Projektas „Edukacinė programa „Giedokim sutartinai“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras sėkmingai įgyvendino projektą „Edukacinė programa „Giedokim sutartinai“, finansuojamą Kultūros rėmimo fondo lėšomis. Projekto tikslas – puoselėti etninės kultūros sklaidą bei stiprinti vaikų tautinę savimonę, ypatingai daug dėmesio skiriant lietuvių liaudies folklorui ir sutartinėms. Projekto įgyvendinimo metu Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio ir Kauno menų darželio „Etiudas“ 5-6 m. ugdytiniai žaidimo būdu buvo supažindinti su lietuvių liaudies folkloru, dalyvavo užsiėmimuose, kuriuose mokėsi giedoti sutartines ir ritmiškai groti muzikos instrumentais, smagiai leido laiką kartu su savo bendraamžiais ir tokiu būdu stiprino tautinę savimonę. Siekiant dar labiau įsitraukti į sutartinių pažinimo procesą, vaikai ugdymo įstaigose atliko įvairius kūrybinius darbelius, susijusius su lietuvių liaudies folkloru ir išmoktomis sutartinėmis.

Nors susidariusi nepalanki epidemiologinė situacija pakeitė projekto įgyvendinimo galutinio rezultato planus ir nebuvo galima surengti „gyvo“ koncerto vaikų tėvams bei miesto bendruomenei, vaikų pasirodymai buvo nufilmuoti grupėse. Užfiksuotuose pasirodymuose pastebimas teigiamas projekto poveikis projekto dalyvių tautinei savimonei: vaikai dėvi tautinius drabužius, giedoja išmoktas sutartines. Didelis vaikų susidomėjimas iki šiol negirdėtomis lietuvių liaudies dainomis paskatino dalyvavusias įstaigas planuoti šių veiklų tęstinumą, dalintis vaizdo medžiaga su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, atsiradus galimybei rengti pasirodymus tėveliams bei miesto bendruomenei.

Vaikų pasirodymus galite pamatyti paspaudus ant žemiau esančių nuorodų:

  • Kauno Tirkiliškių l.-d. Obelėlių gr. „Kas ten važiuoja, dobile“; (Nuoroda)
  • Kauno Tirkiliškių l.-d. Obelėlių gr. Zur zur melnyčia“; (Nuoroda)
  • Kauno Tirkiliškių l.-d. Ažuoliukų gr. „Kas ten teka per upelį“. (Nuoroda)

Kauno pedagogų centro metodininkė Eglė Ragauskaitė

Skip to content