Siunčiama nuotrauka

Nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų sportinės veiklos programos

Nevyriausybinės neįgaliųjų sporto organizacijos


2018-05-04   Vykdant 2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM prašymu dar kartą buvo perskirstytos gautos papildomos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto lėšų paskirstymo priedas 2018 05 032018-04-10
Vykdant 2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus iš valstybės biudžeto gauta papildomai lėšų, kurios išskirstytos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Projekto lėšų paskirstymo priedas 2018-04-10


2017-10-11 Mokymu-medžiaga-2018-metu-neįgaliųjų NVO projektams PDF


2017-10-04 Informuoju, kad 2017 m. spalio 10 d., antradienį 14:30 val. Kauno miesto savivaldybėje, (Laisvės alėja 96) mažojoje salėje vyks  susitikimas dėl 2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškų teikimo. Kviečiu aktyviai dalyvauti ir aptarti kilusius klausimus.2017-09-25 Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius skelbia 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursą

Projekto paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.
Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės Sporto skyriui, adresu Gruodžio g. 16, 202 kab. (2 aukštas), iki
2017 m. lapkričio 1 d.
pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2016 m. lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.
Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę
tel.: (8 37) 73 3516, el. paštu:
jovile.bartnikiene@kaunas.lt

Konkurso-nuostatai

Projekto-paraiskos-forma

Paskelbta 2017-12-28 Įsakymo priedas


2016-10-12     Informuoju, kad 2016 m. spalio 17 d., pirmadienį 13:00 val. Kauno miesto savivaldybėje,  (Laisvės alėja 96) mažojoje salėje vyks  susitikimas dėl 2017 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškų teikimo. Kviečiu aktyviai dalyvauti ir aptarti kilusius klausimus.2016-09-27 Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius skelbia 2017 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursą

Projekto paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.
Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės Sporto skyriui, adresu Aušros g. 42A, 93 kab. (9 aukštas), iki 2016 m. lapkričio 1 d. pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2016 m. lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.
Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę tel.: (8 37) 73 34 49, el. paštu: jovile.bartnikiene@kaunas.lt

konkurso-nuostatai

projekto-paraiškos-forma

sutarties-forma-ir-ataskaitos

mokymų-medžiaga-2017-metų-projektams

2017 m. gautos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto paraiškos (lentelė)

Lėšų paskirstymas 2017 metų projektams finansuoti (Įsakymo priedas)


2015-10-07

2015 m. spalio 15 d. 10:00 val. Kauno miesto savivaldybėje, mažojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaune) vyks Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto pristatymas. Organizacijas teiksiančias paraiškas kviečiame dalyvauti.2015-09-30 Kauno miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyrius skelbia 2016 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursą
Projekto paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.
Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriui, adresu Aušros g. 42A, 93 kab. (9 aukštas), iki 2015 m. spalio 30 d. 15.00 val. pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2015 m. lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.
Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę tel.: (8 37) 733449, el. paštu: jovile.bartnikiene@kaunas.lt
Projektų finansavimo tvarkos aprašas
Projektų finansavimo tvarkos aprašas
Projekto finansavimo sutarties forma
Projekto vykdymo ataskaitų formos
Projektų konkurso pristatymas
(Medžiagą parengė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą paraiškos pildymas
(Medžiagą parengė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kauno miesto savivaldybė.

2016 m. gautos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto paraiškos (Lentelė)

2016 m. Projektų finansavimo lėšų paskirstymo sąrašasDĖL VEIKLOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ PROGRAMŲ VYKDYMĄ

Prašome biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatytais terminais pateikti Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų sporto programų įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitas.

Ataskaitos pristatomos į Kūno kultūros ir sporto skyrių, 9 aukštas, 93 kab.

Ataskaitų pildymo klausimais prašome kreiptis į Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę, tel. (8-37) 73 34 49,el paštas jovile.bartnikiene@kaunas.lt

 

Ataskaitų formos:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2)

Lėšų panaudojimo ataskaita

Veiklos, finansuojamos iš biudžeto lėšų ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita

Nevyriausybinės neįgaliųjų sporto organizacijos sportinės veiklos programos, finansuojamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, veiklos ataskaitaInformacija apie Nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų projektų finansavimą 2015 metais

Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-98 patvirtino Nevyriausybinių neįgaliųjų sportinės veiklos programų finansavimą 2015 metais iš Savivaldybės biudžeto.

Pridedame Nevyriausybinių neįgaliųjų sportinės veiklos programų finansavimą 2015 metais iš Savivaldybės biudžeto ketvirčiais (lentelė). Sudarydami sąmatas prašome vadovautis šioje lentelėje išdėstytu paskirstymu.

Sąmatas suderinimui (sutarties formos 5 lapas, 1 priedas) prašome pateikti iki šių metų kovo 13 d. el. paštu vida.jokubauskiene@kaunas.lt ,

turintiems klausimų galima kreiptis ir tel. 86 86 23870 arba tel. (837) 73 34 49.

Suderinus sąmatas dėl sutarties pasirašymo būsite informuoti papildomai.

Sutarties forma (sutarties pildyti nereikia).

Kaunas pilnas kultūros

Lasse Lecklin_Gražiausios branduolinės elektrinės Europoje XV-asis fotomeno festivalis „Kaunas Photo“

2018-09-01

champ-image Pirmasis puošybos Swarovski elementais čempionatas Lietuvoje

2018-09-22

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba