Siunčiama nuotrauka

Sporto stipendija

2020-02-03 Priimami prašymai Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijai gauti

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija skiriama, kaip skatinimo priemonė už pasiektus sportinius rezultatus, Kauno miesto olimpinių individualių sporto šakų sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos skyrimo tvarką, bendruosius skyrimo principus apibrėžia Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai(toliau – Nuostatai), kurių nauja redakcija patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-28.

Sporto stipendija skiriama iki 20 metų amžiaus talentingiems ir perspektyviems sportininkams, per vienerius metus Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse pasiekusiems aukštų sportinių rezultatų. Vertinimo kriterijai nurodyti Nuostatų 9 punkte.

Iki 30 procentų asignavimų, numatytų Savivaldybės biudžete sporto stipendijoms, Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos siūlymu sporto stipendija gali būti skiriama 20–26 metų amžiaus sportininkams, atitinkantiems aukščiau nurodytus kriterijus.

Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus rašo Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų, sporto klubų ir asociacijų vadovai.

Prašymo rengimo ir pateikimo tvarka, terminai

Siekiant, kad sportininkui būtų skirta Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija, sporto organizacijos turi užpildyti ir pateikti nustatytos formos Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymą (forma pridedama) ir pateikti kitus dokumentus:

 • Sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijas;
 • Kauno sporto medicinos centro sportuojančiojo ir kūno kultūros ir sporto užsiėmimus lankančiojo pažymą (forma 068/a) sporto stipendijai gauti.

Prašymas gali būti teikiamas vienu iš būdų: raštu arba elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=308)

Jei prašymas teikiamas raštu, jis ir jo priedai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius, J. Gruodžio g. 16, Kaunas (202 kabinetas). Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, atspausdintas, pasirašytas ir kartu su pridedamais dokumentais susegtas į lengvai išardomus segtuvus. Ranka užpildyti prašymai nebus priimami.

Jei prašymas su pridedamais dokumentais teikiamas per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (https://ep.kaunas.lt/), sporto organizacijos užpildo prašymo formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskanavę kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu ir papildomai pridedama prašymo el. versija „Word“ formatu įkelia į sistemą.

Galutinis prašymo pateikimo terminas – 2020 m. vasario 21 d.

Jei prašymas siunčiamas paštu, pateikimo data laikoma išsiuntimo iš pašto antspaudo data. Jei prašymas teikiamas per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikimo data laikoma elektroninėje sistemoje pateikimo momentu fiksuota data. Jei paraiška pristatoma į Sporto skyrių, galutinis terminas yra 2020 m. vasario 21 d. 15 val.

Gauti prašymai yra registruojami. Po nustatyto termino pateikti prašymai nenagrinėjami.

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymas

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai

 

Sporto skyrius2019-03-21 Informacija dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos teikimo sutarčių pasirašymo

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymu  Nr. T-129 paskirtos Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos sportininkams (sąrašą rasite čia).

Prašome sportininkus ir sporto organizacijų vadovus nuo 2019 m. kovo 22 d. iki 2019 m. kovo 28 d. atvykti į Sporto skyrių (J. Gruodžio g. 16, 202 kabinetas, tel. 733516) pasirašyti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos teikimo sutartis.

Sportininkai su savimi privalo turėti dokumentą, įrodantį atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

Sporto skyrius


2019-02-13 Priimami prašymai Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijai gauti

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija skiriama, kaip skatinimo priemonė už pasiektus sportinius rezultatus, Kauno miesto olimpinių individualių sporto šakų sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos skyrimo tvarką, bendruosius skyrimo principus apibrėžia Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai (toliau – Nuostatai), kurių nauja redakcija patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-28.

Sporto stipendija skiriama iki 20 metų amžiaus talentingiems ir perspektyviems sportininkams, per vienerius metus Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse pasiekusiems aukštų sportinių rezultatų. Vertinimo kriterijai nurodyti Nuostatų 9 punkte.

Iki 30 procentų asignavimų, numatytų Savivaldybės biudžete sporto stipendijoms, Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos siūlymu sporto stipendija gali būti skiriama 20–26 metų amžiaus sportininkams, atitinkantiems aukščiau nurodytus kriterijus.

Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus rašo:

 • Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklos, prieš tai kandidatūras apsvarstę mokyklų tarybose;
 • sporto klubai ir asociacijos, prieš tai kandidatūras apsvarstę visuotiniame narių susirinkime ar valdyboje.

Prašymo rengimo ir pateikimo tvarka, terminai

Siekiant, kad sportininkui būtų skirta Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija, sporto organizacijos turi užpildyti ir pateikti nustatytos formos Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymą (Prasymo forma) ir pateikti kitus dokumentus:

 • Sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijas;
 • Kauno sporto medicinos centro sportuojančiojo ir kūno kultūros ir sporto užsiėmimus lankančiojo pažymą (forma 068/a) sporto stipendijai gauti.

