Siunčiama nuotrauka

Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, sąrašas

Asmens, pretenduojančio
teikti daugiabučių
namų bendrojo
naudojimo objektų
administravimo paslaugas
vardas, pavardė
arba pavadinimas
Asmens, pretenduojančio
teikti daugiabučių
namų bendrojo
naudojimo objektų
administravimo paslaugas,
patirtis bendrojo naudojimo
objektų administravimo ir (ar)
pastatų naudojimo
ir priežiūros srityje
Asmens nurodytas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas Eur arba Lt / kv. m Kita papildoma informacija Asmens pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas įrašymo į sąrašą pagrindas
Daugiabučiuose namuose,
kurių plotas
iki 1 000 kv. m
Daugiabučiuose
namuose, kurių plotas
nuo 1 000
iki 3 000 kv. m
Daugiabučiuose namuose,
kurių plotas
didesnis kaip
3 000 kv. m
 1  2  3  4  5  6  7
UAB
,,Inservis”
Įmonės veiklos sritys: bendrojo naudojimo patalpų techninė priežiūra, remontas, valymas, inžinerinių sistemų, vandentiekio techninė priežiūra, gedimų prevencija ir šalinimas, šilumos punktų dispečerizavimas nuotolinio valdymo ir stebėjimo programa ,,ECL Portal”, termovizinės nuotraukos, pastato sistemų efektyvumo analizė, avarinių tarnybų paslaugos, apskaitos duomenų ir techninės dokumentacijos tvarkymas, bendro naudojimo patalpų ir teritorijų valymo paslaugos. Įmonė organizuoja buitinių atliekų išvežimą.
Įmonė paslaugas pastatų naudojimo ir priežiūros srityje teikia nuo 2004 m.. Įmonė turi savo padalinį Kauno mieste, adresu K. Donelaičio g. 33-108. Deklaracijos pareikimo metu įmonė administravo 135 daugiabučius namus, administruojamas plotas 206139,76 kv.m.
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM)
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM)
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM)
Įmonė ketina prisijungti prie Būsto valdymo ir priežiūros veiklos kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos, pasiskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą.
Įmonė yra atestuota ISO 9001, 14001, 18001 ir vykdydama savo veiklą vadovaujasi minėtų standartų nuostatais ir taisyklėmis.
Įmonė priklauso ,,Inservis” įmonių grupei, kurioje dirba 360 kvalifikuotų darbuotojų. Įmonės akcininkė AB ,,Invalda LT” nuo 1995 m. yra listinguojama NASDAQOMX Vilniaus biržoje. Įmonė siūlo platų spektrą pastatų priežiūros paslaugų visoje Lietuvoje. Klientams užtikrinamas visą parą (24/7) veikiančio skambučių centro ir avarinės tarnybos reagavimas, asmeninio vadybininko dėmesys. Įmonė konsultuoja energetinio efektyvumo ir daugiabučių namų modernizavimo klausimais.
Plačiau
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio12 d. įsakymas Nr. A-1672
UAB Kauno butų ūkis Bendrovė atlieka bendrojo naudojimo objektų periodines pažiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo nuolatinę techninę priežiūrą, ištisą parą atlieka pastato vidaus inžinerinių tinklų avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus. Savo paslaugas bendrovė skirsto pagal 5 pagrindines veiklos sritis: bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas, bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra; šilumos ūkio techninė priežiūra; avarijų namo inžineriniuose tinkluose likvidavimas visą parą; gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties objektų remonto paslaugos. Butų savininkams skaičiuoja ir renka įvairius mokesčius.
Bendrovė paslaugas bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje teikia nuo 1991 m.
Bendrovė administruoja daugiabučius gyvenamuosius namus Petrašiūnų (98), Vilijampolės (177), Panemunės (122) seniūnijose, viso 397 daugiabučius namus, kurių bendras plotas 0,447 mln. kv. m
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM)
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM)
0,0203 Eur
0,07 Lt
(su PVM)
Bendrovė yra susikūrusi Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą, kuriame numatyta: nustatyti aukštesnius elgesio standartus, negu numatyta pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, taikytinus Elgesio kodekso saistomų subjektų ir jų atstovų santykiuose su buitiniais ir komerciniais vartotojais, kitais subjektais ir trečiaisiais asmenimis; nustatyti Elgesio kodekso normų taikymo ypatumus: didinti vartotojų pasitikėjimą UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio darbuotojais.
Bendrovė ketina prisijungti prie Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos, pasiskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą. Plačiau
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. A-1730
UAB ,,SDG“ Bendrovės veiklos sritys: statinių techninės priežiūros darbai, bendrojo naudojimo objektų būklės nuolatinai stebėjimai, kasmetinės apžiūros, namo būklės vertinimas, namo bendrųjų konstrukcijų saugaus naudojimo palaikymas, inžinerinių sistemų priežiūra, gedimų prevencija, namo energetinio naudingumo sertifikavimas. Taip pat bendrovė organizuoja gedimų šalinimą, namo bendrųjų konstrukcijų statybinius tyrinėjimus ar ekspertizę, namo liftų priežiūrą, buitinių atliekų išvežimą, teritorijos tvarkymą, avarinių tarnybų paslaugas, rangos darbų vykdymą, priešgaisrinių sistemų aptarnavimą, kenkėjų naikinimą. Bendrovė paslaugas pastatų naudojimo ir priežiūros srityje teikia nuo 2006 m. Administruoja 33 objektus, kurių bendras plotas 245878,99 kv. m.

0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM)

0,0203 Eur
0,07 Lt
(su PVM)
0,0174 Eur
0,06 Lt
(su PVM)
Bendrovė ketina prisijungti prie Būsto valdymo ir priežiūros veiklos kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos, pasiskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą. Įmonė yra atestuota ISO 9001, OHSAS 14001, ISO 18001 ir savo veikloje vadovaujasi šių standartų nuostatais bei taisyklėmis. Bendrovė turi teisę verstis veikla, susijusią su pastato šildymo ir karšto vandens sistemų, elektros tinklų, dujų priežiūra ir eksploatavimu. Turi ilgalaikę patirtį vykdant statinių, elektros tinklų, dujų, šilumos punktų priežiūrą.
Plačiau

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A-2904

Išbraukta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-12 įsakymu Nr. A-4503.

