Susitikimas su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininku prof. dr. Dainiumi Žalimu

Vasario 16–osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, vasario 11 d. suorganizuotas metodinis renginys – susitikimas „Lietuvos valstybės pamatiniai konstituciniai aktai“ su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininku prof. dr. Dainiumi Žalimu. Renginį vedė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos direktorius Arūnas Bučnys. Kauno regiono istorijos mokytojai bei mokyklų vadovai turėjo galimybę išklausyti LR Konstitucinio Teismo pirmininko prof. dr. D. Žalimo pranešimą. Teismo pirmininkas aiškiai, konkrečiai ir argumentuotai, vadovaudamasis 2020 m. liepos 30 d. Konstitucinio Teismo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir konstituciniam įstatymui“, paaiškino pamatinių konstitucinių aktų hierarchiją ir jų santykį su 1992 m. spalio 25 d. Konstitucija. Pamatiniai konstituciniai aktai – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimas – Nepriklausomybės Aktas (kartu su 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės), 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo“, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija (išvardinti hierarchine tvarka) –

1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos požiūriu yra ikikonstituciniai steigiamojo (atkuriamojo) pobūdžio aktai. Minėtų aktų nuostatos, įtvirtinusios ir įgyvendinusios nepakeičiamus konstitucinius pamatinius principus – teisės viršenybę, nepriklausomybę, demokratiją, prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, turi virškonstitucinę galią, jų negali paneigti ar panaikinti nei Lietuvos Valstybės Konstitucija, nei jokia įsteigtoji valdžia.

Visų susitikimo dalyvių vardu dėkojame: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkui prof. dr. Dainiui Žalimui už išsamią ir labai naudingą informaciją, kuri ne tik praplėtė dalyvavusių žinias, bet ir bus puiki priemonė ugdant jaunąją Lietuvos kartą; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos direktoriui Arūnui Bučniui už iniciatyvą.

 Laura Vaitkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

Skip to content