TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „MOKYKLA VISIEMS: TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ TEORIJA IR PRAKTIKA“ KAUNO ROKŲ GIMNAZIJOJE

2019 m. gegužės 15 dieną Kauno Rokų gimnazijoje vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Mokykla visiems: tarptautinių projektų teorija ir praktika“.  Mokykla visiems – tai mokykla, kurioje kiekvienam bendruomenės nariui skiriamas dėmesys ir teikiamos paslaugos bei pagalba, atsižvelgiant į jo individualius poreikius, tikslus, galimybes. Šios konferencijos tikslas – dalintis tarptautinių projektų įgyvendinimo teorine ir praktine patirtimi, kuriant mokyklą visiems.

Ši konferencija – tai Erasmus+ projekto „Mokykla visiems“ vykdymo rezultatas. Projekto „Mokykla visiems“ atsiradimą inspiravo Mokyklos veiklos įsivertinimo bei Išorės vertinimo ataskaitose iškelti mokyklos veiklos kokybės gerinimo ir tarptautiškumo poreikiai bei gimnazijos 2016-2018 m. Strateginiame plane numatytų organizacijos plėtros uždavinių ir Erasmus+ KA1 programos tikslų dermė.

Plenariniame konferencijos posėdyje apie tarptautinio mokyklų ir universitetų bendravimo ir bendradarbiavimo įtaką mokyklos bendruomenei kalbėjo ir patirtimi dalinosi Kauno technologijos universiteto dėstytoja profesorė Rūta Čiutienė. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja daktarė Justė Vasilionytė-Stašaitienė atkreipė dėmesį į mokyklos bendruomenę konsoliduojančias tradicijas, pasiremdama Rygos lietuvių vidurinės mokyklos ir Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos atvejais. Labai naudingas mokyklų atstovams buvo Jaunimo karjeros centro atstovės Jūratės Murinienės pranešimas apie tarptautinį bendradarbiavimą švietime, kuriame ji pristatė plačias ir dar nepanaudotas platformas  mokykloms ieškant galimybių kelti tiek pedagogų, tiek mokinių kompetencijai. Ypatingo dėmesio susilaukė Kauno Rokų gimnazijos pedagogų, vykusių į stažuotes pagal Erasmus+ projekto „Mokykla visiems“ programą, paruoštas pranešimas „Mokykla visiems: teorija ir praktika“. Tai buvo koncentruotos rekomendacijos, kaip  įsisavinus Europos šalių gerąją patirtį kurti „Mokyklą visiems“, kuri užtikrintų kokybišką ugdymąsi kiekvienam visuomenės nariui, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. Mokyklą, kurioje gerai jaučiasi mokinys, mokytojas, tėvai. Plenarinį posėdį užbaigė Kauno Rokų gimnazijos Erasmus+ projekto “Strangers: in the strange lands“ rezultatas – spektaklis „Atradimo kelias“, kurio pagrindinė tema – emigracija.

Po plenarinio posėdžio konferencijos dalyviai išsiskirstė į darbus 4 sekcijose, kur buvo pristatytos net 22 unikalios projektinės patirtys. Pranešimus skaitė Kauno miesto bei rajono, Vilniaus, Kalvarijų mokyklų pedagogai. Labai smagu, jog prie konferencijos prisijungė ir savo projektinės veiklos poveikį mokiniams pristatė pedagogai iš užsienio: Italijos, ITT G. Malafarinos mokyklos mokytoja Savina Moniaci, Mariana Anton iš Vasile Alecsandrini gimnazijos iš Rumunijos, Maria Inmaculada Sanz Vidal, Maria del Carmen Calabuig Marti iš Ispanijos Ontinyent Pureza de Marija mokyklos bei Izabela Kozlovska iš lenkijos Podstawovo mokyklos. Jos konferencijai pristatė savo video pranešimus.

Konferencija „Mokykla visiems: tarptautinių projektų teorija ir praktika“ buvo labai naudinga, ji atskleidė, kad tarptautinių projektų įgyvendinimo praktika teikia galimybę saugiai bendrauti, vystyti bendradarbiavimo projektus ir dalintis patirtimi su kitų šalių ugdymo bendruomenėmis. Ši veikla atveria galimybes skleisti žinią apie mokyklą ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje erdvėje, kurioje jos bendruomenės nariams sudaromos sąlygos jų profesinei ūgčiai, galimybei keistis idėjomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Mokyklų bendruomenių nariai turi galimybę tobulinti užsienio kalbos įgūdžius, gilinti kūrybiškumo bei kompiuterinio raštingumo gebėjimus. Tarptautinė veikla stiprina tapatumo su mokykla ir savo šalimi jausmą, ugdo bendruosius gebėjimus, kurie reikalingi sėkmingam socialiniam gyvenimui.

Kauno Rokų gimnazijos administracija

 

 

 

 

 

Skip to content