Kviečiame diskutuoti dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projekto

 

Mieli kauniečiai,

Kauno miesto savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, parengė Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektą. Su juo galima susipažinti šiuo adresu  http://www.kaunas.lt/svietimas/bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarka/

Kviečiame Kauno miesto bendruomenes ir kitas suinteresuotas grupes aktyviai diskutuoti ir teikti pasiūlymus dėl parengto Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto. Jūsų pasiūlymų lauksime iki šių metų sausio 27 dienos.

Skip to content