UAB ,,Nemuno būstas“ Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas pagal teisės aktų numatytus reikalavimus ir tvarką ir visa kita su pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusi veikla, administravimo ir kitų paslaugų teikimas pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyvių įgaliotais atstovais.Bendrovė daugiabučių namų administravimu ir / arba jos organizavimu užsiima nuo 2001 m.. Administruoja 57 daugiabučius pastatus, kurių plotas 160764 kv. m.

0,0521 Eur
0,18 Lt
(su PVM)

Išskyrus namą

Sodų g. 48A,
kuriam siūlomas
tarifas–
0,0463 Eur
0, 16 Lt
(su PVM).

0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM)

Išskyrus namus,
kuriems siūlomi tarifai:

K. Veverskio g. 6
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 47,
0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 14
0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 33
0,0348 Eur
0,12  Lt
(su PVM);

Sodų g. 26
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 62
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Naujakurių g. 84
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Naujakurių g. 86
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 165
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);


Baltų pr. 167

0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 79
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM).

0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM)

Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:

Karaliaus Mindaugo pr. 31 (1A5p)
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 1
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 3
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 16
0,0232 Eur
0,08 LT
(su PVM);

V. Krėvės pr. 77
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Taikos pr. 84
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Birželio 23-iosios g. 6
0,0261 Eur
0,09 LT
(su PVM);

V. Krėvės pr. 72
0,0261 Eur
0,09 LT
(su PVM);

Plento g. 5
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Plento g. 7
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Savanorių pr. 172
 0,0261Eur
0,09 Lt
(su PVM).

Bendrovė yra Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narys, savo veikloje laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodekso.

Bendrovė priklauso UAB ,,Mano būstas LT“ įmonių grupei, kuri specializuojasi pastatų ūkio valdymo veiklos vykdymo srityje bei turi ilgametę patirtį priežiūros srityje. Įmonėje yra įdiegtos  pažangiausios technologijos. Plačiau

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A-2903
UAB ,,Santermita“

Bendrovės veiklos pagrindinės sritys: daugiabučių namų, administracinių pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimas, inžinerinių sistemų techninė priežiūra, šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra, renovavimas, vėdinimo, kondicionavimo sistemų priežiūra, baseinų technologinių įrenginių eksploatavimas, vandentiekio, nuotekų tinklų vidaus ir lauko montavimo, renovavimo darbai, dujinių katilinių priežiūra, kultūros paveldo objektų eksploatavimas, priežiūra.

Bendrovė atlieka funkcijas bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje 11 metų (nuo 2003 m.). Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: 110 vnt., 500000 kv. m.

0,0203 Eur
0,07 Lt
(su PVM)

0,0174 Eur
0,06 Lt
(su PVM)

0,0145 Eur
0,05 Lt
(su PVM)

Bendrovė ketina prisijungti prie Būsto valdymo ir priežiūros veiklos kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos, pasiskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą. Bendrovė yra įdiegusi ir vadovaujasi ISO 14001:2004 Aplinkos vadybos sistema, ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistema, LST 1977:2008 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemqa.
Plačiau
 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. A-3452
UAB ,,Dainavos būstas“

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas pagal teisės aktų numatytus reikalavimus ir tvarką ir visa kita su pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusi veikla, administravimo ir kitų paslaugų teikimas pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyvių įgaliotais atstovais.

Bendrovė įkurta 2012-01-10. Administruoja 7 daugiabučius pastatus, kurių plotas 16693,43 kv. m.

 

0,0521 Eur
0,18 Lt
(su PVM)

Išskyrus namą

Sodų g. 48A,
kuriam siūlomas tarifas
0,0463 Eur
0,16 Lt
(su PVM).

0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM)

Išskyrus namus,
kuriems siūlomi
tarifai:

Prancūzų g.79
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Baltų pr. 167
0,0348 Eur
0,12 LT
(su PVM);

Sodų g. 26 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 62
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 165
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Naujakurių g. 86
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 14
0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 33
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 6

0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 47,
0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Naujakurių g. 84
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

0,0290 Eur
0,10 LT
(su PVM)

Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:

Savanorių pr. 172
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Karaliaus Mindaugo pr. 31 (1A5p)
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 1
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 16
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Plento g. 7
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 3
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Plento g. 5
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 72
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Taikos pr. 84

0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Birželio 23-iosios g. 6
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 77
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM).

Bendrovė yra Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narys, savo veikloje laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodekso.

Bendrovė priklauso UAB ,,Mano būstas LT“ įmonių grupei, kuri specializuojasi pastatų ūkio valdymo veiklos vykdymo srityje bei turi ilgametę priežiūros srityje. Įmonėje yra įdiegtos pažangiausios technologijos. Plačiau

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A-241
UAB ,,Namų priežiūros centras“

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas pagal teisės aktų numatytus reikalavimus ir tvarką ir visa kita su pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusi veikla, administravimo ir kitų paslaugų teikimas pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyvių įgaliotais asmenimis. Bendrovė daugiabučių namų administravimu ir priežiūra ir/arba jos organizavimu užsiima nuo įmonės įsteigimo 2011 m. Administruojamų namų ir kitų pastatų skaičius ir plotas:

– Kaune 135 daugiabučius pastatus, kurių plotas 413925 kv. m;

–Vilniuje 95 daugiabučius pastatus, kurių plotas 426075 kv. m.

Viso 230 daugiabučių pastatų, kurių plotas 840000 kv. m..

0,0521 Eur
0,18 Lt
(su PVM)

Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:
Sodų g. 48A,
– 0,0463 Eur
0,16 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 47
–0,0579 Eur
0,20 Lt
(su PVM);

Vandžiogalos g. 9
0,0637 Eur
0,22 LT
(su PVM).

0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM)

Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:
K. Veverskio g. 6
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 47,
– 0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 14
– 0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Naujakurių g. 84
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 165
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 167
– 0,0348 Eur
0,12 LT
(su PVM);

Naujakurių g. 86
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 33
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Sodų g. 26
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 62
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 16
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 181
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Baltijos g. 88
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Baltijos g. 64
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

J. Grušo g. 6
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

J. Grušo g. 8
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Baltijos g. 69
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Baltijos g. 9
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Baltijos g. 51
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Baltijos g. 19
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Prancūzų g. 79
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM).

0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM)

Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:

Karaliaus Mindaugo pr. 31 (1A5p)
– 0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 1
– 0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 3
– 0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 16
– 0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 77
– 0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Taikos pr. 84
– 0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Vandžiogalos g. 4
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Birželio 23-iosios g. 6
– 0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 72
– 0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Plento g. 5
– 0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Plento g. 7
– 0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Savanorių pr. 172
– 0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 22
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 11
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

J. Grušo g. 2
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 6
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Vėtrungės g. 6
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 42
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Vėtrungės g. 16
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

J. Grušo g. 4
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 7
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 8
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 13
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 8
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 13
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 38
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 66
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 14
0,0319 Eur
0,11 LT
(su PVM);

Baltijos g. 4
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 16
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 12
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 69
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 161
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM)

Baltų pr. 147
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 26
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);
Rasytės g. 24

0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 36
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM)

Jotvingių g. 5
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Jotvingių g. 16
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 121
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM)

Baltijos g. 11
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 71
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM)

J. Grušo g. 13
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Jotvingių g. 6
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Rietavo g. 1
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Vėtrungės g. 9
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM)

Rasytės g. 20
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Vėtrungės g. 2
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Rietavo g. 5
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Rietavo g. 15
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM)

Baltijos g. 38
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 20
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 18
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM)

Baltų pr. 6
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 14
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM)

Rietavo g. 13
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 2
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 2
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 1
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM)

Baltijos g. 13
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Jotvingių g. 14
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 52
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Šarkuvos g. 5
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 32
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 54
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 56
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 96
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 48
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 107
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 79
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Vėtrungės g. 7
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 75
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 50
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 24
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 44
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 70
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltijos g. 18
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 65
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 61
0,0377 Eur
0,13 Lt
(su PVM);

Vandžiogalos g. 8
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 40
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 2
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Kuršių g. 20
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 7
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 3
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM)

Rasytės g. 28
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Rasytės g. 10
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM).

Bendrovė yra Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narys, savo veikloje laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodekso.

Bendrovė priklauso UAB ,,Mano būstas LT“ įmonių grupei, kuri specializuojasi pastatų ūkio valdymo veiklos vykdymo srityje bei turi ilgametę priežiūros srityje. Įmonėje yra įdiegtos pažangiausios technologijos. Plačiau

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. A-425
UAB ,,Būsto valda“ Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas, eksploatavimo ir profilaktinių remonto darbų organizavimas, bendrojo naudojimo patalpų valymas, teritorijos priežiūra ir t. t. Pastatų administravimo veikla vykdoma nuo 1986-04-01. Bendrovė administruoja apie 1023 namus, apie 1 343 395,28 kv. m bendrojo ploto.  0,0489 Eur
0,169 Lt
(su PVM)
Išskyrus namą Sodų g. 48A, kuriam siūlomas tarifas
0,0463 Eur
0,16 Lt
(su PVM).

0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM)
Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:
Prancūzų g. 79
0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Baltų pr. 167
0,0348 Eur
0,12 LT
(su PVM);

Sodų g. 26
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 62
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 165
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Naujakurių g. 86
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 14
0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 33
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 6
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 47,
 0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Naujakurių g. 84
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM)
Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:

Savanorių pr. 172
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Karaliaus Mindaugo pr. 31 (1A5p)
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 1
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 16
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Plento g. 7
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 3
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Plento g. 5
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 72
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Taikos pr. 84
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Birželio 23-iosios g. 6
 0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 77
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM).

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų elgesio kodeksu.

Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais daugiabučių namų priežiūrą.
Plačiau

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A-564
UAB “Kauno centro būstas“

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas pagal teisės aktų numatytus reikalavimus ir tvarką ir visa kita su pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusi veikla, administravimo ir kitų paslaugų teikimas pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyvių įgaliotais asmenimis.

Bendrovė daugiabučių namų administravimu ir priežiūra ir/arba jos organizavimu užsiima nuo įmonės įsteigimo 1992 m. Administruojamų namų ir kitų pastatų skaičius ir plotas:

– Kaune 513 daugiabučių pastatų, kurių plotas 369211 kv. m;

–Alytuje 143 daugiabučius pastatus, kurių plotas 165782 kv. m.

Viso 656 daugiabučius pastatus, kurių plotas 534993 kv. m.

 

0,0521 Eur
0,18 Lt
(su PVM)
Išskyrus namus, kuriems siūlomi administravimo tarifai:

Sodų g. 48A
– 0,0463 Eur
0,16 Lt
(su PVM).

Aušros takas 4
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Bažnyčios g. 21
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Benediktinių g. 6
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Benediktinių g. 7
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

S. Daukanto g. 16
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 6
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 10B
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 18
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 20A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 20B
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 25
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 33
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 34A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 37
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 48
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 50
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Daukšos g. 55
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Dobužinskio g. 8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 4
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 14
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 40
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 42
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 43
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 45
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 46
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 51
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 55
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 61
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 67
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 71
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

K. Donelaičio g. 75A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Dzūkų g. 8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Dzūkų g. 10
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 2
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 3
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 5
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 13A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 17
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 20
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 28
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gedimino g. 56
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 23
0,0579 Eur
0,20 Lt
(su PVM)

Šv. Gertrūdos g. 23A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 27
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 49A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 50
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 56
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 68
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Gimnazijos g. 7D
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Griunvaldo g. 20
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Gruodžio g. 18
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Jablonskio g. 7
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Jablonskio g. 9
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Jablonskio g. 13
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Jablonskio g. 15
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Jablonskio g. 15A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Jablonskio g. 17
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Jablonskio g. 19
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Jakšto g. 8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Jakšto g. 16
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

I. Kanto g. 2
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

I. Kanto g. 4
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

I. Kanto g. 6
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Karaliaus Mindaugo pr. 12
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Karaliaus Mindaugo pr. 23
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Karaliaus Mindaugo pr. 26
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Karo Ligoninės g. 4
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Karo Ligoninės g. 7
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Karo Ligoninės g. 10
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 3A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 11
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 12
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 23A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 27A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 31
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 35
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 45
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 56
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 57B
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 60
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 61
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 61A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 67
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kęstučio g. 74
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 89A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Krėvos g. 3
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kumelių g. 1
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kumelių g. 11
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kumelių g. 8
–0,0637 Eu
0,22 Lt
(su PVM);


