Siunčiama nuotrauka

Metodinė valanda-diskusija. „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“

Birželio 16 d. vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuota metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“. Kauno miesto ekonomikos mokytojai dalinosi savo gerąja patirtimi, kaip sekėsi vykdyti edukaciją nuotoliniu būdu. Renginio pradžioje mokytojus pasveikino Lietuvos Junior Achivement direktorė Andželika Rusteikienė ir trumpai pateikė informaciją apie pilotinį projektą „LJA mokytojų akademija“.

Kauno Veršvų gimnazijos ekonomikos ir verslumo vyresnioji mokytoja Renata Lincevičienė dalinosi patirtimi vykdant nuotolinį mokymą. „Kauno Veršvų gimnazijoje verslumas ir finansinis raštingumas ugdomas nuo pradinių klasių, o nuotolinio mokymo(si) metu šias veiklas toliau tęsė. Pradinių klasių mokiniai kartojosi temas apie taupymą, alternatyvas, prekes ir paslaugas ir kt., atlikdami mokytojos pateiktas užduotis bei įgyvendino projektinį darbą „Aš esu gamintojas“. Mokiniai sukūrė įvairių inovacijų, tokių kaip: dantų šepetėlį integruotą su dantų pasta, sulankstomą puodelį, stalo žaidimų, mobiliojo telefono dėkliuką su stogeliu nuo saulės ir kt.“ – pasakojo mokytoja.

„Džiugu, kad mūsų šiuolaikinės ekonomikos ir verslumo pamokos sudomino ne tik mokinius bet ir jų tėvelius“, – dalinosi patirtimi ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Sandra Paštuolytė, dirbanti Kauno „Vyturio“ gimnazijoje ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje. 11–12 klasių mokiniams buvo dėstomos investavimo pamokos. Jų metu mokiniai buvo mokomi, kaip išsirinkti tinkamas įmonių akcijas atkreipiant dėmesį į fundamentalią ir techninę analizes, kaip nusipirkti jų virtualioje Market Watch platformoje, kaip pirkti akcijas realioje rinkoje ir uždirbti iš šios veiklos pinigų. Dešimtokams buvo dėstomi makroekonominiai rodikliai, remiantis statistikos departamento duomenimis ne tik Lietuvos, Europos, bet ir pasaulio atžvilgiu, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kaip kinta makroekonominiai rodikliai globalios problemos COVID19 atžvilgiu. Devintokai, kurie turi ekonomikos pamokas, mokėsi pagal Swedbank pateiktą mokymosi medžiagą. Virtualioje finansų laboratorijoje analizavo mainų, taupymo, skolinimosi, planavimo, išteklių efektyvaus panaudojimo temas, žaidė žaidimus „Pasiruošk gyvenimui“, dalyvavo finansinio raštingumo protmūšiuose. Pamokose mokiniams naudojamos ne tik trumpalaikės, bet ir ilgalaikės virtualios erdvės, kurios skatina mokinius domėtis šia sritimi, o mokytojui šiose programose kuriamos užduotys padeda stebėti mokinių pažangą, pvz., „Moodle“, „Quizizz“, „Kahoot“, „Nearpod“, „Class Dojo“, „Zoom“ ir t.t.

„Keisti buvo šie mokslo metai, bet kai kurie dalykai yra nepriklausomi nuo mokslų formos ir būdų“, – teigė Kauno „Saulės“ gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Laima Girdauskienė ir vyresnioji mokytoja Romualda Krutkevičienė. Gimnazijoje nuotoliniu būdu ekonomikos ir verslumo mokėsi 273 I klasių gimnazistai. Nuotoliniam mokymui buvo pasirinkta MS Teams programa, kuri apima visas Office programas (t. y. Word, Excel, PowerPoint), kurios yra įprastos mokytojo darbe ir mokiniui mokantis. „Dirbdami naudojome metodus, ugdančius svarbiausias mokinių kompetencijas: pažinimo, kultūrinę, pilietinę, kūrybiškumo, komunikavimo. I klasių gimnazistai naudojosi Lietuvos laisvosios rinkos instituto teikiama metodine medžiaga. III–IV klasių gimnazistai naudojosi ISM paruoštomis pamokomis. Džiugu, jog nuotolinis mokymasis išryškino švietimo sistemos dalyvių stiprybę – bendradarbiavimą. Mokiniai aktyviai įsijungė į projektą „Mokinys – mokiniui“ – vestos pamokos ne tik sraute, bet ir jaunesniems arba vyresniems gimnazistams. Manome, kad nuotolinio darbo privalumas – vienu metu galima dirbti kartu visoms srautinėms klasėms; palankesnis darbo grafikas. Trūkumas – darbas iš namų kelia techninių, organizacinių ir psichologinių iššūkių; dingsta „gyvo“ ir neretai greitesnio bendravimo bei keitimosi žiniomis galimybė, mokytojui reikia kur kas daugiau laiko pasiruošti pamokai arba paruošti užduotis.“ – kalbėjo mokytojos.

„Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija yra ilgoji gimnazija, orientuota į ekologinį mokinių ugdymą. Tačiau nepamirštamas ir ekonominis, finansinio raštingumo, verslumo ugdymas, integruotas į įvairius mokomuosius dalykus, projektus („Eko idėjos Lietuvai“, „Žemės ir žmogaus darna“ ir kt.), – pasakojo ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Jolanta Čėsnienė. Finansinio raštingumo mokiniai mokosi nuo priešmokyklinio amžiaus iki 12 klasės. Gimnazijoje mokiniai mokosi panaudoti antrines žaliavas, rūšiuoti, analizuoti oro, vandens užterštumo, šiukšlinimo poveikį aplinkai ir ekonomikai, skaičiuoti gaminių ir maisto patiekalų savikainą. Gimnazistai aktyviai dalyvauja viktorinose „Pinigai“, „Pasaulio valiutos“, „Euras“. Nuolat steigiamos MMB. Karantino laikotarpiu gimnazija daugiausiai naudojosi Zoom platforma, dalis dirbo „Teams“ platformoje. Be to, aktyviai naudotasi Eduka, Facebook, Tamo, Office 365 programų galimybėmis. Karantino laikotarpis pareikalavo daug jėgų, tačiau mokytojai puikiai įveikė iškilusius nuotolinio mokymo iššūkius.

VDU „Rasos“ gimnazija ir KTU inžinerijos licėjus ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Inga Kublickienė teigia, kad „Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas ir tai padeda pasiekti ekonomikos ir verslumo pamokos“. Pamokose mokytoja naudoja Google Classroom, kontaktines pamokas, vaizdo skambučius per Google Meet bei kitus Google dokumentus (apklausų, testų), kuriuos bus galima naudoti ir kontaktinėse pamokose. Savo pamokų pagyvinimui ir greitai apklausai naudojo Kahoot programą, o atsiskaitymams – eTest programą.

„Erudito Licėjuje finansinis raštingumas ir verslumas 0–4 klasėse yra integruotas“, – pasakojo ekonomikos ir verslumo vyresnioji mokytoja Kristina Celiešiūtė. Yra numatytas siektinas rezultatas, ką vaikas metų pabaigoje turi išmanyti apie finansinį raštingumą. Pradinių klasių mokytojai integruoja šias dalis į programą. Nuo 5 klasės finansinis raštingumas ir verslumo pamokos yra privalomos. Kursą sudaro 3 pagrindinės dalys: verslumas, asmeninių finansų valdymas, pasaulio samprata ir ekonomika. Kursas dėstomas 36 val. per metus (1 savaitinė pamoka). Verslumo ugdymo dalyje, be išimties, visi vaikai turi sugeneruoti verslo idėją, apžvelgti rinkodarą, apskaičiuoti kaštus, nustatyti gaminio ar paslaugos kainą ir pristatyti licėjaus bendruomenei. Tie vaikai, kurie nori dar daugiau sužinoti apie tai, kaip valdomas verslas, buriasi į komandas ir įkuria Jaunąją bedrovę (LJA programa). Asmeninių finansų dalyje nagrinėjamos taupymo, vartojimo, skolinimosi temos.

„Dėl paskelbto karantino teko perorganizuoti visą ugdymo procesą ir per kelias dienas, mokytojai pritaikę savo išradingumą, pasiekė neblogų rezultatų. Mokytojai atsakingai ruošėsi pamokoms, o mokiniai atliko jiems skirtas užduotis ir suprato, kad viskas yra įmanoma, pritaikė savo IT žinias. Taigi, čia labai tinka F. Nietzsche posakis „Tai, kas neužmuša, padaro mus stipresniais“, – kalbėjo Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Vaida Valiuvienė. Vyresnių klasių ekonomikos ir verslumo mokiniams pamokos vyko tiesiogiai ZOOM platformoje, organizuojant komandines užduotis ir projektinius darbus. Vienų klasių mokiniai rengė pristatymus pasirinktomis temomis, kitų – sprendė karantino metu kylančius iššūkius ir kūrė inovacijas. Be tradicinių pamokų, mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo Sumanaus moksleivio akademijoje, jJunosios bendrovės vykdė savo veiklą ir dalyvavo įvairiuose konkursuose, konsultacijose bei Nacionalinėje EXPO 2020.

Renginio pabaigoje Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė, Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio koordinatorė Alvita Veličkaitė dėkojo metodinio būrelio nariams, mokytojams už jų nuoširdų darbą karantino laikotarpiu, už dalinimąsi gerąja patirtimi su kolegomis, pasidžiaugė „Investors Forum“ metų ekonomikos ir verslumo mokytojo apdovanojimais, kurie šiais mokslo metais buvo skirti mokytojoms iš Kauno. Už pasiekimus ugdant mokinių ekonominį raštingumą ir verslumą apdovanota Kauno Veršvų gimnazijos mokytoja Renata Lincevičienė ir Kauno „Vyturio“ gimnazijos, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytoja Sandra Paštuolytė.

Daugiau informacijos Investors Forum ir Verslo žinių puslapiuose:

https://investorsforum.lt/news_archive/asociacija-investors-forum-ivertino-ryskiausius-2019-metu-laimejimus/,

https://www.vz.lt/2020/05/26/investors-forum-metu-investuotoju-pripazino-vakaru-medienos-grupe

Apibendrinant reikia apibrėžti, kad ekonomikos ir verslumo mokymo nuotoliniu būdu iššūkis įveiktas! Kauno miesto ekonomikos mokytojai taikė įvairius mokymo metodus įvairiose virtualiose platformose, siekdami ugdyti svarbiausias mokinių kompetencijas.

 

Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio informacija

Skip to content