Prašymas gali būti teikiamas vienu iš būdų: raštu arba elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=308)

Jei prašymas teikiamas raštu, jis ir jo priedai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius, J. Gruodžio g. 16, Kaunas (202 kabinetas). Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, atspausdintas, pasirašytas ir kartu su pridedamais dokumentais susegtas į lengvai išardomus segtuvus. Ranka užpildyti prašymai nebus priimami.

Jei prašymas su pridedamais dokumentais teikiamas per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, sporto organizacijos užpildo prašymo formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskanavę kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu ir papildomai pridedama prašymo                el. versija „Word“ formatu įkelia į sistemą.

Galutinis prašymo pateikimo terminas – 2019 m. kovo 1 d.

Jei prašymas siunčiamas paštu, pateikimo data laikoma išsiuntimo iš pašto antspaudo data. Jei prašymas teikiamas per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikimo data laikoma elektroninėje sistemoje pateikimo momentu fiksuota data. Jei paraiška pristatoma į Sporto skyrių, galutinis terminas yra 2019 m. kovo 1 d. 15 val.

Gauti prašymai yra registruojami. Po nustatyto termino pateikti prašymai nenagrinėjami.

Prasymo forma

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai

Sporto skyrius


2018-03-21 Informacija dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos teikimo sutarčių pasirašymo

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-129 paskyrė Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijas sportininkams (sąrašą rasite čia).

Prašome sportininkus ir sporto organizacijų vadovus nuo 2018 m. kovo 23 d. iki 2018 m. kovo 28 d. atvykti į Sporto skyrių (J. Gruodžio g. 16, 202 kabinetas, tel. 733516) pasirašyti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos teikimo sutartis.

Sportininkai su savimi privalo turėti dokumentą, įrodantį atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

 

Sporto skyrius


2018-01-15 Priimami prašymai Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijai gauti

 

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija skiriama olimpinių individualių sporto šakų Kauno miesto sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos skyrimo tvarką, bendruosius skyrimo principus apibrėžia Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai, kurių nauja redakcija patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-40.

Sporto stipendija skiriama iki 20 metų amžiaus talentingiems ir perspektyviems sportininkams, per vienerius metus Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse pasiekusiems aukštų sportinių rezultatų:

 1. Lietuvos jaunimo čempionatuose, pirmenybėse olimpinėje rungtyje užėmusiems 1 vietą;
 2. Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–3 vietas;
 3. pasaulio jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–24 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 4. pasaulio jaunimo olimpinėse žaidynėse užėmusiems 1–24 vietas;
 5. Europos jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–16 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 6. pasaulio jaunių čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–16 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 7. Europos jaunių čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–12 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 8. Europos jaunimo olimpiniame festivalyje užėmusiems 1–12 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 9. pasaulio suaugusiųjų čempionatuose užėmusiems 1–30 vietas;
 10. Europos suaugusiųjų čempionatuose užėmusiems 1–24 vietas.

Iki 30 procentų asignavimų, numatytų Savivaldybės biudžete sporto stipendijoms, Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos siūlymu sporto stipendija gali būti skiriama 20–26 metų amžiaus sportininkams, atitinkantiems aukščiau nurodytus kriterijus.

 

Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus rašo:

 • Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklos, prieš tai kandidatūras apsvarstę mokyklų tarybose;
 • sporto klubai ir asociacijos, prieš tai kandidatūras apsvarstę visuotiniame narių susirinkime ar valdyboje.

 

Prašymo rengimo ir pateikimo tvarka, terminai

 

Siekiant, kad sportininkui būtų skirta Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija, sporto organizacijos turi užpildyti ir pateikti nustatytos formos Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymą (forma pridedama) ir kitus dokumentus:

 • Sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijas;
 • Kauno sporto medicinos centro sportuojančiojo ir kūno kultūros ir sporto užsiėmimus lankančiojo pažymą (forma 068/a) sporto stipendijai gauti.

Prašymas gali būti teikiamas vienu iš būdų: raštu arba elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (https://ep.kaunas.lt/).

Jei prašymas teikiamas raštu, jis ir jo priedai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius, J. Gruodžio g. 16, Kaunas              (202 kabinetas). Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, atspausdintas, pasirašytas ir kartu su pridedamais dokumentais susegtas į lengvai išardomus segtuvus. Ranka užpildyti prašymai nebus priimami.

Jei prašymas su pridedamais dokumentais teikiamas per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (https://ep.kaunas.lt/), sporto organizacijos užpildo prašymo formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskanavę kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu ir papildomai pridedama prašymo el. versija „Word“ formatu įkelia į sistemą.

Galutinis prašymo pateikimo terminas – 2018 m. vasario 2 d.

Jei prašymas siunčiamas paštu, pateikimo data laikoma išsiuntimo iš pašto antspaudo data. Jei prašymas teikiamas per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikimo data laikoma elektroninėje sistemoje pateikimo momentu fiksuota data. Jei paraiška pristatoma į Sporto skyrių, galutinis terminas yra 2018 m. vasario 2 d. 15 val.

Gauti prašymai yra registruojami. Po nustatyto termino pateikti prašymai nenagrinėjami.

