Nevyriausybinės organizacijos

Informacija dėl 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų lėšų paskirstymo

2019 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE FINANSAVIMO LĖŠOS

Eil.

Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Juridinio asmens kodas Projekto pavadinimas Surinktų balų vidurkis Prašoma suma, Eur Skiriama suma, Eur Iš jų
lėšos iš valstybės biudžeto, Eur lėšos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, Eur
1. VšĮ SocACTIVA 302871539

„Neįgaliųjų kasdieninių, socialinių, pažintinių ir profesinių įgūdžių ugdymas Kauno mieste“

 

81 74000 47523 39603 7920
2. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno viltis“ 135556716

2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „A.B.B.A“

 

80 63080 59205 49338 9867
3. Kauno klubas „Likimo draugai“ 135705989

„Atgal į visuomenę – aktyvus ir pilnavertis“

 

80 41600 36274 30228 6046
4. Maltos ordino pagalbos tarnyba 190740859

„Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“

 

 

80 36507 18387 15323 3064
5. Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 302326599 „Socialinis taksi – transportas ir palyda žmonėms su negalia“ 80 44296 36706 30588 6118
6. Kauno miesto neįgaliųjų draugija 135599169 „Kauno miesto neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“ 80 53230 44235 36863 7372
7. Viešoji įstaiga Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras 235630690 „Socialinės reabilitacijos paslaugos žmonėms su klausos negalia bendruomenėje“ 79 92156 49962 41635 8327
8. Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija

300659345

 

„Lygių galimybių palaikymas“ 79

 

 

28295

 

26520 22100 4420
9. Kauno klubas „Centras“ 135963516 „Socialinė reabilitacija – kaip prarastų gebėjimų stiprinimas ir atstatymas psichikos neįgaliesiems“ 74 24900 20598 17165 3433
10. Kauno arkivyskupijos Caritas 192068157 „Specializuotos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems, sergantiems epilepsija ir (ar) turintiems judėjimo negalią“ 74 29888 25838 21532 4306
11. Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“ 301767719 „Patyrusių organų transplantaciją bei dializuojamų neįgaliųjų ir jų artimųjų socialinė reabilitacija bendruomenėje“ 73 42137 27689 23074 4615
12. Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių bendrija „Prošvaistė“ 193362464 „Psichikos negalią turinčių asmenų dalyvavimo skatinimas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto užimtumo veiklose ir jų integracija į visuomenę Kauno m.“ 71 42568 28490 23742 4748
13. Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“ 302449096

 

„Naudinga veikla – sujungia bendrystei“

 

 

69 33840 20571 8072 12499
14. Viešoji įstaiga „Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras“ 134984856 „Mes esame tarp jūsų“ 68 94100 50798 42332 8466
15. Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga

 

135626463

„Kartu įveiksime sunkumus!“ 67 57000 39297 32748 6549
16. Lietuvos samariečių bendrija 190759578 „Suteikime Kauno miesto neįgaliems vaikams ir jaunimui galimybę pagerinti jų fizinę ir emocinę gyvenimo kokybę“ 67 51557 33390 27825 5565
Iš viso 775314 565483 462168 103315

 

2019 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Juridinio asmens kodas Projekto pavadinimas Surinktų balų vidurkis Prašoma suma, Eur Siūloma skirti suma, Eur Iš jų
lėšos iš valstybės biudžeto, Eur lėšos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. VšĮ „Mes kitokie“ 303293433

„Vaikų dienos užimtumo centras „Mes kitokie“

 

 

65 51084 40810 32648 8162
2. Kauno klubas „Bičiulės“ 293142490

„Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metais“

 

 

62 13620 9603 7682 1921
3. VšĮ „Būkime drauge“ 303476915 „Sunkios negalios asmenų įtraukties didinimas į bendruomenę ir jų savarankiškumo ugdymas VšĮ „Būkime drauge“ bei Kauno „Arkos“ bendruomenėse“ 59 80691 40113 32090 8023
4. VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ 303504916 2019 m. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų bendruomenėje projektas 58 209800 111270 89016 22254
5. VšĮ Alavesta 302737732 „Individuali pagalba Kauno miesto neįgaliesiems palydint, pavežant, lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose“ 58 44640 21150 16920 4230
6. Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius 193376827 „Neįgalieji – lygiavertė visuomenės dalis“ 56 219156 92216 73773 18443
Iš viso 618991 315162 252129 63033

