Metodinė diena „Kultūros terapija praktikoje. Savęs pažinimo maršrutai“

Lapkričio 20 dieną Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre vyko Suaugusiųjų mokymo savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim“ metodinė diena „Kultūros terapija praktikoje. Savęs pažinimo maršrutai“, kurią suorganizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomene. Šio renginio tikslas – su kolegomis iš kitų suaugusiųjų ugdymo įstaigų pasidalinti gerąja patirtimi mokant suaugusiuosius.
Metodinė diena prasidėjo paskaita „Kultūros kelionė architektūroje“. Vėliau renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su mūsų Centre naudojamais postkognityvinio ir neuroedukologinio mokymo(si) būdais, patys sudalyvauti postkognityvinėje pamokoje. Kadangi svarbus tiek formalus, tiek ir neformalus ugdymas, po pietų kolegos andragogai aplankė Centre veikiančias „akademijas“: muzikos „akademiją“, psichologijos „akademiją“, sveikatos ir sporto, dailės ir dizaino, kalbų „akademijas“, šeimų „akademiją“, IT ir komunikacijos „akademija“.
Suaugusiųjų mokymui(si) skirtas renginys pasibaigė dienos įspūdžių aptarimu, užsimezgusia draugyste ir performansu „Sukurk savo…“.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacija

 

Skip to content