Valstybinė kalba

2022 m. I ketvirtį tikrintų interneto svetainių kalbos klaidų apžvalga


2022 m. planuojamų tikrinti įmonių sąrašas


Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2021 m. ataskaitos santrauka


2021 m. planuojamų tikrinti įmonių sąrašas


Dokumentų skyrius, vykdydamas valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją, kontroliuoja, kaip mieste laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus; siekia užkirsti kelią pažeidimams; stengiasi užtikrinti valstybinės kalbos apsaugą ir sudaryti palankias sąlygas Kauno įmonių, įstaigų ir organizacijų, reklamos agentūrų darbuotojams, gyventojams ir kt. suinteresuotiems asmenims kreiptis į skyrių dėl lietuvių kalbos vartojimo ir taisyklingumo bei kitų kalbų vartojimo teisėtumo; konsultuoja lietuvių kalbos vartojimo klausimais; informuoja apie savo veiklą, rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu.

Apie pastebėtus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo pažeidimus galima pranešti el. paštu kalba@kaunas.lt.

2020 m. I pusmečio įmonių ir įstaigų planuojamų tikrinimų sąrašas

Dokumentų skyriaus 2019 m. I pusmečio Kauno miesto įmonių ir įstaigų planuojamų tikrintinų sąrašas

Dokumentų skyriaus 2018 m. II pusmečio Kauno miesto įmonių ir įstaigų planuojamų tikrinimų sąrašas


2020 m. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo ataskaitos santrauka

2020 m. vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją buvo tikrinta, kaip Kauno įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą. Peržiūrėta ir patikrinta daugiau kaip 5 000 reklamų ir viešųjų užrašų. Dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų buvo įspėta 400 įmonių, įstaigų ir organizacijų (249 pažeidimus pašalino). Tikrintos įmonės konsultuotos kalbos taisyklingumo ir vartojimo klausimais. Patikrinti 32 viešojo maitinimo įmonių viešieji lauko ir vidaus užrašai, valgiaraščiai, skrajutės. Tikrinta mieste leidžiamų bei platinamų leidinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų interneto svetainių kalba. Patikrinti 39 neperiodiniai leidiniai, 15 įmonių interneto svetainės.

Tikrintos 2020 m. ūkio subjektų tikrinimo plane numatytos tikrinti ir neplanuotos tikrinti įmonės. Patikrinti UAB „Pirmoji kregždutė“, UAB „Kavos imperija“, UAB „Romainių vaistinė“ ir kitų įmonių užrašai, informaciniai tekstai ir prekių etiketės.

Parengtos rekomendacijos interneto svetainių rengėjams ir prekių etikečių rašymo rekomendacijos.

Kauno miesto savivaldybės interneto svetainės rubrikoje „Valstybinė kalba“ paskelbti 4 kalbos patarimai, informacija apie virtualią lietuvių kalbos viktoriną, gražiausio įmonės pavadinimo rinkimus, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2019 m. ataskaitos santrauka, 2020 m. I pusmečio ūkio subjektų tikrinimo planas, rekomendacijos interneto svetainių rengėjams ir prekių etikečių rašymo rekomendacijos.

Miesto gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms suteiktos 124 konsultacijos reklamos projektų derinimo, simbolinių pavadinimų rašymo, viešųjų užrašų taisyklingumo, teisėtumo ir kitais kalbos vartojimo klausimais.


2019 m. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo ataskaitos santrauka

Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją buvo tikrinta, kaip Kauno įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą. Peržiūrėta ir patikrinta daugiau kaip 7 000 reklamų ir viešųjų užrašų. Dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų buvo įspėtos 438 įmonės, įstaigos ir organizacijos (220 pažeidimus pašalino). Patikrinti 25 viešojo maitinimo įmonių viešieji lauko ir vidaus užrašai, valgiaraščiai, skrajutės. Tikrinta mieste leidžiamų bei platinamų leidinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų interneto svetainių kalba. Patikrinti 55 neperiodiniai leidiniai, 4 įmonių interneto svetainės. Derinti viešųjų miesto užrašų, kuriems išduodami leidimai, projektai. Su papildymais ir taisymais suderinti 2384 projektai.

Vadovaujantis Ūkio subjektų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Kauno miesto savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, patikrinti UAB „Green cafe“, UAB „Kika LT“, UAB „Kosmelita“, UAB „Bio Sala“, UAB „Nauji verslo projektai“ ir kitų įmonių informaciniai užrašai, tekstai ir prekių etiketės.

Miesto gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms suteikta 1300 konsultacijų reklamos projektų derinimo, juridinių asmenų pavadinimų darymo, viešųjų užrašų taisyklingumo, teisėtumo klausimais.

Išnagrinėti 6 juridinių ir fizinių asmenų skundai, atsakyta į 301 paklausimą ir prašymą.


