2016 m. rugsėjo mėn.

Parduodamas savivaldybės
nekilnojamasis turtas
Pradinė pardavimo kaina Kainos didinimo intervalas Garantinio įnašo dydis Registravimo mokesčio dydis Turto apžiūros data ir laikas* Registravimo dalyvauti aukcione data ir laikas** Aukciono data ir laikas

1. Sandėlis (bendras plotas – 340 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 12F1p), dirbtuvės (bendras plotas – 145,34 kv. m, pastatas plytinis, 1 aukšto, 17P1p), dirbtuvės (bendras plotas – 33,60 kv. m, pastatas plytinis, 1 aukšto, 18P1p) ir 0,1303 ha žemės sklypas, A. Juozapavičiaus pr. 46A, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Papildomi dokumentai

111 600 Eur,
 iš kurios: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina –
79400 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 32 200 Eur
1000 Eur 11 160 Eur 100 Eur

2016-08-30

14-16 val.

2016-09-07

9-12 val.

2016-09-07

13.00 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Garažai (unikalusis numeris 4400-1680-4467, bendras plotas – 1388,97 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, nebaigtas statyti, pažymėjimas plane – 1G2p), garažas (unikalusis numeris 4400-1708-5022, bendras plotas – 186,25 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, nebaigtas statyti, pažymėjimas plane – 2G2p) ir 0,2450 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 1901/0056:171), Islandijos pl. 75, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Papildomi dokumentai

95 300 Eur,
 iš kurios: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina –
81300 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 14000 Eur
500 Eur 9 530 Eur 50 Eur

2016-08-30

14-16 val.

2016-09-07

9-12 val.

2016-09-07

14.00 val.

Islandijos pl. 75 (3)

3. Sporto klubas 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje (bendras plotas 123,13 kv. m), A. Stulginskio g. 62, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

19 900 Eur 500 Eur 1 990 Eur 50 Eur

2016-08-31

14-16 val.

2016-09-08

9-12 val.

2016-09-08

13.00 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. Butas 2 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje (bendras plotas 52,26 kv. m, avarinis), Perkūno al. 67-8, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

16 400 Eur 500 Eur 1 640 Eur 50 Eur

2016-08-31

14-16 val.

2016-09-08

9-12 val.

2016-09-08

13.30 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Perkūno al. 67-8 (2)

5. Biblioteka 5 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte (bendras plotas 72,00 kv. m), M. Gimbutienės g. 12A, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

15 500 Eur 500 Eur 1 550 Eur 50 Eur

2016-08-31

14-16 val.

2016-09-08

9-12 val.

2016-09-08

14.00 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

6. Butas 1 aukšto mediniame pastate (bendras plotas – 36,16 kv. m, avarinis) su dalimi bendrojo naudojimo patalpų a-1, a-2, a-4, Pažangos g. 10-1, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

6 300 Eur 100 Eur 630 Eur 30 Eur

2016-08-31

14-16 val.

2016-09-08

9-12 val.

2016-09-08

14.30 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Pažangos g. 10-1 (3)  „AUKCIONAS ĮVYKO“

7. Butas 1 aukšto medinio pastato pastogėje (bendras plotas – 18,98 kv. m, avarinis) su dalimi bendrojo naudojimo patalpų a-1, a-2,a-3, Pažangos g. 10-4, Kaunas.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

3 400 Eur 100 Eur 340 Eur 30 Eur

2016-08-31

14-16 val.

2016-09-08

9-12 val.

2016-09-08

15.00 val.

Pažangos g. 10-4 (1) Pažangos g. 10-4 (2)  „AUKCIONAS ĮVYKO“

8. Negyvenamoji patalpa 1 aukšto medinio pastato pastogėje (paskirtis – gyvenamoji (butų), plotas – 12,75 kv. m, avarinis), Kranto al. 37-9, Kaune.

Aukciono sąlygos

Patalpų planas

540 Eur 100 Eur 54 Eur 30 Eur

2016-08-31

14-16 val.

2016-09-08

9-12 val.

2016-09-08

15.30 val.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

* Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto tel. (8 37) 42 37 88, 8 645 15853.

** Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, AB DNB banke. Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą

Registravimo dalyvauti aukcione vieta: J. Gruodžio g. 16, Kaunas, 202 kab., aukciono sąlygose nurodytu laiku.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia: vyr. specialistė O. Ridzevičienė, tel. (8 37) 422620, 8 679 44895, el. p. olga.ridzeviciene@kaunas.lt, 202 kab.

Informacija aukciono žiūrovams:

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti aukciono žiūrovais, kurie į salę įleidžiami tik su Viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos išduotais aukciono žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 3 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis. Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309 AB DNB banke.

 

Skip to content