Siunčiama nuotrauka

BAST Kauno ąžuolynas (LIFE OSMODERMA)

EKOLOGINIO TINKLO NUO BRANDŽIŲ MEDŽIŲ PRIKLAUSOMIEMS ORGANIZMAMS SUKŪRIMAS

LIFE16 NAT/LT/000701

 

Lietuvos gamtos fondas, bendradarbiaudamas su Daugpilio universiteto Gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu, 2017 – 2022 m. vykdo Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE“ finansuojamą projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701).

Šio projekto tikslinė rūšis – į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo (Lietuvos raudonoji knyga) 2 (V) kategoriją bei Europos Bendrijų Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva) II ir IV priedus įrašytas niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita). Tai vabalas, kuris didžią savo gyvenimo dalį praleidžia brandžių lapuočių medžių viduje ir todėl tokių medžių būklė, gausa bei sąlygos migruoti tiek tarp pavienių medžių, tiek tarp jų grupių tiesiogiai susijusi su niūriaspalvio auksavabalio išgyvenimo galimybėmis. Ir ne tik šio vabalo – sukūrus niūriaspalviui auksavabaliui palankias gyvenimo sąlygas pagerės sąlygos ir kitiems nuo brandžių medžių priklausantiems organizmams:

 • europiniui plačiaausiui (Barbastella barbastellus),
 • didžiajai miegapelei (Glis glis),
 • naminei pelėdai (Strix aluco),
 • aštuoniataškiui auksavabaliui (Gnorimus variabilis),
 • žvaigždėtajam pseudoskorpionui (Anthrenochernes stellae),
 • krokiniui minkšteniui (Hapalopilus croceus),
 • kurapkiniui storplučiui (Xylobolus frustulatus)
 • ir kt.

Projekto metu atliekant tikslinės rūšies vabalui tinkamų buveinių tvarkymo darbus bei sukuriant jungiamuosius elementus ir laikinas buveines, bus sukurtas ekologinis koridorius, kurio branduoliais pasirinkta niūriaspalvio auksavabalio apsaugai išskirtos Natura 2000 teritorijos Kauno ąžuolynas (LTKAU0020), Dūkštų ąžuolynas (LTVIN0007) ir Neries šlaitas ties Verkiais (LTVIN0012). Šis ekologinis tinklas taps tarptautinio Lietuvos – Latvijos ekologinio tinklo, kuriame bus nustatoma niūriaspalvio auksavabalio populiacijų fragmentacija ir atsiradusios spragos genetiniams mainams tarp sub-populiacijų, dalimi. Taip pat numatomas niūriaspalvio auksavabalio populiacijų atkūrimas sutvarkytose šio vabalo istorinėse radavietėse, o pritaikant šiuolaikines technologijas bus tobulinami ir optimizuojami šio vabalo stebėsenos metodai.

Projekto metu išskirtinis dėmesys bus skiriamas ir visuomenės gamtosauginiam švietimui. Tam bus parengta ir išleista mokomoji medžiaga, organizuojami vieši renginiai, Kauno ąžuolyne įkurtas pažintinis takas, projekto vietose pastatyti informaciniai stendai, projektas ir jo metu gyvendinamų veiklų reikšmė pristatoma žiniasklaidoje bei projekto internetiniame tinklalapyje.

Siekiant įgyti naujos niūriaspalvio auksavabalio ir jų buveinių apsaugos patirties bei pasidalinti jau sukauptomis žiniomis su kitais ekspertais projekto komanda dalyvaus susitikimuose su kitų šalių ekspertais, seminaruose, mokomosiose išvykose bei pasidalins įvairiuose leidiniuose, pvz., geros praktiko vadove, medžių milžinų ir negyvos medienos tvarkymo gairėse, moksliniuose straipsniuose.

Daugiau informacijos tinklalapyje https://www.osmoderma.lt/


Seniesiems Kauno ąžuolyno medžiams – specialistų pagalba

Šeštadienį (2019-10-26) Lietuvos gamtos fondo darbuotojai visus, kam rūpi ši unikali teritorija,  pakvietė į Kauno ąžuolyną.  Susitikimo metu vyko gamtotvarkos plane numatytų darbų pristatymas šalia S. Dariaus ir S. Girėno paminklo pastatytoje palapinėje, tačiau svarbiausias buvo pasivaikščiojimas po ąžuolyną, kurio metu buvo parodyta kur ir kodėl bus atliekami konkretūs darbai.

Daugiau apie renginį sužinosite šioje nuorodoje: http://glis.lt/?pid=1&news_id=649

BAST Kauno ąžuolyno gamtotvarkos planas

 

 

 


 Ąžuolo tvarkymo darbai Kauno ąžuolyne
 16/03/2018

Natura 2000 teritorijos „Kauno ąžuolynas“ gamtotvarkos planą rengiantys Lietuvos gamtos fondo specialistai lankydamiesi ąžuolyne pastebėjo brandų ąžuolą, kurio būklė yra kritinė. Siekiant išsaugoti medį ir užtikrinti parko lankytojų saugumą, ąžuolą reikia neatidėliotinai tvarkyti. Šio medžio viršutinėje dalyje esančiame kamieno išsišakojime fiksuota skilimo pradžia, todėl yra didelė tikimybė, kad artimiausiu metu viena dalis gali lūžti.  Ąžuolas brandus, kamieno apimtis siekia 3 m, medžio laja simetriška. Maždaug viršutinėje dalyje pagrindinis kamienas šakojasi į dvi dalis ir ant jų susiformavusi didžioji medžio lajos dalis. „V“ raidės formos išsišakojimas lemia tai, kad medžiui augant abiejų kamienų svorio centras tolsta nuo kamieno pagrindo. Kuo labiau svorio centras tolsta nuo kamieno pagrindo, tuo didesnė kamieno skilimo per išsišakojimą tikimybė. Detaliau apžiūrint medį buvo pastebėta kamienų skilimo pradžią liudijantis įtrūkis ir yra didelė grėsmė, jog po stipresnio vėjo vienas iš išsišakojusių kamienų gali lūžti ir medis praras pusę lajos. Tai labai pablogins medžio būklę ir estetinį vaizdą.

Su Kauno miesto savivaldybės administracija bei kitomis atsakingomis institucijomis suderinti tvarkymo darbai bus atlikti š.m. kovo 21 d.. Su didelę medžių priežiūrą turinčių specialistų pagalba bus įrengti specialūs kamienus stabilizuojantys lynai ir praretinta medžio laja. Praretinus lają sumažės skylimo vietai tenkančios apkrovos. Atlikti medžio tvarkymo darbai panaikins lūžimo grėsmę ir suteiks medžiui galimybę žaliuoti dar ne vieną dešimtmetį.

Ąžuolo tvarkymo darbai bus finansuojami iš Lietuvos gamtos fondo su projekto partneriais įgyvendinamo Europos Sąjungos programos LIFE projekto “Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701) lėšų.

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content