Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai

2014-11-06 sprendimas Nr. T-589 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010-06-23 sprendimo Nr. T-589 „Dėl daugiabučių namų (išskyrus daugiabučių namų bendrijas) šildymo (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo pakeitimo“

Skip to content