Siunčiama nuotrauka

Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso rezultatai Kaune

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva Nacionalinė švietimo agentūra organizavo Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkursą. Jis skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms ir neformaliojo vaikų švietimo mokykloms 2020 metais išrinkti.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę.

Konkursas rengiamas dviejuose lygmenyse: I – savivaldybių ir II – nacionalinis lygmuo.

Konkurse dalyvavo 9 Kauno švietimo įstaigos. Jos įsivertino savo edukacines aplinkas ir užpildė įsivertinimo formas. Mokyklos, bent kartą laimėjusios konkursą, priskiriamos A kategorijai, o kitos mokyklos – B kategorijai.

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso vertinimo komisija, apsilankiusi ir apžiūrėjusi pateiktas mokyklų edukacines erdves, paskelbė penkis savivaldybės lygmens konkurso nugalėtojus ir nacionaliniam lygmeniui pristatė šias švietimo įstaigas:

Kauno Valdorfo darželį „Šaltinėlis“ ir Kauno technikos profesinio mokymo centrą (A kategorija);

Kauno šv. Kazimiero progimnaziją, Kauno Palemono gimnaziją ir Kauno Jono Laužiko mokyklą (B kategorija).

 

Skip to content