Siunčiama nuotrauka

Valstybinė kalba

Dokumentų skyrius, vykdydamas valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją, kontroliuoja, kaip mieste laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus; siekia užkirsti kelią pažeidimams; stengiasi užtikrinti valstybinės kalbos apsaugą ir sudaryti palankias sąlygas Kauno įmonių, įstaigų ir organizacijų, reklamos agentūrų darbuotojams, gyventojams ir kt. suinteresuotiems asmenims kreiptis į skyrių dėl lietuvių kalbos vartojimo ir taisyklingumo bei kitų kalbų vartojimo teisėtumo; konsultuoja lietuvių kalbos vartojimo klausimais; informuoja apie savo veiklą, rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu.

Apie pastebėtus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo pažeidimus galima pranešti el. paštu kalba@kaunas.lt.

2020 m. I pusmečio įmonių ir įstaigų planuojamų tikrinimų sąrašas

Dokumentų skyriaus 2019 m. I pusmečio Kauno miesto įmonių ir įstaigų planuojamų tikrintinų sąrašas

Dokumentų skyriaus 2018 m. II pusmečio Kauno miesto įmonių ir įstaigų planuojamų tikrinimų sąrašas


2019 m. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo ataskaitos santrauka

Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją buvo tikrinta, kaip Kauno įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą. Peržiūrėta ir patikrinta daugiau kaip 7 000 reklamų ir viešųjų užrašų. Dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų buvo įspėtos 438 įmonės, įstaigos ir organizacijos (220 pažeidimus pašalino). Patikrinti 25 viešojo maitinimo įmonių viešieji lauko ir vidaus užrašai, valgiaraščiai, skrajutės. Tikrinta mieste leidžiamų bei platinamų leidinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų interneto svetainių kalba. Patikrinti 55 neperiodiniai leidiniai, 4 įmonių interneto svetainės. Derinti viešųjų miesto užrašų, kuriems išduodami leidimai, projektai. Su papildymais ir taisymais suderinti 2384 projektai.

Vadovaujantis Ūkio subjektų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Kauno miesto savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, patikrinti UAB „Green cafe“, UAB „Kika LT“, UAB „Kosmelita“, UAB „Bio Sala“, UAB „Nauji verslo projektai“ ir kitų įmonių informaciniai užrašai, tekstai ir prekių etiketės.

Miesto gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms suteikta 1300 konsultacijų reklamos projektų derinimo, juridinių asmenų pavadinimų darymo, viešųjų užrašų taisyklingumo, teisėtumo klausimais.

Išnagrinėti 6 juridinių ir fizinių asmenų skundai, atsakyta į 301 paklausimą ir prašymą.


2018 m. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo ataskaitos santrauka

Vykdydamas valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją, Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyrius 2018 metais tikrino, kaip Kauno įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą. Patikrinta daugiau kaip 5 500 įmonių, įstaigų ir organizacijų reklamų ir viešųjų užrašų. Dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų buvo įspėtos 296 įmonės, įstaigos ir organizacijos (160 pažeidimus pašalino). Patikrinti 35 viešojo maitinimo įmonių viešieji lauko ir vidaus užrašai, valgiaraščiai, skrajutės. Tikrinta mieste leidžiamų bei platinamų leidinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų interneto svetainių kalba. Patikrinti 107 neperiodiniai leidiniai, 7 įmonių interneto svetainės. Tikrinti miesto viešojo transporto (troleibusų ir autobusų) viešieji užrašai (patikrinta 13 autobusų maršrutų ir 13 troleibusų maršrutų), derinti viešųjų miesto užrašų, kuriems išduodami leidimai, projektai. Su papildymais ir taisymais suderintas 1621 projektas.

Vadovaujantis Ūkio subjektų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Kauno miesto savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, patikrinti UAB „Ermitažas“, UAB „Makveža“, UAB „Eiginta“, UAB „Lupra“ ir UAB „Ramunėlės vaistinė“ informaciniai užrašai, tekstai ir prekių etiketės. Analizuota ir įvertinta daugiau kaip 1000 prekių etikečių.

