Siunčiama nuotrauka

Būstas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-3257 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nusidėvėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. T-110 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos pataisos koeficiento, rodančio būsto būklę, nustatymo“

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. T-26 „Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Kauno miesto savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo“

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. T-25 „Dėl pastatų, kuriuose yra Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos, amortizacinių atskaitymo nusidėvėjimui atkurti normatyvų (metais) nustatymo“

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 17 d. sprendimas Nr. T-17 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės pajamų, surenkamų už gyvenamųjų patalpų nuomą, planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Savivaldybės būsto ir socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo metodika, patvirtinta LRV 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų 2013 m. spalio 4 d. sutartis Nr. SR-1770

Susitarimas dėl 2013 m. spalio 4 d. Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų sutarties Nr. SR-1770 pratęsimo

Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų sutartis 2016-11-09 Nr. SR-1311

Skip to content