Siunčiama nuotrauka

Kauno miesto įstaigos, 2020–2021 mokslo metais dalyvaujančios vaikų elgesio ir emocinių problemų prevencijos programose

Sveikinu Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojus bei visus miesto pedagogus su naujais 2020–2021 mokslo metais. Visiems jums linkiu turiningų ieškojimų ir netikėtų atradimų, tvirtumo ir stiprybės įgyvendinant savo kūrybinius sumanymus, ugdant motyvuotą, drąsų ir iniciatyvų jaunimą.

Lietuvoje vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.

Viena iš jų – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000-ųjų. Joje yra dalyvavę beveik 250 tūkst. vaikų, programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 6,2 tūkst. pedagogų.

Kauno apskrities ugdymo įstaigos dalyvauja programoje „Zipio draugai“ nuo 2002-ųjų metų. Joje dalyvavo daugiau nei 42 tūkst. apskrities vaikų, darbui programoje yra parengti 1,8 tūkst. pedagogų.

Kauno apskrities ugdymo įstaigų vadovai bei pedagogai vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes įveikti smurto ir patyčių vaiko raidai bei mokyklos mikroklimatui keliamas problemas, tad jie aktyviai dalyvauja programoje. Ateinančiais mokslo metais Kauno apskrityje programoje dalyvaus 244 pedagogai, 4134 vaikai iš 121-os ugdymo įstaigos.

20202021 m.m. programoje ,,Zipio draugai” dalyvaus šios Kauno miesto ugdymo įstaigos:

1.      Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“

2.      Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis

3.      Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“

4.      Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

5.      Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“

6.      Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“

7.      Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“

8.      Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“

9.      Kauno Aleksoto lopšelis darželis

10.  Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“

11.  Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“

12.  Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“

13.  Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“

14.  Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“

15.  Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“

16.  Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“

17.  Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“

18.  Kauno lopšelis-darželis „Tukas“

19.  Kauno lopšelis -darželis „Rasytė“

20.  Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“

21.  Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“

22.  Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

23.  Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“

24.  Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“

25.  Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“

49.  Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“

50.  Kauno Žaliakalnio lopšelis darželis

51.  Kauno menų darželis Etiudas

52.  Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“

53.  Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“

54.  Kauno lopšelis-darželis „Dvarelis“

55.  Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“

56.  Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“

57.  Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“

58.  Kauno mokykla darželis „Rūtelė“

59.  Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“

60.  Kauno Suzukio pradinė mokykla

61.  Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla

62.  Kauno Jono Laužiko mokykla

63.  skyrius

64.  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

65.  Kauno Palemono gimnazija

66.  Kauno Pilėnų progimnazija

67.  Kauno Simono Daukanto Progimnazija

68.  Kauno Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

26.  Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“

27.  Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“

28.  Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“

29.  Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“

30.  Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“

31.  Kauno Šančių lopšelis-darželis

32.  Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“

33.  Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“

34.  Kauno lopšelis-darželis „Rudnosiukas“

35.  Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“

36.  Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“

37.  Kauno lopšelis-darželis „Žara“

38.  Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

39.  Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“

40.  Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“

41.  Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“

42.  Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis “

43.  Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“

44.  Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“

45.  Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

46.  Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“

47.  Kauno lopšelis-darželis „Linelis“

48.  Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“

69.  Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“

70.  Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė“

71.  Kauno Prano Daunio ugdymo centras

72.  Kauno Šančių mokykla–daugiafunkcis centras

73.  Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcis centras

74.  Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“

75.  Kauno Panemunės lopšelis darželis

76.  Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

77.  Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“

78.  Kauno Panemunės pradinė mokykla

79.  Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla darželis

80.  Kauno A. Puškino gimnazija ikmokyklinis

81.  Kauno specialioji mokykla

82.  Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

83.  Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija

 

Savivaldybės švietimo skyriaus atstovus kviečiame atvykti į programos „Zipio draugai“ įvadinius seminarus, skirtus pirmą kartą programoje dalyvausiantiems pedagogams. Seminarai vyks Kauno miesto Panemunės lopšelyje-darželyje (Vaidoto g. 26A) rugsėjo 14, 16 ir 18 dienomis (1 grupė); rugsėjo 15, 17 ir 21 dienomis (2 grupė). Mokymai taip pat vyks Kauno miesto PPT (A. Mickevičiaus g. 54) rugsėjo 22, 24 ir 25 dienomis. Visų mokymų pradžia nuo 1230 val.