2018 m. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo ataskaitos santrauka

Vykdydamas valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją, Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyrius 2018 metais tikrino, kaip Kauno įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą. Patikrinta daugiau kaip 5 500 įmonių, įstaigų ir organizacijų reklamų ir viešųjų užrašų. Dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų buvo įspėtos 296 įmonės, įstaigos ir organizacijos (160 pažeidimus pašalino). Patikrinti 35 viešojo maitinimo įmonių viešieji lauko ir vidaus užrašai, valgiaraščiai, skrajutės. Tikrinta mieste leidžiamų bei platinamų leidinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų interneto svetainių kalba. Patikrinti 107 neperiodiniai leidiniai, 7 įmonių interneto svetainės. Tikrinti miesto viešojo transporto (troleibusų ir autobusų) viešieji užrašai (patikrinta 13 autobusų maršrutų ir 13 troleibusų maršrutų), derinti viešųjų miesto užrašų, kuriems išduodami leidimai, projektai. Su papildymais ir taisymais suderintas 1621 projektas.

Vadovaujantis Ūkio subjektų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Kauno miesto savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, patikrinti UAB „Ermitažas“, UAB „Makveža“, UAB „Eiginta“, UAB „Lupra“ ir UAB „Ramunėlės vaistinė“ informaciniai užrašai, tekstai ir prekių etiketės. Analizuota ir įvertinta daugiau kaip 1000 prekių etikečių.

Miesto gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms Dokumentų skyrius suteikė 1885 konsultacijas reklamos projektų derinimo, juridinių asmenų pavadinimų darymo, viešųjų užrašų taisyklingumo, teisėtumo klausimais.

Išnagrinėti 3 juridinių ir fizinių asmenų skundai, atsakyta į 378 paklausimus ir prašymus.

 


2017 m. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo ataskaitos santrauka

Vykdydamas Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo kontrolę, 2017 metais skyrius patikrino apie 8 000 įmonių, įstaigų ir organizacijų viešųjų užrašų (įspėjo 431 įmonę), 76 neperiodinius leidinius, surengė 4 viešojo miesto transporto reidus), derino viešųjų miesto užrašų, kuriems išduodami leidimai, projektus. Su papildymais ir taisymais suderino 1064 projektus.

Tikrino, kaip miesto įmonės ir įstaigos laikosi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų (patikrino 77 įmones ir įstaigas). Patikrino 7 įmonių interneto svetainių kalbos taisyklingumą, 54 miesto viešojo maitinimo įmonių informacinius užrašus ir kitus tekstus (valgiaraščius, skrajutes ir kt.).

Miesto gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms suteikė 1575 konsultacijas reklamos projektų derinimo, juridinių asmenų pavadinimų darymo, viešųjų užrašų taisyklingumo, teisėtumo klausimais tiesiogiai, telefonu ir el. paštu.

Išnagrinėjo 14 juridinių ir fizinių asmenų skundų, 343 paklausimus ir prašymus.

Karantino metu konsultacijos teikiamos tel. 8 604 96 772

 


Valstybinė kalbos inspekcija nuolat gauna Lietuvos piliečių skundų dėl įmonių siunčiamų trumpųjų telefono žinučių, kuriose nenaudojamos lietuviškos raidės su diakritiniais ženklais. Diakritikų vartojimo tokio pobūdžio tekstuose teisės aktai aiškiai ir nedviprasmiškai nereglamentuoja. Esant neaiškumų Kalbos inspekcija teisės aktus visada interpretuoja verslo įmonių naudai ir nesiima jokių veiksmų. Norime atkreipti visuomenės ir verslo dėmesį, kad jau seniai egzistuoja techninės sąlygos žinutes rašyti taisyklinga lietuvių kalba.  Tai ir įmonių reputacijos dalykas, ir didesnės pagarbos klientams parodymas, nes dauguma jų yra lietuviai.

Kviečiame verslo įmones rasti išteklių ir valios siųsti žinutes klientams taisyklinga lietuvių kalba.

Valstybinė kalbos inspekcija


Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus laimėjo MELAGIENA, KAUKĖ ir KNYGNEŠIŲ TAUTOS NESUSTABDYSI!

 

Vasario 21 d. baigėsi Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai.

Metų žodį ir Metų posakį rinko visuomenė ir komisija. Visuomenė 2020-ųjų Metų žodžiu išrinko Melagieną. Komisija Metų žodžiu išrinko Kaukę.

Pirmą kartą vyko Metų naujadaro rinkimai. Metų naujadaro rinkimuose daugiausiai balsų gavo Iškištanosis.

2020-ųjų Metų posakiu ir visuomenė, ir komisija pripažino Knygnešių tautos nesustabdysi.


Gražiausias lietuviškas įmonės pavadinimas Daktaras desertas

Valstybinė kalbos inspekcija atrinko 17 lietuviškų įmonių pavadinimų, kurie dalyvavo Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų rinkimuose. Daugiausiai balsų surinko ir laimėjo Daktaras desertas. Visi konkurso dalyviai buvo pagerbti nuotoliniame renginyje.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content