektą (toliau – sprendimo projektas).

Planavimo (koregavimo) tikslas: Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. savo sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“.

Specialieji planai pripažinti Bendrojo plano sudedamąja dalimi atitinkamai Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalimi“ ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“.

Informuojame, kad susipažinti su sprendimo (įsakymo) ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2019 m. sausio 9 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab.; kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu [email protected] .

Skelbiami priedai:

 1. SAD įsakymo projektas: Įsakymas-II-keitimas-mažas
 2. SAD 2018-12-03 įsakymas Nr. A-4065: Įsakymas-organizavimui su programa-A-4065-IVR
 3. KMST sprendimas Nr. T-622: T-622-2018-12-18-pripažinimas BP

 

______________________________________

 

PRANEŠIMAS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMĄ IR ŠIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir skelbimų lentoje 2018-12-05

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2, 5 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 131, 136 punktais ir 139.3 papunkčiu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 18 punktu, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.

Planavimo (koregavimo) tikslas: Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti išorinės vaizdinės reklamos sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiojo plano sprendinius, nustatytus Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“.

Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“.

Koreguojant Bendrąjį planą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) nebus atliekamas, nes koregavimo apimtyje nenumatyta jokia veikla, kuriai reikalinga atlikti SPAV pagal  Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Koreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-18-610) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas [email protected]). Informaciją apie procedūras, susijusias su Bendrojo plano sprendiniais, ir kt. galima rasti Kauno miesto savivaldybės svetainėje adresu:

https://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/

Skelbiami priedai:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“. Įsakymas-organizavimui-I-IVR-A-4065-2018-12-03
 2. Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“. Planavimo darbų programa-I-IVR-A-4065-2018-12-03-priedas

__________________________________________________________

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje 2018-11-20

 

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-RJ-19-18-559.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Danielienė-Tsebriy, tel. (8 37) 423382, el. p.:  [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. [email protected]. PV Donatas Duoba

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-31 įsakymu Nr. A-3666 nustatyti Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

Koreguojant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, koreguoti Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos (VAZ1) griežto režimo apsaugos juostos ribas ir plotą, nustatytą Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A-1698 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas). Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2018-11-27 iki 2018-12-11 Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, Kaunas), Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose (Kęstučio g. 66A, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-19-18-559).

Koreguojant Bendrąjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-19-18-559) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

AR SP kaip BP  – Korektūros aiškinamasis raštas

– Sprendinių brėžinys

 

_________________________________________________________

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

 

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir skelbimų lentoje 2018-11-15

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad ketinama organizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimą. Skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ projektą (toliau – sprendimo projektas).

Planavimo (koregavimo) tikslas: Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti išorinės vaizdinės reklamos sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiojo plano sprendinius, nustatytus Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“.

Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“.

Informuojame, kad susipažinti su sprendimo (įsakymo) ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2018 m. lapkričio 29 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab., kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu [email protected]. Informaciją apie procedūras, susijusias su Bendrojo plano sprendiniais, ir kt. galima rasti Kauno miesto savivaldybės svetainėje adresu:

https://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/

Skelbiami priedai:

 1. SAD įsakymo projektas;
 2. Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa;
 3. KMST sprendimas Nr. T-640;
 4. KMST sprendimas Nr. T-789.

Įsakymas-organizavimui-I

Priedas_programa-I

T-640-2014-11-27-SP tvirtinimas

T-789-2017-12-19-sprendimas koreguoti

__________________________________________________________

 

PRANEŠIMAS

APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMĄ

IR ŠIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2, 5 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 131, 139.4 ir141 punktais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 18 punktu, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.

Planavimo (koregavimo) tikslas: koreguoti Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarines apsaugos zonas, nustatytas Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A-1698 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas).

Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A-3619 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. A-3666 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Koreguojant Bendrąjį planą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ar atranka SPAV atlikti rengiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Koreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-18-559) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas [email protected]). (Paskelbta Savivaldybės skelbimų lentoje 2018-11-02).

PRIDEDAMA:

 1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo“.
 2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“.
 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A-3619 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“.
 4. Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio d. įsakymas Nr. A-3666 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
 5. Pasiūlymų schema

TS-T-276-Dėl Vičiūnų SAZ koregavimo

T-493-2018-10-09-Pripažinimas BP dalimi

SAD-Vičiūnų SAZ koregavimas-2018-10-26-A-3619

Isakymas_Bendrojo plano programa

Priedas_programa

Viciunu_vandenvietes_sp2-schema

 

________________________________________

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad ketinama organizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimą. Skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ projektą (toliau – sprendimo projektas) ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.

Planavimo (koregavimo) tikslas: koreguoti Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarines apsaugos zonas, nustatytas Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A-1698 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas).

Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Informuojame, susipažinti su sprendimo (įsakymo) ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2018 m. spalio  26 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab., kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu [email protected] .

