Siunčiama nuotrauka

Turtas

NUOMOS AUKCIONAI

Eil.              Nr. Žemės sklypas (unikalusis numeris, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, adresas, plotas) Pradinis metų žemės nuomos mokesčio dydis, Eur Pradinis įnašo dydis, Eur Žemės nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdoma žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalusis Nr. 5273-0006-0015), esančio Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, dalis – 100000/134000 (10 ha)
Skelbimas
2000 2000 Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., bet ne ilgiau, iki ji bus pradėta naudoti visuomenės reikmėms Paraiškos dalyvauti savivaldybės žemės sklypo nuomos aukcione projektas (pridedama).
2. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomi žemės ūkio paskirties sklypai (unikalusis Nr. 4400-2601-9769, unikalusis Nr. 4400-2601-9847, unikalusis Nr. 4400-2602-0113, unikalusis Nr. 4400-2602-0568, unikalusis Nr. 4400-2602-0757, unikalusis Nr. 4400-2602-0902,  unikalusis Nr. 4400-2602-1043, unikalusis Nr. 4400-2602-0313, unikalusis Nr. 5273-0006-0125, unikalusis Nr. 5273-0006-0126, unikalusis Nr. 5273-0006-0128, unikalusis Nr. 5273-0006-0129, unikalusis Nr. 5273-0006-0130, unikalusis Nr. 5273-0006-0131), esantys Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, kurių bendras plotas 29,6721 ha
Skelbimas
6000 6000 Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., bet ne ilgiau, iki jie bus pradėti naudoti visuomenės reikmėms Paraiškos dalyvauti savivaldybės žemės sklypo nuomos aukcione projektas (pridedama).

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų perdavimo neatlygintinai jais naudotis (panauda) tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų naujų žemės sklypų nuomos aukciono būdu ir aukcionų rengimo tvarkos aprašas

(2016-09-26)
Kauno miesto savivaldybė kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn. Šiuo atveju:

Ūkio pastatas, paskirtis – pagalbinio ūkio, laisvės al. 95, Kaune.
Asmenis, turinčius teisių į šį statinį, prašome iki 2017 m. kovo 26 d. kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos turto skyrių ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime minimus statinius adresu: J. Gruodžio g. 9, 44293, Kaunas, III a. 310 kab.

Brėžinys

Nuotrauka

untitled

SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREKIAMS PROJEKTĄ

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA, KAD YRA PARENGTAS IR TEIKIAMAS VIEŠAI SUSIPAŽINTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (TECHNIKUMO G., KAUNO M., KELIAMS TIESTI BEI JIEMS EKSPLOATUOTI SKIRTIEMS INŽINERINIAMS STATINIAMS ĮRENGTI) PROJEKTAS (toliau – Projektas).

Projekto tikslai ir uždaviniai – parengti ir įgyvendinti, žemės paėmimo, keliams, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės poreikiams skirtiems inžineriniams statiniams Technikumo g., Kauno m., projekto sprendinius.

Pertvarkyti visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus (jų dalis), pakeisti paimamų žemės sklypų (jų dalių) žemės naudojimo būdą, suprojektuoti žemės servitutus, nustatyti ar pakeisti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti pertvarkytus žemės sklypus.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintu bendruoju planu,  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A-2099 „Dėl Technikumo gatvės dalies nuo Naujokų g. iki Kalvarijos g. Kaune žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano  sprendiniais ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1P-535-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0262:0010) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0262:0068) dalies, reikalingų Technikumo gatvės daliai Kauno mieste tiesti, paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios“, visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, esantis Kalvarijos g. 119, Kaune, ir žemės sklypo, esančio Kalvarijos g. 143, Kaune, dalis.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracija (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, telefonas 8 (37) 422631, adresas internete www.kaunas.lt, el. paštas: info@kaunas.lt, kontaktinis asmuo – Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Edita Paplauskaitė, tel. (8 37) 204 702, el. paštas: edita.paplauskaite@kaunas.lt.

Projekto rengėjas – valstybės įmonė Valstybinės žemės fondas (Konstitucijos per. 23-418 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, adresas internete www.vzf.lt, kontaktinis asmuo – Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus grupės vadovė Ramunė Jacunskaitė, tel. 8 626 00939, el. paštas: ramune.jacunskaite@vzf.lt.

Susipažinti su parengtu Projektu ir jo sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima nuo 2019 m. spalio 22 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.zpdris.lt, paslaugos numeris sistemoje ZPVP-39352) adresu: https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/zpvp/viewtab-viesas-svarstymas.jsf?docOid=877bd960728f11e79efaa0aa050cfc61.

Pasiūlymus per šį terminą ŽPDRIS priemonėmis arba raštu galima pateikti Projekto organizatoriui ir Projekto rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.


Kauno miesto savivaldybė informuoja apie Žemės sklypų ar jų dalių, esančių Biruliškių g. 2, Buriuotojų g. 5, Meškeriotojų g. 4, Meškeriotojų g. 6, Raktažolių g. 21, T. Masiulio g. 19, Kaune, ir valstybinės žemės, esančios Meškeriotojų g. 7 ir Meškeriotojų g. 8, Kaune, patenkančių į suplanuotus žemės sklypus, skirtus Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam aplinkkeliui tiesti (I etapas – ruožas tarp Ateities pl./Palemono g. ir T. Masiulio g.) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo pradžią. Projekto tikslas – paimti visuomenės poreikiams žemės sklypus ar jų dalis, bei valstybinę žemę, patenkančius į suplanuotus žemės sklypus, skirtus Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam aplinkkeliui tiesti (I etapas – ruožas tarp Ateities pl./Palemono g. ir T. Masiulio g.). Su projekto rengimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-25432).


Informuojame apie Žemės sklypų ar jų dalių, reikalingų žemės sklypui, skirtam Technikumo gatvės daliai nuo Naujokų g. iki Kalvarijos g. tiesti, Kaune, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo pradžią. Projekto tikslas – paimti visuomenės poreikiams žemės sklypus ar jų dalis, patenkančius į suplanuotą žemės sklypą, skirtą Technikumo gatvės daliai nuo Naujokų g. iki Kalvarijos g. tiesti. Su projekto rengimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą, adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-39352).

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba