Siunčiama nuotrauka

2017 metai

Paskelbta 2016-12-13

Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 1997-0025-6013), esantis Partizanų g. 72A, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių, neatitinka LR statybos įstatymo keliamų reikalavimų.

Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 1996-9010-7016), esantis V. Krėvės pr. 55A, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių, neatitinka LR statybos įstatymo keliamų reikalavimų.

Pastatas – parduotuvė (unikalus Nr. 1997-0043-0017), esantis Saulės g. 41, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių, neatitinka LR statybos įstatymo keliamų reikalavimų.

Pastatas – motelis (unikalus Nr. 1993-8007-3012), esantis Didžioji g. 38, Kaune, yra nenaudojamas, dalis langų išdaužyta, apleistas, netvarkomas, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių, neatitinka LR statybos įstatymo keliamų reikalavimų.

Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 1992-6003-2017), esantis Gailutės g. 28, Kaune, yra nukentėjęs nuo gaisro, fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas, teritorija neaptverta.

Pastatas – sandėlis (unikalus Nr. 1991-7008-3284), esantis Kareivinių g. 22, Kaune, yra nenaudojamas, apleistas mūrinis pastatas, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį,  teritorija neaptverta.

Pastatas – administracinis, visuomeninis (unikalus Nr. 1991-7006-3015), esantis Perlojos g. 27 (buvęs adresas Perlojos g. 81), Kaune, yra nenaudojamas, apleistas mūrinis pastatas, langų ir durų angos neužsandarintos, statinio stogo konstrukcijos pažeistos, teritorija aptverta.

Pastatas – dirbtuvės (unikalus Nr. 1992-0000-5014), esantis Ariogalos g. 9, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, atviromis langų ir durų angomis, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį,  teritorija neaptverta.

Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 1992-0000-5025), esantis Ariogalos g. 9A, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, atviromis langų ir durų angomis, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį,  teritorija neaptverta.

Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1993-2016-9011) esantis Kampo g. 7, Kaune, yra fiziškai pažeistas, vietomis išdaužti langų stiklai, sienos paveiktos atmosferos poveikio, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį

Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1994-4001-8328), esantis P.Višinskio g. 96, Kaune, yra nebaigtas statyti, apleistas, netvarkomas.

Pastatas – institutas (unikalus Nr. 1980-0001-5022), esantis A.Jakšto g. 4, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, stogo būklė avarinė.

Pastatas – biblioteka (unikalus Nr. 1980-0001-5033), esantis A.Jakšto g. 4A, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas.

Pastatas – institutas (unikalus Nr. 1980-0001-5055), esantis Rotušės a. 24, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas.

Pastatas – tualetas (unikalus Nr. 1980-0001-5022), esantis Trakų g. 22A, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas.

Pastatas – administracinis pastatas (unikalus Nr. 1996-3005-4016), esantis Gedimino g. 10, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, vietomis aptrupėjęs plytų mūras.

Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1995-1007-4061), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1995-1007-4094), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – transformatorinė (unikalus Nr. 1995-1007-4107), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – siurblinė (unikalus Nr. 1995-1007-4318), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – sandėlis (unikalus Nr. 1995-1007-4072), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – transformatorinė (unikalus Nr. 1995-1007-4172), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – gamykla (unikalus Nr. 1995-1007-4032), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1995-1007-4050), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1995-1007-4118), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1995-1007-4129), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1995-1007-4083), esantis Kaunakiemio g. 5, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Negyvenamoji patalpa – kirpykla (unikalus Nr. 1991-7000-2029:0004), esanti K. Donelaičio g. 69, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas, aptrupėjęs fasadas.

Pastatas – kareivinės (unikalus Nr. 1991-7002-5013), esantis A.Juozapavičiaus pr. 19, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas,  nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.

Pastatas – poliklinika (unikalus Nr. 1993-0018-3011) ir negyvenamoji patalpa (unikalus Nr. 4400-0482-0322:6915), esančios A. Juozapavičiaus pr. 77, Kaune, yra fiziškai pažeistos, apleistos, netvarkomos,  nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.

