Užimtumo didinimo programa

2023-2025 metais Kauno miesto savivaldybėje (toliau- Savivaldybė) yra įgyvendinama Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa), kurios uždaviniai yra mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, ugdyti bedarbių socialinius, darbinius įgūdžius ir padidinti jų galimybes susirasti darbą, didinti Kauno miesto gyventojų užimtumą ir mažinti piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių Kauno mieste.

Programos tikslas – didinti asmenų priklausančių žemiau nurodytoms tikslinėms grupėms užimtumą ir integraciją į darbo rinką.

Tikslinė grupė:

1) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

2) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

3) grįžę iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos;

4) piniginės socialinės paramos gavėjai;

5) priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

6) prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

7) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

8) turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

9) asmenys, patiriantys socialinę riziką;

10) vyresni kaip 40 metų;

11) darbo rinkai besirengiantys asmenys.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

  1. KVIETIMAI. Savivaldybės administracija parengia kvietimus teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) pagal Programoje numatytas priemones. Paraiškos dalyvauti įgyvendinant Programą yra teikiamos Kvietime nustatyta tvarka ir terminais. Kvietimuose yra nurodomos tinkamos projektų veiklos, išlaidų kategorijos, įgyvendinimo terminai, reikalavimai tinkamiems pareiškėjams ir kitos su Programa susijusios sąlygos.
  2. VERTINIMAS. Paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka Programoje ir Kvietime nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
  3. KOMISIJA. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl atitinkančių Programos reikalavimus projektų finansavimo.
  4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo įsakymą, dėl finansuojamų projektų sąrašo.
  5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme, dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo, nurodytais pareiškėjais  yra sudaromos sutartys. Sutartis su pareiškėjais pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
  6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Vykdytojas įgyvendina paraiškoje nurodytas veiklas ir teikia Savivaldybės administracijai paraiškoje nurodytų veiklų vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal sutartyje nustatytus reikalavimus, terminus ir ataskaitų formas.
  7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Paraiškos forma (atsisiųsti)

PRIEMONĖ TERMINAS SĄLYGOS
17.1 priemonė „Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie yra neįtraukti į kasdienės plotų priežiūros darbus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimo ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus savivaldybei priskirtose valstybinėse ir savivaldybės žemėse“ (toliau – 17.1 priemonė). Galutinis paraiškų pateikimo terminas –   2023 m. birželio 30 d. 15.00 val.  atsisiųsti
17.2 priemonė „Skatinti bedarbių užimtumą, remiant fizinių asmenų darbo vietų steigimo, įrengimo išlaidas, sukuriant naujas darbo vietas ir įdarbinant nurodytos tikslinės grupės atstovus“ (toliau – 17.2 priemonė). Galutinis paraiškų pateikimo terminas –        2023 m. birželio 30 d. 15.00 val.  atsisiųsti
17.3 priemonė „Skatinti bedarbių įsitraukimą į darbo rinką sukuriant perkvalifikavimo, mokymų, profesinių ar kitų darbinių įgūdžių ir žinių suteikimo galimybes“ (toliau – 17.3 priemonė). Galutinis paraiškų pateikimo terminas –   2023 m. birželio 30 d. 15.00 val.  atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų užimtumo didinimo programa atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas  atsisiųsti
Paraiška dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų užimtumo didinimo programą atsisiųsti
Paraiškos dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 m. užimtumo didinimo programą administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas atsisiųsti
Paraiškų dalyvauti įgyvendinant užimtumo didinimo programą atrankos komisijos darbo reglamentas atsisiųsti
Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų užimtumo didinimo programos priemonėms (išskyrus 17.2 priemonę) įgyvendinti sutartis atsisiųsti
Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų užimtumo didinimo programos 17.2 priemonei įgyvendinti sutartis atsisiųsti
Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo atmestų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Finansuojamų projektų sąrašas atsisiųsti
Nefinansuojamų projektų sąrašas atsisiųsti

Informacija ir konsultacija dėl paraiškų pildymo, teikimo, priėmimo ir paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties priemonei ir kt.) teikiama darbo dienomis I–IV nuo 8 val. iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. pietūs).

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR. EL. PAŠTAS
Socialinių paslaugų skyrius Sigita Liatekė +370 614 79557 [email protected]

Vykusios programos

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content