 

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymas Prasymo forma 2018

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai


Sporto skyrius


2017-02-21 Priimami prašymai Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijai gauti

 

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija skiriama olimpinių individualių sporto šakų Kauno miesto sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos skyrimo tvarką, bendruosius skyrimo principus apibrėžia Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai, kurių nauja redakcija patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-40.

Sporto stipendija skiriama iki 20 metų amžiaus talentingiems ir perspektyviems sportininkams, per vienerius metus Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse pasiekusiems aukštų sportinių rezultatų:

 1. Lietuvos jaunimo čempionatuose, pirmenybėse olimpinėje rungtyje užėmusiems 1 vietą;
 2. Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–3 vietas;
 3. pasaulio jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–24 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 4. pasaulio jaunimo olimpinėse žaidynėse užėmusiems 1–24 vietas;
 5. Europos jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–16 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 6. pasaulio jaunių čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–16 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 7. Europos jaunių čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–12 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 8. Europos jaunimo olimpiniame festivalyje užėmusiems 1–12 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);
 9. pasaulio suaugusiųjų čempionatuose užėmusiems 1–30 vietas;
 10. Europos suaugusiųjų čempionatuose užėmusiems 1–24 vietas.

Iki 30 procentų asignavimų, numatytų Savivaldybės biudžete sporto stipendijoms, Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos siūlymu sporto stipendija gali būti skiriama        20–26 metų amžiaus sportininkams, atitinkantiems aukščiau nurodytus kriterijus.

Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus rašo:

 • Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklos, prieš tai kandidatūras apsvarstę mokyklų tarybose;
 • sporto klubai ir asociacijos, prieš tai kandidatūras apsvarstę visuotiniame narių susirinkime ar valdyboje.

Prašome iki 2017 m. kovo 8 d. (imtinai) 16.30 val. Sporto skyriui (Aušros g. 42A, 9 aukštas, tel. 33 54 20, 73 35 16) pateikti šiuos dokumentus:

 1. Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymą (Prasymo forma 2017);
 2. Sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijas;
 4. Kauno sporto medicinos centro sportuojančiojo ir kūno kultūros ir sporto užsiėmimus lankančiojo pažymą (forma 068/a) sporto stipendijai gauti.

Sporto skyrius2016-03-16 Informacija dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos teikimo sutarčių pasirašymo

Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-110 paskyrė Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijas sportininkams (Sportininkų sąrašas).

Prašome sportininkus ir sporto organizacijų vadovus iki 2016 m. kovo 30 d. atvykti į Sporto skyrių (Aušros g. 42 A, 9 aukštas, 97 kabinetas, tel. 733516) pasirašyti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos teikimo sutartis. Sportininkai su savimi privalo turėti dokumentą, įrodantį atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

Sporto skyrius2016-01-18 Priimami prašymai Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijai gauti

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija skiriama olimpinių strateginių ir prioritetinių individualių sporto šakų Kauno miesto sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.
Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos skyrimo tvarką, bendruosius skyrimo principus apibrėžia Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-584 (su vėlesniais pakeitimais).
Sporto stipendija skiriama iki 20 metų amžiaus talentingiems ir perspektyviems sportininkams, per vienerius metus pasiekusiems aukštų sportinių rezultatų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse ir kitose aukšto lygio tarptautinėse varžybose, taip pat kitiems talentingiems sportininkams, kurių sveikatos būklė, fiziniai ir psichologiniai rodikliai suteikia galimybes tam tikros sporto šakos rungtyje siekti didelio meistriškumo ir aukščiausių rezultatų. Iki 20 procentų asignavimų, numatytų sporto stipendijoms, sporto stipendija gali būti skiriama vyresniems nei 20 metų amžiaus sportininkams, atitinkantiems aukščiau nurodytus kriterijus.
Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus rašo:
– Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklos, prieš tai kandidatūras apsvarstę mokyklų tarybose;
– sporto organizacijos, prieš tai kandidatūras apsvarstę visuotiniame narių susirinkime ar valdyboje.
Prašome iki 2016 m. vasario 18 d. (imtinai) Sporto skyriui (Aušros g. 42A, 9 aukštas, tel. 33 54 20, 73 35 16) pateikti šiuos dokumentus:
1. Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymą (Prašymo forma);
2. Sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijas;
4. Kauno sporto medicinos centro sportuojančiojo ir kūno kultūros ir sporto užsiėmimus lankančiojo pažymą (forma 068/a) sporto stipendijai gauti.

Sporto skyrius


2015-03-13 Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija

Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-100 paskyrė Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijas sportininkams (sportininkų sąrašą rasite čia).

Prašome sportininkus ir sporto organizacijų vadovus iki 2015 m. balandžio 7 d. atvykti į Kūno kultūros ir sporto skyrių (Aušros g. 42 A, 9 aukštas, 97 kabinetas, tel. 733516) pasirašyti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos teikimo sutartis. Sportininkai su savimi privalo turėti dokumentą, įrodantį atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

 

Kūno kultūros ir sporto skyrius

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content