Turtas

(2024-02-21)

Informacija apie PARENGTĄ žemės paėmimo VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ (Vijūkų gatvės daliai įrengti nuo A. Šapokos gatvės iki Vakarinio aplinkkelio, Kaune)

 

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Kauno mieste per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Vijūkų gatvės daliai įrengti nuo A. Šapokos gatvės iki Vakarinio aplinkkelio, Kaune) projektas (toliau – projektas), kurio rengimas pradėtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1P-221-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Vijūkų gatvės daliai nuo A. Šapokos gatvės iki Vakarinio aplinkkelio įrengti) procedūros pradžios“.

Projekto organizatorė – Kauno miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188764867, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. +370 800 20000, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.kaunas.lt.

Projekto rengėja – Uždaroji akcinė bendrovė „Tyrens Lietuva“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.tyrens.lt,
atsakingas asmuo – projekto vadovė Zita Bagdonienė, tel. +370 620 58769, el. p. [email protected]).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: paimti visuomenės poreikiams Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A-2998 „Dėl žemės sklypo Vijūkų g., Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir (ar) dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Susipažinti su projektu ir pateikti pasiūlymus nuo 2024 m. vasario 20 d. iki 2024 m. kovo 6 d. galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), www.zpdris.lt, Nr. ZPVP-100033.

Pasiūlymus per šį terminą raštu galima pateikti projekto organizatorei ar rengėjai šiame skelbime nurodytais adresais arba ŽPDRIS priemonėmis.


 

(2022-10-21)

Informacija apie pradedamą rengti paėmimo visuomenės poreikiams (Vijūkų gatvės daliai nuo A. Šapokos gatvės iki Vakarinio aplinkkelio įrengti) projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius ir Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja, apie žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Vijūkų gatvės daliai nuo A. Šapokos gatvės iki Vakarinio aplinkkelio įrengti) projekto rengimo pradžią.

Projekto rengimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybė (a/k. 111106319, adresas Laisvės al. 96, Kaunas).

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d priimtą įsakymą Nr. 1P-221-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Vijūkų gatvės daliai nuo A. Šapokos gatvės iki Vakarinio aplinkkelio įrengti) procedūros pradžios“ (įsakymas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyriuje „Teritorijų planavimo dokumentai“).

Projekto rengimo tikslas – paimti visuomenės poreikiams žemės sklypus (jų dalis), reikalingus Vijūkų gatvės daliai nuo A. Šapokos gatvės iki Vakarinio aplinkkelio įrengti.

Projektas rengiamas ir visi su projekto rengimu ir įgyvendinimo susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą
(toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-100033.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS.

 


 

(2022-05-02)

Informacija apie pradedamą rengti paėmimo visuomenės poreikiams (H. ir O. Minkovskių gatvės dalies tarp M. K. Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės rekonstrukcijai ir eksploatacijai vykdyti) projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius ir Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja, apie žemės sklypų ir valstybinės žemės prie statinių paėmimo visuomenės poreikiams (H. ir O. Minkovskių gatvės dalies tarp M. K. Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės rekonstrukcijai ir eksploatacijai vykdyti) projekto rengimo pradžią.

Projekto rengimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybė (a/k. 111106319, adresas Laisvės al. 96, Kaunas).

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1P-84-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų ir valstybinės žemės prie statinių paėmimo visuomenės poreikiams (H. ir O. Minkovskių gatvės dalies tarp M. K. Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės rekonstrukcijai ir eksploatacijai vykdyti) procedūros pradžios“ (įsakymas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyriuje „Teritorijų planavimo dokumentai“).

Projekto rengimo tikslas – paimti visuomenės poreikiams žemės sklypus ir valstybinę žemę, reikalingą H. ir O. Minkovskių gatvės dalies tarp M. K. Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės rekonstrukcijai ir eksploatacijai vykdyti.

Projektas rengiamas ir visi su projekto rengimu ir įgyvendinimo susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą
(toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-94990.


(2020-03-19)

SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREKIAMS PROJEKTĄ

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA, KAD YRA PARENGTAS IR TEIKIAMAS VIEŠAI SUSIPAŽINTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (ŽEMĖS SKLYPŲ IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS, REIKALINGOS ATEITIES PLENTUI REKONSTRUOTI IR PIETRYTINIAM APLINKKELIUI TIESTI KAUNO MIESTE) PROJEKTAS (toliau – Projektas).

Projekto tikslai ir uždaviniai – žemės paėmimas keliams, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams, reikiamų žemės servitutų projektavimas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas arba pakeitimas.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintu bendruoju planu,  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu
Nr. A-7 „Dėl apie 210 ha Kauno miesto savivaldybės teritorijos Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam aplinkkeliui tiesti detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano  sprendiniais ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1P-366-(1.3) „Dėl žemės sklypų ir valstybinės žemės, reikalingos Ateities plentui rekonstruoti ir pietrytiniam aplinkkeliui tiesti Kauno mieste, paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios“ (pakeistas 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1P-329-(1.17 E.) ir 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1P-258-(1.17 E.)), visuomenės poreikiams paimami žemės sklypai, esantys Biruliškių g. 2, Buriuotojų g. 5 (dalis), Meškeriotojų g. 4, Meškeriotojų g. 6, Raktažolių g. 21 (dalis), T. Masiulio g. 19, Kaune, ir valstybinė žemė, esanti Meškeriotojų g. 7 ir Meškeriotojų g. 8, Kaune.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracija (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, telefonas 8 37 422631, adresas internete www.kaunas.lt, el. paštas: [email protected], kontaktinis asmuo – Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Edita Paplauskaitė, tel. 8 37 204702, el. paštas: [email protected].

Projekto rengėjas – valstybės įmonė Valstybinės žemės fondas (Konstitucijos per. 23-418 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, adresas internete www.vzf.lt, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovė Iveta Kriščiūnaitė , Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialistė Daiva Dirvanauskienė (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. VP-31), tel., 8 626 86985, el. paštas: [email protected].

Susipažinti su parengtu Projektu ir jo sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima nuo 2020 m. kovo 20 d. iki 2020 m. balandžio 3 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.zpdris.lt, paslaugos numeris sistemoje ZPVP-25432) adresu:https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/zpvp/viewtab-viesas-svarstymas.jsf?docOid=89a33d905dfb11e69073fc7e33c5cb61.

Pasiūlymus per šį terminą ŽPDRIS priemonėmis arba raštu galima pateikti Projekto organizatoriui ir Projekto rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.


Kauno miesto savivaldybė informuoja apie Žemės sklypų ar jų dalių, esančių Biruliškių g. 2, Buriuotojų g. 5, Meškeriotojų g. 4, Meškeriotojų g. 6, Raktažolių g. 21, T. Masiulio g. 19, Kaune, ir valstybinės žemės, esančios Meškeriotojų g. 7 ir Meškeriotojų g. 8, Kaune, patenkančių į suplanuotus žemės sklypus, skirtus Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam aplinkkeliui tiesti (I etapas – ruožas tarp Ateities pl./Palemono g. ir T. Masiulio g.) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo pradžią. Projekto tikslas – paimti visuomenės poreikiams žemės sklypus ar jų dalis, bei valstybinę žemę, patenkančius į suplanuotus žemės sklypus, skirtus Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam aplinkkeliui tiesti (I etapas – ruožas tarp Ateities pl./Palemono g. ir T. Masiulio g.). Su projekto rengimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-25432).

Valstybės žemės fondas vykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus interneto svetainėje https://aukcionai.vzf.lt/lt/ vadovaudamasis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo”, nustatyta tvarka.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content