Miesto gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms Dokumentų skyrius suteikė 1885 konsultacijas reklamos projektų derinimo, juridinių asmenų pavadinimų darymo, viešųjų užrašų taisyklingumo, teisėtumo klausimais.

Išnagrinėti 3 juridinių ir fizinių asmenų skundai, atsakyta į 378 paklausimus ir prašymus.

 


2017 m. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo ataskaitos santrauka

Vykdydamas Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo kontrolę, 2017 metais skyrius patikrino apie 8 000 įmonių, įstaigų ir organizacijų viešųjų užrašų (įspėjo 431 įmonę), 76 neperiodinius leidinius, surengė 4 viešojo miesto transporto reidus), derino viešųjų miesto užrašų, kuriems išduodami leidimai, projektus. Su papildymais ir taisymais suderino 1064 projektus.

Tikrino, kaip miesto įmonės ir įstaigos laikosi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų (patikrino 77 įmones ir įstaigas). Patikrino 7 įmonių interneto svetainių kalbos taisyklingumą, 54 miesto viešojo maitinimo įmonių informacinius užrašus ir kitus tekstus (valgiaraščius, skrajutes ir kt.).

Miesto gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms suteikė 1575 konsultacijas reklamos projektų derinimo, juridinių asmenų pavadinimų darymo, viešųjų užrašų taisyklingumo, teisėtumo klausimais tiesiogiai, telefonu ir el. paštu.

Išnagrinėjo 14 juridinių ir fizinių asmenų skundų, 343 paklausimus ir prašymus.

Karantino metu konsultacijos teikiamos tel. 8 604 96 772


Gegužės 7 d. – virtuali lietuvių kalbos viktorina

 

Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Lietuvių kalbos draugija jau trečią kartą kviečia dalyvauti virtualioje lietuvių kalbos viktorinoje.

Viktorinos dalyviams reikės atsakyti į 25 klausimus. Reikės pasirinkti vieną iš keturių atsakymo variantų. Atsakymai bus registruojami visą parą Lietuvos laiku nuo gegužės 7 d. 00 val. 00 min. iki gegužės 7 d. 24 val. 00 min.

Viktorinos nuoroda bus pasiekiama Lietuvių kalbos draugijos, Valstybinės kalbos inspekcijos feisbuko paskyrose, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos, Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“, „Lituanistų sambūrio“ ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos svetainėse.

Nugalėtojai bus paskelbti gegužės 14 d.

Dalyvauti viktorinoje gali visi.

Pirmosios vietos laimėtojams bus išsiųstos Lietuvių kalbos draugijos dovanos.

Kviečiame dalyvauti


Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai

 

Lietuvių kalbos draugija kartu su „Lietuvos žiniomis“ ir Lietuvių kalbos institutu kviečia dalyvauti 2018-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimuose.

Žodžius ir posakius, vertus dalyvauti 2018-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimuose, galima siūlyti Metų žodžio paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, el. paštu metuzodis@gmail.com, paprastu paštu „Gimtosios kalbos“ redakcijai, MELC, Ukmergės g. 222–502, 07157 Vilnius.

Metų žodį ir Metų posakį galima siūlyti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Balsavimas prasidės 2019 m. sausio 10 d. portale www.lzinios.lt

Rinkimų šūkis – „Metų žodis – metų ženklas!“


 

***

Kauno miesto savivaldybėje lankėsi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis ir valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas D. Smalinskas

2018 m. sausio 24 d. Kauno miesto savivaldybėje lankėsi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas. Susitikime dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romaldas Rabačius, Dokumentų skyriaus vedėja Jolanta Bičkauskienė ir Dokumentų skyriaus vyriausiosios specialistės Dalia Kėvalienė ir Edita Šveikauskienė. Buvo aptarti svarbiausi kalbos norminimo tikslai ir problemos, Savivaldybės vaidmuo vykdant Valstybinės kalbos įstatymą ir valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją,  kalbos tvarkytojo darbo svarba ir sunkumai, šių metų Lietuvių kalbos dienų organizavimas Kaune.

Skip to content