Kilus klausimams, kreipkitės į Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiąsias specialistes Eriką Mockienę tel.: (8 37) 20 70 65 ar rašykite el. paštu: [email protected]
arba Viliją Zakarauskienę tel.: (8 37) 20 98 21 ar rašykite el. paštu: [email protected]


GERBIAMI KAUNO MIESTO NEĮGALIŲJŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI,

 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia konkursą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje veikiančioms neįgaliųjų organizacijoms, teikiančioms neįgaliųjų pavėžėjimo paslaugą, lengvajam automobiliui valstybės turto panaudos pagrindais gauti. Automobilį perduoda Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  2018 m. Kauno miesto savivaldybėje veikiančiai organizacijai planuojama  skirti 9 vietų (iš jų 3 pritaikytos neįgaliesiems), lengvąjį automobilį Peugeot Boxer Combi.

Paraiškas gali teikti organizacijos, kurių teisinė forma yra asociacija. Taip pat organizacijos steigimo dokumentuose nurodytos veiklos tikslai tiesiogiai susiję su neįgaliųjų lygių teisių ir galimybių visuomenėje siekiu ir paslaugų neįgaliesiems teikimu.

Organizacijos pateikia prašymus iki gegužės 3 d. 16.30 val. į Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrių, adresu Nemuno g. 29,  50 kab.  ir sekančius dokumentus:

 • Organizacijos teisinį statusą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Laisvos formos organizacijos vykdomų veiklų aprašymą, nurodant teikiamas paslaugas, paslaugų gavėjų skaičių, trumpą pagrindimą, kam bus naudojamas automobilis.
 • Organizacijos rašytinę garantiją, kad jei perduoto automobilio išlaikymo ir eksploatacijos išlaidas dengs pati organizacija arba kiti asmenys.

Atkreipiame dėmesį, kad atrinktai organizacijai automobilis bus skiriamas tik gavus visus reikalaujamus dokumentus ir organizacijai atitikus jai nustatytus reikalavimus. Atrinktai organizacijai  bus perduotas automobilis ne mažiau kaip 5 metams, vadovaujantis Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskyrimo 2016-2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu  Nr. V-35 „Dėl lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskyrimo 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kilus klausimams, kreipkitės į Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiąsias specialistes Eriką Mockienę tel.: (8 37) 20 70 65 ar rašykite el. paštu: [email protected] arba
Viliją Zakarauskienę tel.: (8 37) 20 98 21 ar rašykite el. paštu: [email protected]

 

 


Informacija dėl 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų lėšų paskirstymo

2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo lėšų paskirstymo sąrašas

Eil.

Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Iš viso, Eur Iš jų
lėšos iš valstybės biudžeto, Eur lėšos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, Eur
1. VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras 52054 44054 8000
2. Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija 19954 16887 3067
3. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras 56880 48138 8742
4. Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“ 14499 12271 2228
5. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno viltis“ 26678 22578 4100
6. Asociacija Kauno „Arkos“ bendruomenė 33130 28038 5092
7. VšĮ „SocACTIVA“ 40450 34233 6217
8. VšĮ „Mes kitokie“ 14087 11922 2165
9. Kauno klubas „Likimo draugai“ 24617 20834 3783
10. Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“ 19184 16236 2948
11. Maltos ordino pagalbos tarnyba 21548 18236 3312
12. Kauno klubas „Bičiulės“ 8166 6911 1255
13. Kauno miesto neįgaliųjų draugija 27242 23055 4187
14. Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga 22557 19090 3467
15. Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“ 26483 22413 4070
16. VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ 24129 20421 3708
17. VšĮ „Meda Project“ 5173 4378 795
18. Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius 31916 27011 4905
19. VšĮ „Alavesta“ 16256 13758 2498
20. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 20941 17723 3218
21. Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“ 19043 16117 2926
22. Kauno klubas „Centras“ 14716 12454 2262
Iš viso 539703 456758 82945

Informacija apie pateiktas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas.

