2018 metai

Paskelbta 2019-01-22

Nekilnojamas turtas, kurio savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku,   įrašyti į  Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašus 2018 metais:

    Pastatas – patalpos (unikalus Nr. 1998-0001-5022) esantis A. Jakšto g. 4, Kaune, sienų tinkas ištrupėjęs, stogo čerpių danga pažeista, byra čerpės, langų angos neužsandarintos, pastatas yra apleistas nenaudojamas, neatitinka LR statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, nesaugus aplinkiniams gyventojams.

Pastatas – Kirpykla (unikalus Nr.1991-7000-2029:0004), esantis K. Donelaičio g. 69, Kaune, sienos pažeistos (nutrupėjęs tinkas, plytos suardytos, trupa), stogo danga pažeista, apsamanojusi, vėjalentės pažeistos puvinio, atšokusios, lietaus nuvedimo sistema pažeista, trūksta dalies lietvamzdžių. Pastatas neatitinka LR statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų yra nesaugus aplinkiniams gyventojams.

Pastatas – negyvenamoji patalpa- biliardinė (unikalus Nr. 1986-5000-4021:0002) esantis Laisvės al. 27B-5, Kaune, yra fiziškai pažeistas, sienų tinkas ištrupėjęs, sienų trūkiai, pastatas nenaudojamas.

Pastatas – negyvenamoji patalpa (unikalus Nr. 1990-0016-1013:0008) esantis Nemuno g. 21, Kaune,  yra fiziškai pažeistas, sienų tinkas ištrupėjęs, pastatas nenaudojamas, neprižiūrimas.

Pastatas – administracinis (unikalus Nr. 1992-0016-8023) esantis Perkūno al. 4, Kaunas, yra fiziškai pažeistas, pastato būklė bloga, apleistas, nenaudojamas.

Pastatas – administracinės-buitinės patalpos (unikalus Nr. 1988-9001-7032:0002; 0003; 0004) esantis Savanorių pr. 9, Kaune, yra fiziškai pažeistas, fasado sienų trūkiai, ištrupėjęs tinkas, langų angos neužsandarintos, pastatas nenaudojamas.

Pastatas – patalpa – butas (unikalus Nr.4400-0546-8312:3563) esantis Savanorių pr. 14–5, Kaune, yra fiziškai pažeistas, sienose trūkiai, ištrupėjusios plytos.

Pastatas – tualetas (unikalus Nr. 1993003-4012) esantis Trakų g. 22A, Kaune, yra fiziškai pažeistas, nenaudojamas, apleistas.

Pastatas – administracinis, visuomeninis (unikalus Nr. 1991-7006-3015) esantis Perlojos g. 27 (buvęs adresas Perlojos g. 81), Kaune, yra fiziškai pažeistas, nenaudojamas, apleistas, langų ir durų angos neužsandarintos, statinio stogo konstrukcijos pažeistos.

Pastatas – dirbtuvės (unikalus Nr. 1992-0000-5014) esantis Ariogalos g. 9, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, atviromis angomis.

Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 1992-0000-5025) esantis Ariogalos g. 9A, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, atviromis angomis.

Pastatas – mechaninės dirbtuvės (unikalus Nr. 1996-0035-5036) esantis Batniavos 15, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas. Ant stogo savaiminiai želdiniai.

Pastas – techninio aptarnavimo stotis (unikalus Nr. 1998-8020-8033) esantis Ašigalio g. 32, Kaune, yra apleistas, sienos aptrupėjusios, langų angos atviros, stogo konstrukcijos apirusios, nesaugus mūrinis kaminas.

Pastas – dujų reguliavimo punktas (unikalus Nr. 1999-8006-8013) esantis A. Smetonos al. 63B, Kaune, yra apleistas, sienos aptrupėjusios.

Pastatas – katilinė (unikalus Nr. 1995-0023-4019) esantis Vaidoto g. 54A (buvęs Perlojos g.33), Kaune, yra fiziškai pažeistas, sienos paveiktos atmosferos poveikio, apleistas, netvarkomas.

Pastatas – kontrolės punktas (unikalus Nr. 1996-5032-5010), esantis A.Juozapavičiaus pr. 25D, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas.

Pastatas – siurblinė ir grotų pastatas ( unikalūs Nr. 4400-0698-0440, 4400-0698-0483) esantis Vinvytės g. 3, Kaune, yra apleistas, netvarkomas, langų angos neužsandarintos.

Pastatas – sandėliavimo patalpa (unikalus Nr.1992-0002-6159) esantis Drobės g. 62, Kaune, yra fiziškai pažeistas, neprižiūrimas, langų angos atviros, sienos pažeistos.

Pastatas – gamybiniai pastatai (unikalus Nr.1996-4020-2057, 1996-4020-2068, 1996-4020-2079, 1996-4020-2046) esantis Savanorių pr. 339A, 339B, Kaune, yra fiziškai pažeistas, neprižiūrimas, sienų tinkas aptrupėjęs, langų angos atviros.

Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 1997-0025-6013), esantis Partizanų g. 72A, Kaune, yra fiziškai pažeistas, pažeista nesandari pastato stogo danga, atšokęs,  ištrupėjęs fasado tinkas, plytos, atviros durų ir langų angos, leidžiančios netrukdomai patekti į pastato vidų, pastatas neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimų, nesaugus aplinkinių namų gyventojams.

Pastatas ­­– sandėlis ( unikalus Nr. 1991-7008-3284) esantis Kareivinių g. 22, Kaune, yra fiziškai pažeistas, langų angos atviros, nenaudojamas.

Pastatas – klubas (unikalus Nr. 1991-7008-3219) esantis Gerulaičio g. 4, Kaunas, yra fiziškai pažeistas, likę sienų fragmentai, nenaudojamas.

Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr.1992-6003-2017: 0001; 0002; 0014) esantis Gailutės g. 28, Kaune, pastatas fiziškai pažeistas, langų angos atviros, nenaudojamas.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-425  patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169. Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą, 2018 metais turi mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 3 punkte įtvirtinta, jog  kai Apraše nurodytais atvejais savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto savininkų/valdytojų nepavyko informuoti registruotu paštu, laikytina, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos nurodyto nekilnojamojo turto savininkai/valdytojai yra tinkamai ir laiku informuoti apie ketinamą įtraukti į Sąrašą jų valdomą nekilnojamąjį turtą.


Paskelbta 2018-09-25

Nekilnojamas turtas, kurio savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku,  ketinamas įrašyti į  Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašus 2018 metais:

Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 1997-0025-6013), esantis Partizanų g. 72A, Kaune, sienos pažeistos (nutrupėjęs tinkas, plytos suardytos), durų anga neužsandarinta (patenka pašaliniai į pastato vidų), viduje dalis metalinių konstrukcijų nuardyta, atviros neaptvertos rūsio angos, stogo danga pažeista, apskardinimų nėra pastatas neatitinka LR statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų yra nesaugus aplinkiniams gyventojams.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-425  patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169. Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą, 2018 metais turi mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.

Pagal Aprašą asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas yra įrašytas į Sąrašą, gali per 20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo internete dienos apie jų valdomo objekto įrašymą į Sąrašą, pateikti seniūnijai, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis turtas,  dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka Apraše nurodytų kriterijų ar yra atsiradusios naujos aplinkybės, sąlygojančios nekilnojamojo turto išbraukimą iš Sąrašo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 3 punkte įtvirtinta, jog  kai Apraše nurodytais atvejais savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto savininkų/valdytojų nepavyko informuoti registruotu paštu, laikytina, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos nurodyto nekilnojamojo turto savininkai/valdytojai yra tinkamai ir laiku informuoti apie ketinamą įtraukti į Sąrašą jų valdomą nekilnojamąjį turtą.


Gričiupio seniūnija

 • Žemės sklypas, unikalus numeris 4400-2121-7905.
 • Pastatas–boilerinė, unikalus Nr. 1997-0015-8012, esantis Kovo 11-osios 41A

Šančių seniūnija

 • A. Juozapavičiaus pr. 19, pastatas – kareivinės, unikalus numeris 1991-7002-5013.
 • A. Juozapavičiaus pr. 77, pastatas – poliklinika, negyvenamoji patalpa – poliklinikos patalpos, unikalūs numeriai 1993-0018-3011, 4400-0482-0322:6915.
 • A. Juozapavičiaus pr. 120, pastatas – gamybinis pastatas, unikalus numeris 1994-4000-9050.
 • A. Juozapavičiaus pr. 120, pastatas – garažas, unikalus numeris 1994-4000-9083.
 • A. Juozapavičiaus pr. 122, pastatas – gamybinis korpusas, unikalus numeris 1995-9013-8053.
 • K. Čiurlionio g. 14A, pastatas – paštas, unikalus numeris 1992-6002-2010.
 • K. Čiurlionio g. 14A, pastatas – transformatorinė, unikalus numeris 1992-6002-2042.
 • K. Čiurlionio g. 14A, pastatas – sandėlis, unikalus numeris 1992-6002-2053.
 • Drobės g. 62, pastatas – sandėlis, unikalus numeris 1992-0002-6074.
 • Drobės g. 62, pastatas – sandėlis, unikalus numeris 1992-0002-6148.

Dainavos seniūnija

 • Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 1997-0025-6013), esantis Partizanų g. 72A, Kaune, yra fiziškai pažeista, pažeista nesandari pastato stogo danga, pažeistas atšokęs  ištrupėjęs fasado tinkas, plytos, atviros durų ir langų angos, leidžiančios netrukdomai patekti į pastato vidų, pastatas neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimų, nesaugus aplinkinių namų gyventojams. Informuojame, kad nurodyto nekilnojamojo turto savininkas ar valdytojas gali per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į Sąrašą, Dainavos seniūnijai pateikti dokumentus įrodančius, kad nekilnojamas turtas nėra apleistas ar neprižiūrėtas arba, kad atitikimas yra sąlygotas vienos ar keleto šių (8 punkto) aplinkybių:

8.1.. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti į  Sąrašą įrašytu nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą ar hipoteką) ir turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

8.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

8.3. nekilnojamojo turto savininkas ar valdytojas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo į Sąrašą įrašytam  nekilnojamajam turtui statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti, griauti, paskirčiai keisti, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo arba teritorijų, kuriose yra nekilnojamasis turtas, planavimo ar projektavimo inicijavimo ir sąlygų šiems dokumentams rengti nustatymo ir nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo (išduoto statybą leidžiančio dokumento, specialiųjų architektūros reikalavimų, priimto Administracijos direktoriaus įsakymo dėl teritorijos planavimo ar žemės sklypų formavimo pertvarkymo organizavimo)  priėmimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

8.4. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki šio nekilnojamojo turto įrašymo į Sąrašą patvirtinimo dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 3 punkte įtvirtinta, jog  Kai Apraše nurodytais atvejais asmenims, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamas turtas bus įrašomas į Sąrašą  arba kurie pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčių įstatymą turi pareigą mokėti įrašyto į Sąrašą turto nekilnojamąjį turto mokestį (toliau–savininkas ar valdytojas) nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto savininkų/valdytojų nepavyko informuoti registruotu paštu, laikytina, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos nurodyto nekilnojamojo turto savininkai/valdytojai yra tinkamai ir laiku informuoti apie ketinamą įtraukti į Sąrašą jų valdomą nekilnojamąjį turtą.

 

Skip to content