Siunčiama nuotrauka

Stebėsena

Informuojame apie Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu  Nr. A-1527 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2018-2019 metus.

 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalimis, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijoje yra organizuotas nuolatinis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 (korektūra patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196) (toliau – Bendrasis planas) sprendinių įgyvendinimo stebėjimas (toliau – Stebėjimo ataskaita. Bendrojo plano sprendiniai ir jų pokyčiai, o taip pat patvirtintos Stebėsenos ataskaitos yra savalaikiai skelbiami Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/ .

Nuo Bendrojo plano patvirtinimo momento, Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo nuolatinį stebėjimą atlieka ir kasmetines Stebėsenos ataskaitas rengia Savivaldybės įmonė „Kauno planas“, vadovaudamasi Savivaldybės administracijos ir SĮ „Kauno planas“ sutartimis. Stebėsenos ataskaitos tvirtinamos kas 2 metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, todėl Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/stebesena/  kas 2 metus skelbiamos patvirtintos Stebėsenos ataskaitos už 2 praėjusius metus. Stebėsenos ataskaitų tvirtinimas numatomas I ketvirčio pabaigoje arba vėliau, jei atsiranda objektyvios kliūtys savalaikiam Stebėsenos ataskaitų patvirtinimui.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano tobulinimo šiais adresais:

1) į Savivaldybės administraciją Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, el. p. info@kaunas.lt;

2) į Savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt);

3) į Savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas info@kaunoplanas.lt.

Paskelbta Savivaldybės internetiniame tinklapyje 2020 m. balandžio 2 d.


 

Informuojame apie Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu  Nr. A-2673 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2016-2017 metus.

Ataskaita, aiškinamasis raštas, rodikliai.  

Priedas Nr.1 Priedas Nr.2

Visuomenė gali pateikti pasiūlymus dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių tobulinimo raštu arba kitomis informacijos priemonėmis šiais adresais:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriui Laisvės al. 96, Kaunas, el pmiesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt, faks. (8 37) 42 44 81 ir Kauno miesto savivaldybės įmonei „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A Kaunas, el. p. kaunoplanas@takas.lt, faks. (8 37) 337774.

Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą / pavardę / juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos / buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo motyvus.

2018 m. pateikti pasiūlymai bus nagrinėjami rengiant Kauno miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2014-2018 metus.


Informuojame apie parengtą Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2014-2016 metus.

Ataskaita, aiškinamasis raštas, rodikliai.

Visuomenė gali pateikti pasiūlymus dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių tobulinimo raštu arba kitomis informacijos priemonėmis šiais adresais:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriui Laisvės al. 96, Kaunas, el p. miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt, faks. (8 37) 42 44 81 ir Kauno miesto savivaldybės įmonei „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A Kaunas, el. p. kaunoplanas@takas.lt, faks. (8 37) 337774.

Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą / pavardę / juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos / buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo motyvus.

2017 m. pateikti pasiūlymai bus nagrinėjami rengiant Kauno miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2014-2017 metus.

 


Informuojame apie Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu  Nr. A-2355 patvirtintą Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2014-2015 metus.

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  2014–2015 M. SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO


Informuojame apie Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka rengiamą Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2014-2015 metus.

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas yra patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209. Bendrasis planas galioja neterminuotai, konkretūs sprendiniai bendrajame plane numatyti 10-čiai metų laikotarpiui, o stebėsena bus atliekama kasmet.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A-715 yra patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, kurios tikslas – kaupti ir analizuoti informaciją apie bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, stebėti ir analizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos raidos tendecijas ir jų įtaką Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.

Stebėsenos organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Stebėsenos rengėjas – SĮ „Kauno planas“.

Visuomenė gali pateikti pasiūlymus dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių tobulinimo raštu arba kitomis informacijos priemonėmis šiais adresais:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriui Laisvės al. 96, Kaunas, el p. urbanistika.architektura@kaunas.lt, faks. (8 37) 42 44 81 ir Kauno miesto savivaldybės įmonei „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A Kaunas, el. p. kaunoplanas@takas.lt, faks. (8 37) 337774.

Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą / pavardę / juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos / buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo motyvus.

2015 m. pateikti pasiūlymai bus nagrinėjami rengiant Kauno miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2014-2015 metus.

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content