Kumelių g. 9
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kumelių g. 12A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kurpių g. 7A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kurpių g. 9
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Kurpių g. 15
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


V. Kuzmos g. 4
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


V. Kuzmos g. 8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


V. Kuzmos g. 9
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 2
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.10
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.11
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.12
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 38
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.61A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.63
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.63A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 65B
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.69
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.72A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.72B
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.78
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.78B
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.83
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.84
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al.94B
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 97
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 118
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Lietuvių g.. 17
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Lietuvių g.. 19
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Lietuvių g.. 33
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Lietuvių g.. 35
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Lydos g. 3
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Maironio g. 6
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Maironio g. 16
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Maironio g. 18
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Maironio g. 20
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Maironio g. 22
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Maironio g. 31
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Maironio g. 36
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);


Maironio g. 44
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Mapu g. 9
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Mapu g. 11
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Mapu g. 13
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Mickevičiaus g. 14.
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Mickevičiaus g. 27D
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Mickevičiaus g. 41
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Mickevičiaus g. 43
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

A. Mickevičiaus g. 45
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Miško g. 10
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Miško g. 13
–0,0579 Eur
0,20 Lt
(su PVM);

V. Mykolaičio-Putino g. 3
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Mykolaičio-Putino g. 6
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Mykolaičio-Putino g. 11
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Muitinės g. 11
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Muitinės g. 13
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Naugardo g. 6
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

J. Naugardo g. 12
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 5
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 10
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 14
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 18
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 20
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 20A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 21
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 22
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 22A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nemuno g. 30
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Nepriklausomybės a. 7
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

E. Ožeškienės g. 5
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

E. Ožeškienės g. 7
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

E. Ožeškienės g. 9
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

E. Ožeškienės g. 16
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

E. Ožeškienės g. 20
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

E. Ožeškienės g. 23
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

E. Ožeškienės g. 33
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Palangos g. 18
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Parodos g. 7
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Parodos g. 11
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Parodos g. 18
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

D. Poškos g. 16A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 7A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 13
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 24
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 28B
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 41
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 43
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 44
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 47
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 52
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 54
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 66
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

V. Putvinskio g. 72
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Raguvos g. 6
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

L. Sapiegos g. 8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Savanorių pr. 4
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Savanorių pr. 48
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Tenorų g. 6
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Tenorų g. 8
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Trakų g. 3
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Trakų g. 12
–0,0579 Eur
0,20 Lt
(su PVM);

Trakų g. 13A
–0,0579 Eur
0,20 Lt
(su PVM);

Trakų g. 14
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Trakų g. 15
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Trakų g. 17
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Trakų g. 23
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Trakų g. 45
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Trimito g. 4
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Trimito g. 4A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vaidilutės g. 4
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vaidilutės g. 5
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vaižganto g. 14
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Valančiaus g. 5
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Valančiaus g. 10A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Valančiaus g. 12A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Valančiaus g. 14B
–0,0521 Eur
0,18Lt
(su PVM);

M. Valančiaus g. 20
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

M. Valančiaus g. 27
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vasario 16-osios g. 6 (1A3p)
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vasario 16-osios g. 6 (2A3p)
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 7A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 10A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 20
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 28
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 28A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 30
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 35
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 37
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 44
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 46
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 46A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 72A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 39
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 41
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 65
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 65A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 66
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 85
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 93
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

L. Zamenhofo g. 5A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Žemaičių g. 7
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Žemaičių g. 24
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

Žemaičių g. 24A
–0,0637 Eur
0,22 Lt
(su PVM);

0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM)
Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:

K. Veverskio g. 6 –
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 47,
– 0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 14
– 0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM);

Sodų g. 26
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 62
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Prancūzų g. 79
– 0,0377 Eur
0,13 LT
(su PVM);

Naujakurių g. 84
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 165
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Baltų pr. 167
– 0,0348 Eur
0,12 LT
(su PVM);

Naujakurių g. 86
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
K. Būgos g. 21
0,0434Eur
0,15 Lt
(su PVM);


S. Daukanto g. 1
0,0579 Eur
0,20 Lt


S. Daukanto g. 10
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


S. Daukanto g. 14
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM)


S. Daukanto g. 26
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM)


M. Daukšos g. 5
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


M. Daukšos g. 10
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


Karaliaus Mindaugo pr. 31 (2A4p)
0,0434 Eur
0,15 LT
(su PVM);


M. Daukšos g. 29
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


M. Daukšos g. 36
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


K. Donelaičio g. 63
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


K. Donelaičio g. 70
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


K. Donelaičio g. 77
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


K. Donelaičio g. 78
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


Gedimino pr. 15
0,0550Eur
0,19 Lt
(su PVM)


Gedimino g. 33
– 0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);


Gedimino g. 45
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Gedimino g. 48
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Šv. Gertrūdos g. 3
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Šv. Gertrūdos g. 5
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Šv. Gertrūdos g. 14
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 29
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 31
– 0,0550 Eur
0,119 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 37
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Šv. Gertrūdos g. 39
– 0,0492 Eur
0,17 Lt
(su PVM);

Girstupio g. 7
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Girstupio g. 9
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

J. Gruodžio g. 31
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

J. Jablonskio g. 21
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Jonavos g. 46
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

I. Kanto g. 24
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Karaliaus Mindaugo pr. 32
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 37
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 40
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 44
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 51
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 52
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 57
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 58
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 68
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 79
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 83
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 93
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Kumelių g. 12
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Kurpių g. 17
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 3
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 5
– 0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 9
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 28
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 47A
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 51
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 58
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 65
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 74
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 76
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 77
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


Laisvės al. 89
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Laisvėsd al. 102A
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Maironio g. 10
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Maironio g. 13
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Maironio g. 38
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Maironio g. 40
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


A. Mickevičiaus g. 13
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


A. Mickevičiaus g. 31
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


A. Mickevičiaus g. 52
– 0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


A. Mickevičiaus g. 58
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


Muitinės g. 1
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


Muziejaus g. 3
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


E. Ožeškienės g. 4
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


E. Ožeškienės g. 19
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

E. Ožeškienės g. 22
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


E. Ožeškienės g. 29
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


E. Ožeškienės g. 31
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Pilies g. 4
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Puodžių g. 24
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