2017-10-24

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijai Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas 2018 metų veikloms vykdyti pateikė šios nevyriausybinės organizacijos:

 1. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras
 2. VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras
 3. Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija
 4. Kauno klubas „Likimo draugai“;
 5. Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių bendrija „Prošvaistė“;
 6. Kauno klubas „Centras“;
 7. Kauno klubas „Bičiulės“;
 8. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno Viltis“;
 9. VšĮ „Mes kitokie“;
 10. Asociacija Kauno „Arkos“ bendruomenė;
 11. VšĮ SocACTIVA;
 12. Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga;
 13. Kauno miesto neįgaliųjų draugija
 14. Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“;
 15. VšĮ „Alavesta“;
 16. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“;
 17. VšĮ Ramučių globos namai
 18. Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“
 19. Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius
 20. Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“
 21. VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“
 22. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas
 23. VšĮ „Meda Project
 24. Maltos ordino pagalbos tarnyba

Socialinių paslaugų skyriaus informacija

 

Kauno miesto savivaldybė Kaunas ieško partnerių ambicingam projektui//

//

Kaunas ieško nevyriausybinių organizacijų (NVO), kurios padėtų įgyvendinti ambicingą projektą, pavadintą „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Siekiant atrinkti kokybiškas paslaugas šeimoms teiksiančias NVO, skelbiama atranka. Paraiškų laukiama iki rugpjūčio 18 dienos.

„Šis projektas skirtas ne vien tik socialinės rizikos šeimoms. Paslaugos pasidarytų prieinamos šeimoms, kurioms būtini tėvystės mokymai, psichologinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės, vaikų priežiūros paslaugos“, – teigė Kauno miesto tarybos Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto pirmininkė Rasa Šnapštienė.

Atrankai NVO kviečiamos teikti savo veiklos programą, parengtą pagal tvarkos apraše (atsisiųsti) pateiktus reikalavimus. Įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“ planuojama sudaryti sąlygas šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau jos gyvenamosios vietos bei siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Programa turi būti pateikta Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui (50 kabinetas, V aukštas, Nemuno g. 29, LT-44295, Kaunas) ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 18 d. arba gauta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 18 d.

Programos teikimo klausimais konsultuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15, el. paštas: [email protected].

Planuojama, kad paslaugos šeimai būtų teikiamos bendruomeniniuose šeimų namuose, kurių funkcijas atliktų nevyriausybinės organizacijos kartu su partneriais.

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

BENDRUOMENIŲ  NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

Bendruomenių  organizacijų sąjungos:

Bendruomenių  organizacijos:

ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

Scientix

VšĮ Pasaulio lietuvių centras

SOCIALINĖS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS


Vaikų dienos centrai  

Paslaugos šeimai ir vaikams

Nemokamas maitinimas

Paslaugos suaugusiems soc. rizikos asmenims

Paslaugos pagyvenusiems asmenims

Judėjimo negalia

Regėjimo negalia

Klausos negalia
Proto negalia
Psichikos negalia
 • Kauno klubas „Likimo draugai“
 • Kauno klubas „Centras“
 • Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių bendrija „Prošvaistė“
 • Kauno klubas „Bičiulės“
 • Kauno neįgaliųjų iš vaikystės globos draugija
Cukrinis diabetas
 • Kauno diabetikų klubas „Insula“
 • Kauno vaiku diabeto klubas „Svaja“
 • Kauno diabetikų bendrija „Aronija“
Vaikai su negalia
Neįgaliųjų sportas
 • Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas
 • Kauno kurčiųjų sporto klubas „Tyla“
 • Kauno plaukimo meistrų ir neįgaliųjų klubas „Takas“
 • Kauno specialiosios olimpiados klubas
 • Kauno krašto invalidų sporto klubas „Santaka“
 • Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Sveikata“
 • Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“
 • Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Parolimpietis“

Kauno miesto jaunimo reikalų koordinatorius yra Justinas Juškevičius, el. p.: [email protected] , tel.: +37062063464 , Laisvės al. 96, 321 kab.

Socialinių nevyriausybinių organizacijų klausimais konsultuoja Jovita Mikalonienė, el. p.: [email protected], tel.: (37) 42 38 15, Nemuno g. 29, 53 kab.

Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų klausimais konsultuoja Erika Mockienė, el. p.: [email protected], tel.: (37) 20 70 65, Nemuno g. 29, 51 kab.
Kauno miesto bendruomenių reikalų koordinatorė Eglė Jaudegienė, el. p.: [email protected], tel.: (37) 42 56 25, Nemuno g. 29, 51 kab.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content