Statiniai: gamybinis pastatas (unikalus Nr. 1994-4000-9050), garažas (unikalus Nr.  1994-4000-9083), esantys A.Juozapavičiaus pr. 120, Kaune, yra apleisti, netvarkomi, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gruodžio 13  d. įsakymu Nr. A1-1805 patvirtino Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2017 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-624. Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą, 2017 metais turi mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu tarifu.

Pagal Aprašą asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas yra įrašytas į Sąrašą, gali per 20 dienų nuo paskelbimo internete dienos apie jų valdomo objekto įrašymą į Sąrašą, pateikti seniūnijai, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis turtas,  dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka Apraše nurodytų kriterijų ar yra atsiradusios naujos aplinkybės, sąlygojančios nekilnojamojo turto išbraukimą iš Sąrašo.

Nekilnojamas turtas, kurio savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku,  ketinamas įrašyti į  Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių  sąrašus 2017 metais:
Paskelbta 2016-10-18
  • Pastatas – įstaiga, paskirtis administracinė. Unikalus Nr. 1990-5002-5011, Kęstučio g. 54, Kaunas. Apleistas pastatas, ištrupėjęs plytų mūras, netvarkinga lietaus vandens nubėgimo sistema.
  • Pastatas, paskirtis – administracinė. Unikalus Nr. 1993-6042-0011, Vytauto pr. 2, Kaunas. Netvarkingi fasadai, byrantis tinkas, plytų mūras, netvarkinga lietaus vandens nubėgimo sistema.

Informuojame, kad nurodyto nekilnojamojo turto savininkas ar valdytojas gali per 20 dienų nuo pranešimo apie valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į Sąrašą, Centro seniūnijai pateikti dokumentus įrodančius, kad   nurodyti  statiniai neatitinka aukščiau paminėto Aprašo punkto nurodytų kriterijų arba, kad atitikimas (Aprašo 13 punktas) šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių:

13.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti į  Sąrašą įrašytu nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą ar hipoteką) ir turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

13.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

13.3. nekilnojamojo turto savininkas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo į Sąrašą įrašytam  nekilnojamajam turtui statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti, griauti, paskirčiai keisti, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo arba teritorijų, kuriose yra į Sąrašą įrašytas nekilnojamasis turtas, planavimo ar projektavimo inicijavimo ir sąlygų šiems dokumentams rengti nustatymo ir nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo (išduoto statybą leidžiančio dokumento, specialiųjų architektūros reikalavimų, priimto Administracijos direktoriaus įsakymo dėl teritorijos planavimo ar žemės sklypų formavimo pertvarkymo organizavimo)  priėmimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

13.4. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki šio nekilnojamojo turto įtraukimo į Sąrašą dienos.

13.5. susidarė kitos objektyvios aplinkybės.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 3 punkte įtvirtinta, jog  Kai Apraše nurodytais atvejais savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto savininkų/valdytojų nepavyko informuoti registruotu paštu, laikytina, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos nurodyto nekilnojamojo turto savininkai/valdytojai yra tinkamai ir laiku informuoti apie ketinamą įtraukti į Sąrašą jų valdomą nekilnojamąjį turtą.

Paskelbta 2016-10-13
  • Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 1997-0025-6013), esantis Partizanų g. 72A, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių, neatitinka LR statybos įstatymo keliamų reikalavimų. Informuojame, kad nurodyto nekilnojamojo turto savininkas ar valdytojas gali per 20 dienų nuo pranešimo apie valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į Sąrašą, Dainavos seniūnijai pateikti dokumentus įrodančius, kad nurodyti  statiniai neatitinka aukščiau paminėto Aprašo punkto nurodytų kriterijų arba, kad atitikimas (Aprašo 13 punktas) šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių:

13.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti į  Sąrašą įrašytu nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą ar hipoteką) ir turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

13.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

13.3. nekilnojamojo turto savininkas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo į Sąrašą įrašytam  nekilnojamajam turtui statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti, griauti, paskirčiai keisti, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo arba teritorijų, kuriose yra į Sąrašą įrašytas nekilnojamasis turtas, planavimo ar projektavimo inicijavimo ir sąlygų šiems dokumentams rengti nustatymo ir nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo (išduoto statybą leidžiančio dokumento, specialiųjų architektūros reikalavimų, priimto Administracijos direktoriaus įsakymo dėl teritorijos planavimo ar žemės sklypų formavimo pertvarkymo organizavimo)  priėmimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

13.4. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki šio nekilnojamojo turto įtraukimo į Sąrašą dienos.

