Siunčiama nuotrauka

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas

2020 m. startuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinta projektų finansavimo programa skirta vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo švietimo veiklų projektams finansuoti. Projektų finansavimo tikslas – finansuoti vaikų vasaros stovyklas, kuriose vaikų vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitas neformaliojo vaikų švietimo veiklas (neformaliojo vaikų švietimo projektus, edukacines veiklas ir kitus ugdomojo pobūdžio renginius).

Prioritetas teikiamas vasaros stovykloms, integruojančioms mokinius, turinčius didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius dėl negalios, vaikus, turinčius negalią, vaikus, gaunančius socialinę paramą, taip pat švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė ar valstybė.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. KVIETIMAS. Savivaldybės administracija parengia  kvietimą teikti paraiškas. Kvietime nurodomos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos veiklos, reikalavimai išlaidoms ir projektų kokybei, reikalavimai pareiškėjams, projektų vykdytojų kompetencijai ir (ar) kvalifikacijai, projektų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka ir terminai, kiti reikiami duomenys.
 2. VERTINIMAS. Paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo metu tikrinama, ar paraiška atitinka Ministerijos apraše, Savivaldybės apraše ir Kvietime nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 3. VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ VERTINIMO GRUPĖ vertinimus atlieka vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Darbo grupės reglamentu
 4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas pagal Darbo grupės rekomendacijas finansuoti projektus.
 5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartį.
 6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų.
 7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (atsisiųsti) + sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

 KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS TERMINAS
atsisiųsti 2020 m. liepos 8 d. 17 val.
Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823) atsisiųsti
Lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais paskirstymas pagal savivaldybes atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-270) atsisiųsti
Paraiškos forma atsisiųsti
Paraiškos sąmatos forma atsisiųsti
Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Atmestų po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo paraiškų sąrašas atsisiųsti
Finansuotų projektų sąrašas atsisiųsti
Nefinansuotų projektų sąrašas atsisiųsti

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Greta Jorudaitė (8 37) 42 35 39 greta.jorudaite@kaunas.lt
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Mantas Gudaitis (8 37) 20 50 39 mantas.gudaitis@kaunas.lt
Švietimo skyrius Jurgita Česnulevičienė (8 37) 34 59 40 jurgita.cesnuleviciene@kaunas.lt

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content