Siunčiama nuotrauka

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūra-2017

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 11 D. SPRENDIMO NR. T-426 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  2018 m. birželio 26 d.  T-320

Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-426 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ ir papildyti pridedamą tekstinę ir grafinę dalį nauju priedu ( pridedama).


KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2017-07-11 SPRENDIMAS Nr. T-426

Dokumentas

Sprendinių koregavimo teritorijų schema

Pagrindinis reglamentų brėžinys

Aiškinamasis raštas (priedas Nr. 19)

Sprendiniai

Koreguojamų sprendinių aprašymas

Priedas Nr. 1  Dokumentas

Priedas Nr. 2  Dokumentas

Priedas Nr. 3  Dokumentas

Priedas Nr. 4   Dokumentas

Priedas Nr. 5   Dokumentas

Priedas Nr. 6  Dokumentas

Priedas Nr. 7  Dokumentas

Priedas Nr. 8  Dokumentas

Priedas Nr. 9  Dokumentas

Priedas Nr. 10  Dokumentas

Priedas Nr. 12  

Priedas Nr. 14

Priedas Nr. 15  

Priedas Nr. 16

Priedas Nr. 17 

Skip to content