Papildoma informacija:

___________________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

(Bendrojo plano korektūra)

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-RJ-19-16-484.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Danielienė-Tsebriy, tel. (8 37) 423382, el. p.:  [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. [email protected]. PV Donatas Duoba

Bendrojo plano koregavimo tikslai:

 • įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais planuojamosios teritorijos privalomuosius reikalavimus, kurie neprieštarautų nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;
 • ištaisyti technines klaidas Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas;
 • išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas;
 • patikslinti teritorijos vystymo galimybes;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Bendrojo plano koregavimo (koreguojama tekstinė ir grafinė dalys) uždaviniai:

 • taisyti technines klaidas, panaikinti sprendinių spragas;
 • patikslinti miesto teritorijų vystymo režimus pagal Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“, reikalavimus;
 • koreguoti bendrojo plano sprendinius atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ ir į kitus pasiūlymus keisti Bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotose Kauno miesto teritorijos dalyse, nekeičiant Bendrojo plano esmės.

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2018-10-19 iki 2018-11-02 Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, Kaunas), Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose (Kęstučio g. 66A, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-19-16-484).

Koreguojant Bendrąjį planą, tyrimai ir galimybių studijos nebuvo atliekami. Koreguojant Bendrąjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-19-16-484) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

BP taisytu_poziciju_schema (002)  

BP AR – Bendrojo plano aiškinamasis raštas

lyginamasis tekstas – Bendrojo plano aiškinamojo rašto lyginamasis variantas

SPRENDINIU konkretizavimas

Kita rengimo informacija:

ESAMA PADETIS

SPRENDINIU FORMAVIMAS

BRĖŽINIAI:

02-Pagrindinis brėžinys

01-Išorės aplinka

03-Kauno miesto identiteto formavimas

04-Rezervuojamos teritorijos

05-Sveikatos priežiūra

06-Švietimas

07-Bendrijos

08-Komercija-Pramonė

09-Žalieji plotai ir rekreacijos sistema

09a-Želdynų prioritetai

09-b-Želdynų pasiekiamumas

10-Kraštovaizdžio apsauga_Gamtinis karkasas_Saugomos teritorijos

11-Ekologinės apsaugos zonos

12-Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas

13-Kauno miesto tvirtovės schema

14-Susisiekimo infrastruktūra

15-Susisiekimo tinklo plėtra

16-Keleivinių maršrutų transporto plėtra

17-Dviračių infrastruktūra

18-Eenergetikos infrastruktūra_Elektros energijos tiekimas

19-Eenergetikos infrastruktūra_ Centralizuotas šilumos tiekimas

20-Eenergetikos infrastruktūra_Gamtinių dujų tiekimas

21-Ekoinžinerinė infrastruktūra_ Vandentiekio tinklai

22-Ekoinžinerinė infrastruktūra_Buitinės nuotekos

23-Ekoinžinerinė infrastruktūra_Lietaus nuotekos ir atliekų tvarkymas

24-Rekomenduojami rengti TP dokumentai

25-Valstybinių miškų korektūra

 

________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2, 5 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 131 punktais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ patvirtinto Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslas – Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas teritorijoje Europos pr. 27, Kaune (priede teritorija Nr. 88), būtų teikiamas derinti ir tvirtinti atskiru etapu.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 8 skyriaus 41.1 punktu, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius detaliojo plano sprendinius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka.

Su sprendimo dėl bendrojo plano koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2018-05-30 iki 2018-06-13 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., Urbanistikos poskyrio vedėja J. Strazdauskienė, tel. 8 (37) 424386.

Įsakymo projektas

2016-09-09 įsakymas A-2600

2017-06-02 įsakymas A-2135

2018-04-17 įsakymas A-1297

 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas ir skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ pakeitimo“ projektą ir su tuo susijusius kitus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.

Papildoma informacija:

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėja – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-3306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo“ ir  Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos ataskaita). Stebėsenos ataskaita paskelbta Teisės aktų registre, TAR, 2016, Nr. 2016-22312. Koregavimas vykdomas pagal Stebėsenos ataskaitos aiškinamojo rašto 5 dalies išvadas dėl Bendrojo plano koregavimo ir Stebėsenos ataskaitos Bendrojo plano sprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelę).

Planavimo tikslas – koreguoti Bendrąjį planą, siekiant:

1) įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;

2) ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);

3) panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas;

4) išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas;

5) patikslinti teritorijos vystymo galimybes;

6) panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Koreguojant Bendrąjį planą, nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-16-484) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas [email protected]). (Paskelbta Savivaldybės skelbimų lentoje 2016-12-27).

PRIDEDAMA:

 


Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėja – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-3306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo“ ir  Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos ataskaita)(Teisės aktų registras 2016 Nr. 22312).

Planavimo tikslas – koreguoti Bendrąjį planą, siekiant:

1) įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;

2) ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);

3) panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas;

4) išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas;

5) patikslinti teritorijos vystymo galimybes;

6) panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Koreguojant Bendrąjį planą, nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas [email protected]. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paršas [email protected]).

PRIDEDAMA:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo.
 2. Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-3306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo“.
 3. Stebėsenos ataskaitos aiškinamojo rašto 5 dalies išvados dėl Bendrojo plano koregavimo.
 4. Stebėsenos ataskaitos aiškinamojo rašto Bendrojo plano sprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelė.

  BP Stebėsenos ataskaitos aiškinamojo rašto 5 dalies išvados
  BP Stebėsenos ataskaitos BPsprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelė
  SAD-IS-ir-BP-programa-A-3306-2016-11-18
  SAD-IS-koregavimui-A-2600-2016-09-09

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content