Nuotolinė paskaita „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atliepdamas šių dienų aktualijas, tęsia renginius mokyklų vadovams ir mokytojams.
Kovo 30 d. vyko nuotolinė paskaita mokyklų vadovams „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis“, kurios lektorė fizikos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė su dalyviais dalinosi Kauno jėzuitų gimnazijos patirtimi, kaip jiems sekasi organizuoti nuotolinį mokinių mokymą. Lektorė apžvelgė gimnazijos vadovų ir mokytojų naudojamus nuotolinio mokymo įrankius (gimnazija sėkmingai naudojasi https://meet.google.com platforma). Įdomu buvo išgirsti, kad mokytojai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir su gimnazijos administracija: vykdomi reguliarūs virtualūs pokalbiai su administracija, yra sukurti taip vadinami pokalbių „kambariai“: „Techninė pagalba“, „Mokytojų kambarys“, atskirų metodinių grupių pokalbių „kambariai“. Po pamokų pedagogai aptaria, kaip sekėsi dirbti, bendrai sprendžia iškilusias problemas.
Paskaitoje išsamiau buvo pristatyti programos „meet.google.com“ įrankiai.

Skip to content