V. Putvinskio g. 7
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


V. Putvinskio g. 7B
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


V. Putvinskio g. 7C
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Rotušės a. 1
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Rotušės a. 4
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Rotušės a. 5
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Savanorių pr. 1
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Savanorių pr. 6
0,0550 Eur
0,19 Lt

(su PVM);

V. Sladkevičiaus pr. 8
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Sladkevičiaus pr. 12
0,0492 Eur
0,17 Lt
(su PVM);

Sopranų g. 5
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Šiaulių g. 50
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Trakų g. 5
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Trakų g. 13
0,0492 Eur
0,17 Lt
(su PVM);

Trakų g. 31
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Vasario 16-osios g. 4
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vasario 16-osios g. 9
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vasario 16-osios g. 10
0,0492 Eur
0,17 LT
(su PVM);

Vilniaus g. 3
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 13
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 17
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 26
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Vilniaus g. 27
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vilniaus g. 32
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Vilniaus g. 34
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


Vilniaus g. 36
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Vilniaus g. 39
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Vilniaus g. 41
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);


Vilniaus g. 64
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM);


Vilniaus g. 72
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 9
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vytauto pr.11
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 30
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 56
0,0434 Eur
0,15 Lt
(su PVM)

Vytauto pr. 57
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

Vytauto pr. 87
0,0550 Eur
0,19 Lt
(su PVM);

0,0290 Eur
0,10 Lt
(su PVM)
Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:

K. Veverskio g. 1
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

K. Veverskio g. 3
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 16
0,0232 Eur
0,08 Lt

(su PVM);
V. Krėvės pr. 77
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Taikos pr. 84
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Birželio 23-osios g. 6
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

V. Krėvės pr. 72
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Plento g. 5
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Plento g. 7
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

Savanorių pr. 172
0,0261 Eur
0,09 Lt
(su PVM);

S. Daukanto g. 3
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);


Šv. Gertrūdos g. 7
0,0348 Eur
0,12 Lt
(su PVM);

Griunvaldo g. 8
0,0405 Eur
0,14 Lt

(su PVM);
Karaliaus Mindaugo pr. 29
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Karaliaus Mindaugo pr. 31 (1A5p)
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM);

Karaliaus Mindaugo pr. 33
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Kęstučio g. 55 0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);
Kęstučio g. 73
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);
Kęstučio g. 87
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM)
Laisvės al. 110
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);
Vytauto pr. 60
0,0405 Eur
0,14 Lt
(su PVM);

Bendrovė yra Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narys, savo veikloje laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodekso.

Bendrovė priklauso UAB ,,Mano būstas LT“ įmonių grupei, kuri specializuojasi pastatų ūkio valdymo veiklos vykdymo srityje bei turi ilgametę priežiūros srityje. Įmonėje yra įdiegtos pažangiausios technologijos. Plačiau

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A-753
UAB ,,Būsto švara“

Bendrovės veiklos sritis – mokesčių administravimas, pastato (namo) bendrojo naudojimo elektros sistemų ir jos įrenginių priežiūra, bendrojo naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos sistemos ir jos įrenginių priežiūra ir t. t. Bendrovė bendrojo naudojimo objektų administravimu ir priežiūra užsiima nuo bendrovės įkūrimo pradžios (1993 m. rugpjūčio mėn.)

Administruojamų namų ir kitų pastatų skaičius – 130, bendras plotas – 66503,95 kv. m.

0,0405 Eur
0,14 Lt
su PVM)
0,0319 Eur
0,11 Lt
(su PVM)
0,0232 Eur
0,08 Lt
(su PVM)

 

Bendrovė yra įdiegusi ISO standartus (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
Bendrovė nėra susikūrusi Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodekso ir neketina prisijungti prie Būsto valdymo ir priežiūros veikos elgesio kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos. Plačiau

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. A-2189
UAB ,,Bonus Admin“ Bendrovės pagrindinė veikla – kombinuotas patalpų funkcionavimo užtikrinimas. Tai pastatų techninė priežiūra ir administravimas bei patalpų vidaus valymas ir teritorijos priežiūra. Bendrovė atlieka funkcijas bendrojo naudojimo objektų administravimo ar pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 2007 m. Administruojamų daugiabučių namų ir kitų pastatų skaičius – 36 (10 daugiabučių namų ir 26 komercinės paskirties pastatai), bendras plotas 504336 kv. m. 0,0347 Eur
(su PVM)
0,0289 Eur
(su PVM)
0,0231 Eur
(su PVM)
Bendrovė ketina prisijungti prie Būsto valdymo ir priežiūros veiklos kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos, pasiskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą. Bendrovė turi didelę patirtį, techninį personalą, techninę bazę, programinę įrangą daugiabučių namų administravimui. Įmonė atestuota elektros, šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimui, Įdiegti ISO 14001, 18001, 9001 standartai.
Plačiau

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. A-2544

Išbraukta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-04 įsakymu Nr. A-2924

 ,,City Service SE” Įmonės pagrindinė veiklos sritis daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir tvarką ir visa kita su pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusi veikla, administravimo ir kitų paslaugų teikimas pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyvių įgaliotais  asmenimis.Įmonė daugiabučių namų administravimu ir priežiūra užsiima nuo 1997 m. Administruojamų daugiabučių namų ir kitų pastatų skaičius – 173, plotas 631598,02 kv. m.