2020–2021 mokslo metais vyks atskiri kvalifikacijos tobulinimo seminarai Kauno apskrities pedagogams, įgijusiems programos „Zipio draugai“ kvalifikaciją ankstesniais metais. Juose pedagogai įgis žinių ir gebėjimų taikyti programą „Zipio draugai“ dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Mokymai pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais vaikais vyks Kauno miesto Panemunės lopšelyje-darželyje (Vaidoto g. 26A) rugsėjo 23 dieną (1 grupė), rugsėjo 28 dieną (2 grupė) ir rugsėjo 30 dieną (3 grupė). Seminarų pradžia – 1230 val.  Jei Kauno miesto švietimo skyriaus atstovai norėtų daugiau sužinoti apie programos „Zipio draugai“ galimybes dirbant su SUP turinčiais vaikais, kviečiame atvykti stebėti mokymus pedagogams ir susipažinti su programa.

Lietuvoje 2012 metais pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t.y. 7–9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo apie 40 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošti 1,7 tūkst. pedagogų.

Programa „Obuolio draugai“ Kauno apskrityje pradėta įgyvendinti nuo 2014–2015 mokslo metų, joje jau suspėjo sudalyvauti daugiau nei 10 tūkst. Kauno apskrities vaikų, darbui programoje parengti 360 pedagogų. Ateinančiais mokslo metais programoje planuoja dalyvauti 58 pedagogai iš 24 Kauno apskrities ugdymo įstaigų ir daugiau nei 1,2 tūkst. vaikų.

20202021 m.m. programoje ,,Obuolio draugai” dalyvaus šios Kauno miesto ugdymo įstaigos:

1.      Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis

2.      Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija

3.      Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

4.      Kauno Pilėnų progimnazija

5.      Kauno Simono Daukanto progimnazija

6.      Kauno P. Mašioto pradinė mokykla

7.      Kauno Vinco Kudirkos progimnazija

8.      Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

9.      Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis”

10.  Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

11.  Kauno Rokų gimnazija

12.  Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla

Kauno miesto švietimo skyriaus atstovus kviečiame atvykti į programos „Obuolio draugai“ įvadinius seminarus, skirtus pirmą kartą programoje dalyvausiantiems pedagogams. Seminarai vyks Kauno miesto A. Stulginskio mokykloje-DFC (Partizanų g. 152) rugsėjo 7 ir 9 dienomis (1 grupė), seminarų pradžia – nuo 1330 valandos. Seminarai taip pat vyks Kauno miesto PPT (A. Mickevičiaus g. 54) rugsėjo 15 ir 17 dienomis (2 grupė), seminarų pradžia – nuo 1400 valandos.

Visoje Lietuvoje nuo 2006-ųjų metų įgyvendinama ankstyvosios prevencijos ir socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti programa „Įveikiame kartu“, skirta 79 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 2,8 tūkst. pedagogų. Joje dalyvauja ir Kauno apskrities pedagogai.

2020–2021 mokslo metais programoje „Įveikiame kartu“ pareiškė norą dalyvauti šios Kauno miesto ugdymo įstaigos:

1.      Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“

2.      Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

3.       Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija

4.      Kauno Pilėnų progimnazija

5.       Kauno Senamiesčio progimnazija

Kauno miesto švietimo skyriaus atstovus kviečiame atvykti į programos „Įveikiame kartu“  pristatymo seminarus, skirtus pirmą kartą programoje dalyvausiantiems pedagogams. Seminarai vyks Kauno miesto PPT (A. Mickevičiaus g. 54) spalio 26 ir 28 dienomis nuo 1000 valandos.

 

Jei nuspręstumėte pasinaudoti kvietimu dalyvauti kuriame nors iš aukščiau įvardintų seminarų, maloniai prašytume apie tai mus informuoti iš anksto.

 

Esame dėkingi Kauno miesto savivaldybei ir ypač Švietimo skyriui už pagalbą ir palaikymą įgyvendinant ankstyvosios prevencijos programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu.“ Tikimės, kad mūsų sėkmingas ilgametis bendradarbiavimas tęsis ir toliau.

Norėtume Jūsų paprašyti, esant galimybei, savivaldybės tinklalapyje, informacijos apie švietimo aktualijas skiltyje įdėti Kauno miesto ugdymo įstaigų, dalyvaujančių programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ sąrašus. Manome, kad tai būtų didelis paskatinimas programose dalyvaujančioms įstaigoms ir pedagogams.

Programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programą įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite mūsų internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt

 

Sėkmės Jūsų darbuose!

Pagarbiai                                                                                                                              Direktorė Aurelija Okunauskienė

Skip to content