Siunčiama nuotrauka

Metodinis renginys „Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų analizė“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, bendradarbiaudamas su miesto savivaldybės Švietimo skyriumi, matematikos mokytojų metodiniu būreliu ir Kauno „Saulės“ gimnazija, reaguodamas į šių metų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatus, parengė priemonių planą mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020-2021 m. Siekiant pagerinti Kauno miesto mokyklų 9–12 klasių mokinių matematikos pasiekimus, suplanuotos veiklos, kuriose bus teikiama pagalba matematikos mokytojams, mokinių tėvams, mokiniams.

Rugsėjo 14 d. įvyko pirmasis šio plano renginys – virtualus Kauno miesto matematikos mokytojų pasitarimas-metodinis renginys „Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų analizė“, kuriame dalyvavo daugiau kaip 50 matematikos mokytojų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Starkuvienė apžvelgė Kauno miesto mokyklų mokinių matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatus.

Antanas Apynis, 2020 m. valstybinio matematikos brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas, apibendrino Lietuvos mokinių matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatus, detaliai išanalizavo minėto egzamino užduotis, pademonstravo jų sprendimo pavyzdžių. Mokytojai susipažino, kurios egzamino užduotys mokiniams sudarė daugiausia sunkumų, įvertino matematikos mokymo(si) spragas. Pranešėjas akcentavo, kad išaiškėjo, jog nemaža dalis mokinių nemoka tinkamai naudotis skaičiuotuvais, daro daug klaidų dėl nesusikaupimo. Taip pat pastebėta, kad prastoki mokinių matematinio teksto skaitymo gebėjimai.

 

 

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

 

Skip to content