Siunčiama nuotrauka

Informacija apie rengiamą BAST Kauno ąžuolyno gamtotvarkos planą

Informuojame, kad 2018 m. liepos 26 d., 17.10 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje, bus pristatomi rengiamo „Natura 2000” teritorijos „Kauno ąžuolynas“ gamtotvarkos plano preliminarios tvarkymo priemonės ir šios teritorijos (ribos pateikiamos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre https://stk.am.lt. ) sprendiniai. Šio pristatymo tikslas – pristatyti planuojamas Kauno ąžuolyno tvarkymo priemones bei sulaukti suinteresuotų institucijų ir visuomenės konstruktyvių pastabų bei siūlymų.

Primename, kad gamtotvarkos planas, tai strateginio planavimo dokumentas, kurio tikslas – nustatyti (patikslinti) tvarkomų objektų apsaugos tikslus, apsaugos ir tvarkymo uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, eiliškumą ir vertinimo kriterijus, įvertinant esamas problemas ir veiksnius, darančius poveikį gamtotvarkos planų objektams. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos „Kauno ąžuolynas“ gamtotvarkos plano rengėjas – Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22-3, LT-03218 Vilnius, tel. (8 5) 2310700. Gamtotvarkos planas rengiamas Lietuvos gamtos fondui įgyvendinant Europos Sąjungos LIFE programos, LR aplinkos ministerijos ir projekto partnerių finansuojamą projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701). Daugiau apie projektą ir jo įgyvendinimo eigą galite sužinoti interneto svetainėje https://www.osmoderma.lt/.

„Kauno ąžuolynas“ gamtotvarkos plano sprendiniai bus pristatomi kartu su SĮ „Kauno planas“  parengtais „Kitos paskirties inžinierinių statinių, esančių Kauno ąžuolyno parke, Kaune rekonstrukcijos projekto“ projektiniais pasiūlymais.

Skip to content