2016 m. kovo mėn.

Parduodamas savivaldybės
nekilnojamasis turtas
Pradinė pardavimo kaina Kainos didinimo intervalas Garantinio įnašo dydis Registravimo mokesčio dydis Turto apžiūros data ir laikas* Registravimo dalyvauti aukcione data ir laikas** Aukciono data ir laikas

1. Sporto klubas 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje (bendras plotas 123,13 kv. m),

A. Stulginskio g. 62, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

27 200 Eur 500 Eur 2 720 Eur 50 Eur

2016-03-07

14-16 val.

2016-03-14

9-12 val.

2016-03-14

13.00 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Butas 2 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje (bendras plotas 52,26 kv. m, avarinis),

Perkūno al. 67-8, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

22 460 Eur 500 Eur 2 246 Eur 50 Eur

2016-03-07

14-16 val.

2016-03-14

9-12 val.

2016-03-14

13.30 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Perkūno al. 67-8 (2)

3. Biblioteka 5 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte (bendras plotas 72,00 kv. m),

M. Gimbutienės g. 12A, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

21 150 Eur 500 Eur 2 115 Eur 50 Eur

2016-03-07

14-16 val.

2016-03-14

9-12 val.

2016-03-14

14.00 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. Butas 1 aukšto mediniame pastate (bendras plotas – 51,94 kv. m, su bendrojo naudojimo patalpa a-1 (1/3 nuo 6,24 kv. m),

Aukštoji g. 20-1, Kaunas

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

15 570 Eur 500 Eur 1 557 Eur 50 Eur

2016-03-07

14-16 val.

2016-03-14

9-12 val.

2016-03-14

14.30 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5. Butas 3 aukštų mūrinio pastato 3 aukšte (bendras plotas 23,99 kv. m),  

Laisvės al. 78-8, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

13 770 Eur 500 Eur 1 377 Eur 50 Eur

2016-03-08

14-16 val.

2016-03-15

9-12 val.

2016-03-15

13.00 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

6. Butas 2 aukštų mūrinio pastato mansardoje (bendras plotas 31,51 kv. m, avarinis), Kęstučio g. 37-23, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

13 590 Eur 500 Eur 1 359 Eur 50 Eur

2016-03-08

14-16 val.

2016-03-15

9-12 val.

2016-03-15

13.30 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

7. Butas 1 aukšto mediniame pastate (bendras plotas – 36,16 kv. m, avarinis) su dalimi bendrojo naudojimo patalpų a-1, a-2, a-4, Pažangos g. 10-1, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

8 550 Eur 100 Eur 855 Eur 30 Eur

2016-03-08

14-16 val.

2016-03-15

9-12 val.

2016-03-15

14.00 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Pažangos g. 10-1 (3)

8. Butas 1 aukšto medinio pastato pastogėje (bendras plotas – 18,98 kv. m, avarinis) su dalimi bendrojo naudojimo patalpų a-1, a-2,a-3,

Pažangos g. 10-4, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

4 500 Eur 100 Eur 450 Eur 30 Eur

2016-03-08

14-16 val.

2016-03-15

9-12 val.

2016-03-15

14.30 val.

Pažangos g. 10-4 (1) Pažangos g. 10-4 (2)

9. Negyvenamoji patalpa 1 aukšto medinio pastato pastogėje (paskirtis – gyvenamoji (butų), plotas – 12,75 kv. m, avarinis),

Kranto al. 37-9, Kaune.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

720 Eur 100 Eur 72 Eur 30 Eur

2016-03-08

14-16 val.

2016-03-15

9-12 val.

2016-03-15

15.00 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

* Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto. Darbuotojas atsakingas už turto apžiūrą: vyr. specialistė O. Ridzevičienė, tel. (8 37) 422620, 8 679 44895,  el. p. olga.ridzeviciene@kaunas.lt, 202 kab.

** Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, AB DNB banke. Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą

Registravimo dalyvauti aukcione vieta: J. Gruodžio g. 16, Kaunas, 202 kab., aukciono sąlygose nurodytu laiku.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia:

vyr. specialistė O. Ridzevičienė, tel. (8 37) 422620, 8 679 44895, el. p. olga.ridzeviciene@kaunas.lt, 202 kab.

Informacija aukciono žiūrovams:

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti aukciono žiūrovais, kurie į salę įleidžiami tik su Viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos išduotais aukciono žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 3 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis. Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309 AB DNB banke.

 

Skip to content