Informuoti apie korupcijos atvejus

Antikorupcijos komisija įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu 15 str. 1 ir 4 d. Už korupcijos prevenciją įstaigoje, atsako vadovas vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatytmo 16 str. 3 d. Apie korupciją galima pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai adresu.

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

• raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės fojė esančioje 99-toje dėžutėje;
• anoniminiu telefonu (8~37) 22 16 40 (sumontuota įranga su autoatsakikliu įrašo iki 4,5 min. pokalbį);
• elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@kaunas.lt;
• užpildant anoniminio pranešimo formą:

Jūsų žinutė

Komisija PRIMENA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

 

Skip to content