Archyvinė informacija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu  Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-71 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos         2021–2025 … Tęskite Archyvinė informacija skaitymą