0,0521 Eur

(su PVM)

Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:

Sodų g. 48A

– 0,0463 Eur

(su PVM);

Partizanų g. 5A

– 0,0656 Eur

(su PVM)

0,0405 Eur

(su PVM)Išskyrus namus,
kuriems siūlomi tarifai

Veverskio g. 6 –
– 0,0261 Eur
(su PVM);

Prancūzų g. 47,
– 0,0290 Eur  (su PVM);

Prancūzų g. 14
– 0,0290 Eur
(su PVM);

Gedimino g. 33
– 0,0348 Eur
(su PVM);

Sodų g. 26
– 0,0348 Eur  (su PVM);

Prancūzų g. 62
– 0,0348 Eur
(su PVM);

Prancūzų g. 79
– 0,0377 Eur
(su PVM);

Naujakurių g. 84
– 0,0348 Eur
(su PVM);

Naujakurių g. 86
– 0,0348 Eur
(su PVM);

Baltų pr. 165
– 0,0348 Eur
(su PVM);

Baltų pr. 167
– 0,0348 Eur
(su PVM);

Draugystės g. 7A
– 0,0410 Eur
(su PVM);

Draugystės g. 7B
– 0,0540 Eur
(su PVM);

Draugystės g. 7C
– 0,0431 Eur
(su PVM);

Draugystės g. 9B
– 0,0540 Eur
(su PVM);

Draugystės g. 9D
– 0,0431 Eur
(su PVM);

Draugystės g. 9F
– 0,0540 Eur

(su PVM);

Kovo 11-osio g. 128A
– 0,0453 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 99
– 0,0431 Eur
(su PVM

Partizanų g. 53-0,0410 Eur

(su PVM);Sartų g. 2
– 0,0410 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 224
– 0,0453 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 246
– 0,0453 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 302
– 0,0453 Eur
(su PVM)

Savanorių pr. 304
– 0,0497 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 312
– 0,0497 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 82
korp
– 0,0540 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 82
II korp
– 0,0540 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 82B
– 0,0431 Eur
(su PVM).

0,0290 Eur
(su PVM)Išskyrus namus, kuriems siūlomi tarifai:Mindaugo pr. 31 (1A5p)
– 0,0232 Eur
(su PVM); Veverskio g. 1
– 0,0232 Eur
(su PVM); Veverskio g. 3
– 0,0232 Eur
(su PVM);Plento g. 5
– 0,0261 Eur
(su PVM);Plento g. 7
– 0,0261 Eur
(su PVM);Savanorių 172
– 0,0261 Eur
(su PVM); Basanavičiaus g. 62
– 0,0449 Eur
(su PVM);Birželio 23-osios g. 6
– 0,0273 Eur
(su PVM);Birželio 23-iosios g. 10
– 0,0427 Eur
(su PVM);Birželio 23-iosios g. 14
– 0,0427 Eur
(su PVM);Draugystės g. 3C
– 0,0431 Eur
(su PVM);Draugystės g. 5D
– 0,0410 Eur
(su PVM);Draugystės g. 5F
– 0,0410 Eur
(su PVM);Draugystės g. 9E
– 0,0388 Eur
(su PVM);Dubingių g. 1A
– 0,0431 Eur
(su PVM);Dubingių g. 10
– 0,0407 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 57
– 0,0427 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 59
– 0,0316 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 61
– 0,0427 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 69
– 0,0361 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 71
– 0,0361 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 73
– 0,0316 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 80
– 0,0427 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 90
– 0,0361 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 90A
– 0,0361 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 92
– 0,0449 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 96
– 0,0449 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 98
– 0,0449 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 100
– 0,0361 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 102
– 0,0407 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 104
– 0,0427 Eur
(su PVM);Kovo 11-osios g. 124
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 3
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 4
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 5
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 7
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 8A
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 9B
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 10
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 11
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 12
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 14
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 14A
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 16
– 0,0249 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 17
– 0,0347 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 17A
– 0,0347 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 24
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 25
– 0,0361 Eur

(su PVM);

Krėvės pr. 27
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 33
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 37
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 41
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 46
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 47
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 48
– 0,0316 Eur
(su PVM);

V. Krėvės pr. 60
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 62

– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 65
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 67
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 69
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 72
– 0,0273 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 74
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 75
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 76
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 77
– 0,0249 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 78
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 85
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 89
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 93
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 109A
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 109B
– 0,0368 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 111A
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 115
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 117
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 123
– 0,0431 Eur
(su PVM);

Krėvės pr. 125
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 20
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 28
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 29I
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 32
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 33
– 0,0388 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 36
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 47
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 50
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 56
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 66
– 0,0388 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 72
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 74
–0,0316 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 76
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 78
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 84
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 86
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 90
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 94
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 100
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 110
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 112
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 130
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 138
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 164
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 174
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 176
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 188
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 194
– 0,0368 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 208A
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 214
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 216
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 218
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 22
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Partizanų g. 232
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 36
– 0,0368 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 41
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 42
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 43
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 45
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 47
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 49
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 53
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 55
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 67
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 69
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 71
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 73
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 73A
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 77
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 81
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 85
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 87
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 89
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 93
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Pramonės pr. 95
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 222A
– 0,0407 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 258
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 268
– 0,0449 Eur

(su PVM);

Savanorių pr. 294
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 298
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 300
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 314
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 360
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 362
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Savanorių pr. 376
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 31
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 33
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 35
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 37
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 39
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 41
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 43
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 47
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 59
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 65
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 73
– 0,0316 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 84
– 0,0249 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 85
– 0,0347 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 93
– 0,0427 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 103
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 105
– 0,0361 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 107
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 109
– 0,0449 Eur
(su PVM);

Taikos pr. 111
– 0,0449 Eur
(su PVM).

Įmonė nėra Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narys, tačiau savo veikloje laisvanoriškai laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodekso.
Deklaracija
 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-3354

UAB ,,DOMUS SERVICE“

Pagrindinė įmonės veiklos sritis – pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimas. Taip pat įmonė atlieka pati arba organizuoja visą kitą su pastato bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusią veiklą: bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, inžinerinių sistemų, šilumos ir karšto vandens sistemų, liftų priežiūrą, avarijų likvidavimą visą parą, ir t. t.

Įmonė daugiabučių namų ir kitų pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu ir priežiūra arba jos organizavimu užsiima nuo 2005 m.

Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų skaičius ir bendras plotas: 40 vnt., 103448 kv. m.

0,0261
(su PVM)
0,0232
(su PVM)
0,0203
(su PVM)
Įmonė ketina prisijungti prie Būsto valdymo ir priežiūros veiklos kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos, pasiskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą.
Plačiau
DEKLARACIJA
 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. A-1014

UAB ,,Naujininkų ūkis“

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – daugiabučių namų bendrosios nuosavybės priežiūros paslaugos (administravimas, šilumos punktų renovacija ir priežiūra, komunalinės paslaugos, gamyba, gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo konstrukcijų, inžinerinės įrangos priežiūra, profilaktinis remontas.

Bendrovė daugiabučių namų administravimu ir priežiūra užsiima nuo 1992 m. Administruojamų namų ir kitų pastatų skaičius ir plotas: 550 vnt., 5250 kv. m.

