Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka

Mieli kauniečiai,

Kauno miesto savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, parengė Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektą.

Kviečiame Kauno miesto bendruomenes ir kitas suinteresuotas grupes aktyviai diskutuoti ir teikti pasiūlymus dėl parengto Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto. Jūsų pasiūlymų lauksime iki šių metų sausio 27 dienos.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDRASIS PLANAS

1 priedas. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2021–2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

2 priedas KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS

3 priedas KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIOJIMO 2021–2025 METAIS UŽTIKRINIMO PLANAS

 

Skip to content