Fizinio ugdymo mokytojų metodinis renginys „Iššūkiai nuotolinėse fizinio ugdymo pamokose“

Gruodžio 8 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis suorganizavo fizinio ugdymo mokytojų metodinį renginį – diskusiją „Iššūkiai nuotolinėse fizinio ugdymo pamokose“. Diskusijos tikslas – aptarti, kaip sekasi įgyvendinti fizinio ugdymo turinį, vykdant nuotolinį mokymą, pasidalinti gerąja patirtimi. Diskusiją vedė ir pranešimą skaitė Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, KTU inžinerijos licėjaus mokytoja ekspertė Ilona Palavinskienė. Būrelio pirmininkė kalbėjo apie fizinio ugdymo nuotolinės pamokos vedimo struktūrą, jos įvairovę skirtingose mokymo įstaigose. Paminėjo, kad kol kas nėra bendrų pamokų vedimo nurodymų bei taisyklių, tad mokytojai stengiasi kūrybiškai vesti nuotolines fizinio ugdymo pamokas. Akcentavo ko labiausiai reikia mokiniams – suvokimo apie fizinio aktyvumo naudą, pilnavertį maistą, grūdinimąsi, ligų prevenciją. Palinkėjo kolegoms neskatinti mokinių dar vienai priklausomybei – internetui (riboti jo laiką). Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokytoja Brigita Dudonė skaitė pranešimą „Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: taikyti metodai ir priemonės“ ir pasidalino savo patirtimi, kaip veda asinchronines (Tamo, Edmodo) ir sinchronines (Zoom, Teams) fizinio ugdymo pamokas, kokius naudoja metodus bei su kokiais sunkumais susiduria pamokų metu. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro vyr. mokytojas Mantas Brazionis pastebėjo padidėjusią mokinių demotyvaciją, pasidalino savo patirtimi, kaip stengiasi motyvuoti ir sudominti mokinius, kokias naudoja programėles ir žaidimus bei kaip galima šiuolaikinį populiarų internetinį žaidimą („Among us“) paversti įdomia fizinio ugdymo priemone pamokose. Rokų gimnazijos mokytoja metodininkė, Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė Lina Čečinaitė pasidžiaugė, kad visos pamokos vyksta vienoje Microsoft Office 365 Teams platformoje. Mokytojai organizuoja integruotas fizinio ugdymo pamokas su matematikos, fizikos, dailės pamokomis, interaktyvius žaidimus, aktyvias pamokas gamtoje su programėlėmis. Pamokose demonstruoja kino filmus apie aktyvų sportą, įžymius sportininkus. Pristatė orientacinio sporto šakos galimybes nuotolinėse pamokose. Kauno specialiosios mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė Asta Igarienė diskutavo apie iššūkius vedant pamokas, pristatė Kauno KKMA metų veiklas, kokie vyks renginiai. Išsakė naujienas, pokyčius fizinio ugdymo programose ir veiklose.

Ilona Palavinskienė, KTU inžinerijos licėjaus mokytoja ekspertė;

Laura Vaitkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

Skip to content