13.5. susidarė kitos objektyvios aplinkybės.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 3 punkte įtvirtinta, jog  Kai Apraše nurodytais atvejais savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto savininkų/valdytojų nepavyko informuoti registruotu paštu, laikytina, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos nurodyto nekilnojamojo turto savininkai/valdytojai yra tinkamai ir laiku informuoti apie ketinamą įtraukti į Sąrašą jų valdomą nekilnojamąjį turtą.

Paskelbta 2016-10-11
  • Pastatas – Kareivinės (unikalus Nr. 1991-7002-5013), esantis A.Juozapavičiaus pr. 19, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas,  nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.
  • Pastatas – Kontrolės punktas (unikalus Nr. 1996-5032-5010), esantis A.Juozapavičiaus pr. 25D, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas,  nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.
  • Pastatas – Poliklinika (unikalus Nr. 1993-0018-3011) ir negyvenamos (unikalus Nr. 4400-0482-0322:6915), esančios A. Juozapavičiaus pr. 77, Kaune, yra fiziškai pažeistos, apleistos, netvarkomos,  nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.
  • Statiniai (unikalūs Nr. 1994-4000-9050; 1994-4000-9083), esantys A.Juozapavičiaus pr. 120, Kaune, yra apleisti, netvarkomi, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.
  • Statiniai (unikalūs Nr. 1992-5014-6015; 1992-5014-6026; 1992-5014-6037), esantys Kranto al. 32, Kaune, yra apleisti, netvarkomi, juose nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.
  • Statiniai (unikalūs Nr. 1992-5002-2016; 1992-5002-2027; 1992-5002-2016), esantys Tunelio g. 20, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleisti, netvarkomi, nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.
  • Pastatas – Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 1990-5008-8014), esantis Vokiečių g. 7, Kaune, yra ilgą laiką neatidaromas, jame nėra veiklos, atitinkančios nekilnojamojo turto paskirtį, buvimą patvirtinančių požymių.

Informuojame, kad nurodyto nekilnojamojo turto savininkas ar valdytojas gali per 20 dienų nuo pranešimo apie valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į Sąrašą, Šančių seniūnijai pateikti dokumentus įrodančius, kad   nurodyti  statiniai neatitinka aukščiau paminėto Aprašo punkto nurodytų kriterijų arba, kad atitikimas (Aprašo 13 punktas) šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių:

13.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti į  Sąrašą įrašytu nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą ar hipoteką) ir turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

13.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

13.3. nekilnojamojo turto savininkas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo į Sąrašą įrašytam  nekilnojamajam turtui statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti, griauti, paskirčiai keisti, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo arba teritorijų, kuriose yra į Sąrašą įrašytas nekilnojamasis turtas, planavimo ar projektavimo inicijavimo ir sąlygų šiems dokumentams rengti nustatymo ir nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo (išduoto statybą leidžiančio dokumento, specialiųjų architektūros reikalavimų, priimto Administracijos direktoriaus įsakymo dėl teritorijos planavimo ar žemės sklypų formavimo pertvarkymo organizavimo)  priėmimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

13.4. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki šio nekilnojamojo turto įtraukimo į Sąrašą dienos.

13.5. susidarė kitos objektyvios aplinkybės.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 3 punkte įtvirtinta, jog  Kai Apraše nurodytais atvejais savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto savininkų/valdytojų nepavyko informuoti registruotu paštu, laikytina, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos nurodyto nekilnojamojo turto savininkai/valdytojai yra tinkamai ir laiku informuoti apie ketinamą įtraukti į Sąrašą jų valdomą nekilnojamąjį turtą.

Skip to content