Informacija šeimoms, auginančioms priešmokyklinio amžiaus vaikus

Nepaisant to, ar Jūsų vaikas lankė vaikų darželį, ar nelankė, priešmokyklinio ugdymo siekis ir tikslas ­– užtikrinti kiekvieno vaiko mokyklinę brandą ir padėti jam pasirengti mokytis pradinėje mokykloje.

Todėl šešiamečių ugdymas organizuojamas kaip kryptingas, tikslingas, nuosekliai plėtojantis ir stiprinantis vaiko emocines, fizines ir protines galias vienerių metų ugdymas priešmokyklinėje grupėje, kuris yra skirtas padėti vaikui įgyti būtinų žinių, diegti jam esmines vertybines nuostatas ir ugdyti gebėjimus, padėsiančius jam toliau sėkmingai augti, bręsti ir mokytis mokykloje.

Švietimo įstaigų sąrašas

Nemokami pietūs

Vietų skaičius ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2020–2021 m. m.

Dažniausiai užduodami klausimai PU

Informacija apie priėmimą į priešmokyklines grupes

Vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į  priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti čia: https://idarzeli.kaunas.lt/

Priešmokyklinio ugdymo sutarties pavyzdys

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarka

Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka

Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse grupėse tvarka

Trumpas vaikų ugdymo sistemų aprašymas

Jūsų vaikas – priešmokyklinukas

Kaip padėti būsimam pirmokui psichologiškai pasiruošti mokyklai

Skip to content