0,0201
(su PVM)
0,0172
(su PVM)
0,0143
(su PVM)
Bendrovė yra prisijungusi prie Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų, susikūrusių Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą.
Plačiau
DEKLARACIJA
 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-04 įsakymas Nr. A-1294

UAB ,,Vingio būstas”

Bendrovės veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas pagal teisės aktų numatytus reikalavimus ir tvarką, ir visa kita, su pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusi veikla, administravimo ir kt. paslaugų teikimas pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyvių įgaliotaisiais asmenimis.

Bendrovė daugiabučių namų (kitų pastatų) bendrojo naudojimo objektų administravimu ir priežiūra užsiima nuo įmonės įsteigimo – 1992 metų, administruojamų daugiabučių namų skaičius – 33, bendras plotas –78045,38 kv. m.

0,0348 Eur                     (su PVM)

0,0319 Eur

(su PVM)

0,0232 Eur

(su PVM)

Bendrovė priklauso UAB „Mano būstas LT“ įmonių grupei ir praeitais metais prisijungė prie šios bendrovės sukurto pastatų priežiūros standarto, todėl miesto gyventojams teikiamos paslaugos yra aukštos kokybės.

Bendrovės pastatų priežiūros standartą sudaro 7 elementai, klientams užtikrinantys teikiamų paslaugų kokybę ir ilgalaikę vertę: asmeninis vadybininkas, visą parą veikiantis skambučių centras, visą parą veikianti avarinė tarnyba, visiems darbams suteikiamos garantijos, platus iš vienų rankų gaunamų paslaugų paketas, energetinio efektyvumo ir inovacijų pasiūlymai, interneto savitarnos portalas.

Plačiau:

DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. A-1788

UAB „Naujamiesčio būstas“

Bendrovės veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas pagal teisės aktų numatytus reikalavimus ir tvarką, ir visa kita, su pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusi veikla, administravimo ir kt. paslaugų teikimas pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyvių įgaliotaisiais asmenimis.

Bendrovė daugiabučių namų  administravimu ir priežiūra ir /arba jos organizavimu užsiima nuo įmonės įsteigimo 1992 m., bendrovės darbuotojai yra sukaupę ilgametę patirtį, gerai pažįsta namus ir jų ypatumus, yra kvalifikuoti bei gali priimti atsakingus sprendimus. Administruojamų namų skaičius – 758, bendras plotas –756577 kv. m.

 0,0348 Eur
(su PVM)
0,0319 Eur
(su PVM)
 0,0232 Eur
(su PVM)
Bendrovė yra Vilniaus miesto daugiabučių namų ir kitų pastatų administratorių asociacijos narys. Priklauso UAB „Mano būstas“, kuri specializuojasi pastatų ūkio valdymo veiklos vykdymo srityje, turi ilgametę patirtį, todėl bendrovės teikiamos paslaugos yra aukštos kokybės. Bendrovės pastatų priežiūros standartą sudaro 7 elementai, klientams užtikrinantys teikiamų paslaugų kokybę ir ilgalaikę vertę: asmeninis vadybininkas, visą parą veikiantis skambučių centras, visą parą veikianti avarinė tarnyba, visiems darbams suteikiamos garantijos, platus iš vienų rankų gaunamų paslaugų paketas, energetinio efektyvumo ir inovacijų pasiūlymai, interneto savitarnos portalas.Plačiau:
DEKLARACIJA
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. A-1864

UAB ,,Pietinis būstas“

Bendrovės veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas pagal teisės aktų numatytus reikalavimus ir tvarką, ir visa kita su pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusi veikla, administravimo ir kitų paslaugų teikimas pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei  jungtinės veiklos sutarčių įgaliotaisiais asmenimis.

Daugiabučių namų ir kitų pastatų administravimu ir priežiūra bendrovė užsiima nuo įsteigimo – 1995 m. Administruojamų daugiabučių namų Šiauliuose skaičius – 87, bendras plotas – 209 302,09 kv. metrai.

0,0345 Eur
(su PVM)
0,0316 Eur
(su PVM)
0,0228 Eur
(su PVM)

Atsiliepdama į daugiabučių gyvenamųjų namų bendraturčių poreikius, bendrovė nuolatos tobulina savo veiklą, investuodama tiek į aptarnavimo gerinimą, tiek į informacines sistemas, tiek į paslaugų spektrą. Bendrovės misija ir tikslas – rūpintis ne tik gyventojų turto būkle šiandien, bet ir jų išlaidomis turto priežiūrai ir ilgaamžiškumui. Bendrovė planuoja prisijungti prie Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių, savo veikloje laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodekso.

Plačiau:
DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas
Nr. A-2310
UAB „Debreceno valda“ Bendrovės veikla – namų administravimas. Taip pat įmonė organizuoja gyvenamųjų namų eksploataciją ir profilaktinius remonto darbus: pastato bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos, valymo, teritorijos priežiūros ir t. t. Pastatų administravimo veikla vykdoma nuo 1992-06-12,  administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų skaičius – apie 56, bendras plotas – apie 236000 kv. m. bendro ploto. 0,0260 Eur
(su PVM)
0,0231 Eur
(su PVM)
0,0202 Eur
(su PVM)

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka“ bei 2015-08-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais. Bendrovė laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodekso.

Plačiau:
DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. lapkričio  8 d. įsakymas                    Nr. A-3196
UAB ,,Vitės valdos“ Bendrovės veikla – namų administravimas. Taip pat įmonė organizuoja gyvenamųjų namų eksploataciją ir profilaktinius remonto darbus: pastato bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos, valymo, teritorijos priežiūros ir t. t. Pastatų administravimo veikla vykdoma nuo 1991-08-16. Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų skaičius – apie 230, kurių bendras plotas – apie 200000 kv. m. bendro ploto. 0,0260 Eur
(su PVM)
0,0231 Eur
(su PVM)
0,0202 Eur
(su PVM)

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka“ bei 2015-08-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais. Bendrovė laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodekso.

Plačiau:
DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. A-3195
UAB ,,Senamiesčio ūkis“

Pagrindinė įmonės veiklos sritis – namų administravimas. Taip pat įmonė organizuoja eksploatacijos ir profilaktinio remonto darbus: pastato bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinės įrangos,  atlieka bendrojo naudojimo patalpų valymo, teritorijos tvarkymo darbus ir k. t..

