Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Kauno miesto savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-43.

Kauno miesto savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos viešai skelbiamos prie teisės aktų projektų interneto svetainėje: Savivaldybės teisės aktai

Skip to content