Įmonė pastatų administravimo veiklą vykdo nuo 1992-06-18. Administruojamų namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: apie 616 vnt., 555054 kv. m.

0,0200
(su PVM)

0,0171

(su PVM)

0,0142

(su PVM)

Įmonė savo veikloje vadovaujasi STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka“ bei 2015-08-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais bei laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų elgesio kodekso.

Plačiau:
DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-08 įsakymas Nr. A-3200
UAB ,,Palangos butų ūkis“

Pagrindinė įmonės veiklos sritis – namų administravimas. Taip pat įmonė organizuoja eksploatacijos ir profilaktinio remonto darbus: pastato bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinės įrangos,  atlieka bendrojo naudojimo patalpų valymo, teritorijos tvarkymo darbus ir k. t..

Įmonė pastatų administravimo veiklą vykdo nuo 1991-01-23. Administruojamų namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: apie 168 vnt., 185555,82 kv. m.

0,0260
(su PVM)

0,0231

(su PVM)

0,0202

(su PVM)

Įmonė savo veikloje vadovaujasi STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka“ bei 2015-08-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais bei laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų elgesio kodekso.

Plačiau:
DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-08 įsakymas Nr. A-3199
UAB ,,Kretingos būstas“

Pagrindinė įmonės veiklos sritis – namų administravimas. Taip pat įmonė organizuoja eksploatacijos ir profilaktinio remonto darbus: pastato bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinės įrangos,  atlieka bendrojo naudojimo patalpų valymo, teritorijos tvarkymo darbus ir k. t..

Įmonė pastatų administravimo veiklą vykdo nuo 2006-02-01. Administruojamų namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: apie 166 vnt., 129157 kv. m.

0,0260
(su PVM)

0,0231

(su PVM)

0,0202

(su PVM)

Įmonė savo veikloje vadovaujasi STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka“ bei 2015-08-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais bei laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų elgesio kodekso.

Plačiau:
DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-08 įsakymas Nr. A-3201
UAB ,,Grindos butų ūkis“ Bendrovės pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas ir kitų paslaugų teikimas; sutarčių su kitomis bendrosios nuosavybės valdymo formomis, teikimas. Bendrovė įsteigta                2017-01-30, administruojamų daugiabučių namų šiuo metu neturi. 0,0199 Eur
(be PVM)

0,0170 Eur

(be PVM)

0,0141 Eur

(be PVM)

Bendrovė maksimaliai ir visapusiškai rūpinsis gyventojų turto priežiūra, savo įsipareigojimų tinkamu vykdymu, sieks klientų pasitikėjimo ir užtikrins, kad gyventojams būtų teikiamos aukščiausios kokybės paslaugos. Visas administratoriaus funkcijas ir pareigas bendrovė atliks apdairiai, sąžiningai ir užtikrindama naudos gavėjų interesus, esant poreikiui imsis priemonių, kad butų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė administruojamiems objektams, žmonėms ir aplinkai.

Plačiau:
DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. A-1916
UAB ,,Dominus Projektai“

Įmonės veiklos sritys:

Kombinuotas patalpų funkcionavimo užtikrinimas– tai pastatų priežiūra ir administravimas bei patalpų vidaus valymas ir teritorijos priežiūra.

Bendrovė atlieka funkcijas bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 2012 m.

Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: 36 pastatai. Iš jų 10 daugiabučių ir 26 komercinės paskirties pastatai. Plotas 504326 kv. m.

0,0203 Eur
(su PVM)
0,0174 Eur
(su PVM)

0,0145 Eur

(su PVM)

Bendrovė ketina prisijungti prie Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų, susikūrusių Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą ir paskyrusio už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą.

Bendrovė turi didelę patirtį, reikalingą techninį personalą. Įdiegti ISO 14001, 18001, 9001 standartai; 24 val. per parą veikia dispečerinė tarnyba.

Plačiau:
DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A-3336
UAB ,,Eko Balt“

Veiklos sritys:

Bendrojo naudojimo objektų paslaugų teikimas. Bendrovė atlieka pati arba organizuoja darbus surijusius su administravimu, pastatų technine priežiūra, avarijų likvidavimu visą parą, liftų priežiūra, inžinerinių sistemų priežiūra ir t. t.

Bendrovė daugiabučių namų ir kitų pastatų bendrojo naudojimo objektų  administravimu, priežiūra ir jos organizavimu užsiima nuo 2010 m. Administruojamų namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: 10 pastatų, bendras plotas 23884 kv. m.

0,0194 Eur

(su PVM)

0,0169 Eur

(su PVM)

0,0133 Eur

(su PVM)

Bendrovė ketina prisijungti prie Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų, susikūrusių Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą ir paskyrusio už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą.

Plačiau

DEKLARACIJA

 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2017-11-03 įsakymas Nr. A-3978
UAB Komunalinių paslaugų centras

Bendrojo naudojimo objektų paslaugų teikimas. Bendrovė vykdo daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimą, pastatų techninę priežiūrą, avarijų likvidavimu visą parą, liftų priežiūra, inžinerinių sistemų priežiūra ir t. t.

Bendrovė atlieka funkcijas bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 2009 m.

Administruojamų namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: 76 pastatų, bendras plotas 96126 kv. m.

0,0202

(su PVM)

0,0173

(su PVM)

0,0144

(su PVM)

Įmonė savo veikloje vadovaujasi STR 1.03.07:2017 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka“ bei 2015-08-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais bei laikosi Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų elgesio kodekso.

Įmonė turi 10 metų patirties atliekant šias funkcijas.

Plačiau:

DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2018-08-14 įsakymas Nr. A-2691
UAB ,,AS Consulting“ Įmonė patirties bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje dar neturi. Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų skaičius – 0

0,003 Eur

(su PVM)

0,002 Eur

(su PVM)

0,001 Eur

(su PVM)

Įmonė ketina prisijungti prie Būsto valdymo ir priežiūros veiklos kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos, pasiskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą.

Plačiau:

DEKLARACIJA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-04  įsakymas Nr. A-2923
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba