Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras yra inovatyvi, atsižvelgianti į visuomenės poreikius ir greitai prie jų prisitaikanti, teikianti platų ugdymo, švietimo ir kultūrinių paslaugų spektrą švietimo įstaiga. Tokius pat tikslus Centras kelia ir Atvirai jaunimo erdvei, kuri čia veikia jau trečius metus. Nors 2021 metus[…]

Plačiau

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos bendruomenės nariams prieššventinė savaitė prasidėjo neįprastai. Mokyklos atstovai Jokūbas Radavičius (7b), Inesa Kolpakovaitė (8b), Heidė Kunickaitė (8b), Ieva Zubrickaitė (8c) su mokytojais Džilda Railiene ir Algimantu Balčiumi, dalyvavo baigiamosiose Erasmus+ projekto „English for Social Entrepreneurship” (2018-1-RO01-KA229- 049626_3) virtualiose veiklose. Dėl užklupusios[…]

Plačiau

Sausio 14 dieną lietuvių kalbos mokytojai buvo pakviesti pasidalinti savo darbo gerąja patirtimi, į metodinę valandą „etest.lt naudojimas lietuvių kalbos pamokose“, kurią vedė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Sandra Žydaitienė. Jau beveik metus visi mokytojai dirba sudėtingomis ir daug[…]

Plačiau

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras yra inovatyvi, atsižvelgianti į visuomenės poreikius ir greitai prie jų prisitaikanti, teikianti platų ugdymo, švietimo ir kultūrinių paslaugų spektrą švietimo įstaiga. Tokius pat tikslus Centras kelia ir Atvirai jaunimo erdvei, kuri čia veikia jau trečius metus. Nors 2021 metus[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras maloniai kviečia Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-12 klasių mokinius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“, skirtame 2021 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms. Atrinkti darbai bus eksponuojami Hiratsukos miesto (Japonija) Rotušėje. Kūrybinio darbo konkurso tikslas – plėsti mokinių[…]

Plačiau

  Mieli kauniečiai, Kauno miesto savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, parengė Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektą. Su juo galima[…]

Plačiau

Sausio 13-ąją, Laisvės Gynėjų dieną, 8.00 valandą ryte, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai susijungė į vaizdo pamoką – paminėjimą, skirtą Lietuvos laisvės kovotojų, tragiškai žuvusių 1991 m sausio 13-osios naktį, pagerbimą „Atmintis gyva, nes liudija“. Negalėdami susiburti visi kartu mokykloje ar klasėse, kiekvienas savo namų[…]

Plačiau

Tarptautinei Antikorupcijos dienai paminėti, organizuotas jau tradiciniu tapęs – Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių virtualus Antikorupcinis protmūšis. Gruodžio 10 d. vykęs protmūšis dėl techninių kliūčių buvo perkeltas į gruodžio 18 d. Protmūšyje dalyvavo 24 mokiniai iš Kauno „Varpo“ gimnazijos, VDU „Rasos“[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras sėkmingai įgyvendino projektą „Edukacinė programa „Giedokim sutartinai“, finansuojamą Kultūros rėmimo fondo lėšomis. Projekto tikslas – puoselėti etninės kultūros sklaidą bei stiprinti vaikų tautinę savimonę, ypatingai daug dėmesio skiriant lietuvių liaudies folklorui ir sutartinėms. Projekto įgyvendinimo metu Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio ir Kauno[…]

Plačiau

Gruodžio 17 d. virtualioje aplinkoje vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno m. rusų kalbos metodinio būrelio organizuota metodinė valanda „Rusų kalbos VBE rezultatų aptarimas ir mokinių ruošimo egzaminams problemos“. Darbo patirtimi ir įžvalgomis dalinosi Kauno Dainavos progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Irina Jermoškina, Kauno[…]

Plačiau

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos mokytojai nuolat ieško galimybių aptarti iššūkius, iškilusias problemas, klausimus, pasidžiaugti pasiekimais dirbant su skirtingų tautybių mokiniais daugiakultūrėje klasėje. Tokią galimybę suteikia programos „Erasmus+“ 1 mobilumo projekto „Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių kompetencijos ugdymas dirbant daugiakultūrėje gimnazijoje“ suplanuotos veiklos. Pagal projekto veiklų planą lapkričio[…]

Plačiau

Tarptautinei Antikorupcijos dienai paminėti, organizuotas jau tradiciniu tapęs – Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių virtualus Antikorupcinis protmūšis. Gruodžio 10 d. vykęs protmūšis dėl techninių kliūčių buvo perkeltas į gruodžio 18 d. Protmūšyje dalyvavo 24 mokiniai iš Kauno „Varpo“ gimnazijos, VDU „Rasos“[…]

Plačiau

Sveikatos stiprinimas yra svarbi ugdymo(si) proceso dalis. Karantino metu fizinis vaikų aktyvumas yra sumažėjęs ir apribotos galimybės lankyti būrelius. Informacinių technologijų naudojimas padeda įgyvendinti „Sveikos gyvensenos“ grupės narių suplanuotas veiklas. Vaikai gali pajudėti, lavinti savo fizinius gebėjimus, gerinti sveikatą. Siekiant supažindinti pradinių klasių ir ikimokyklinio[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis 2020 m. gruodžio 16 d. organizavo metodinį renginį „Vertinimo ir įsivertinimo būdai mokant nuotoliniu būdu“. Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinis būrelis sukvietė Kauno miesto anglų kalbos mokytojus į metodinį[…]

Plačiau

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame edukaciniame projekte, skirtame XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjo ir kultūros puoselėtojo Motiejaus Valančiaus atminimui. Projekto tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių tautos patriarchais bei ugdytis tautinę savimonę. Mūsų mokiniai projektui pateikė pačių kurtus filmus:[…]

Plačiau

Keistai gyvename šioje žemėje. Mes atvykstame tik trumpam, nežinodami kodėl, kartais atrodo, kad nuspėjame tikslą. Tačiau savo kasdieniame gyvenime vieną dalyką žinome gerai: žmogus čia yra kitų žmonių labui.“ A. Einšteinas Š. m. gruodžio 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame vertingos patirties sklaidos renginyje[…]

Plačiau

Kauno Petrašiūnų progimnazijoje vyko nuotolinis Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kūrybinių darbų projektas „Gyvenu Lietuvoje“, kurio tikslas – suburti pradinių klasių mokinius, jų šeimos narius bei mokytojus bendrai kūrybinei veiklai. Ugdoma pagarba šeimai, pasidalinama puoselėjamomis šeimos tradicijomis, skatinama turiningai praleisti laisvalaikį,[…]

Plačiau

Gruodžio 9 d. virtualioje aplinkoje vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio organizuota metodinė valanda bibliotekininkams. Darbo patirtimi dalinosi Kauno „Varpo“ gimnazijos bibliotekininkė dr. Livija Kaselienė. Ji savo pranešime „Nuotolinio mokymo inovacijos: bibliotekininko vaidmuo“, akcentavo, kad „nuotolinis mokymas jau tapo kasdienybe.[…]

Plačiau

Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną Kauno moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti kūrybinėje iniciatyvoje „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, kurios metu buvo kuriamos antikorupcinės skrajutės. Iniciatyvos organizatoriai sulaukė virš 70 darbų. Nuspręsti, kurios mokinių mintys perteiktos piešiniuose naudojant įvairią piešimo techniką yra geriausios,  buvo iš ties sudėtinga. Vis tik[…]

Plačiau

Kiekvienais metais trečiąjį lapkričio ketvirtadienį minima Tarptautinė nerūkymo diena, o juk ta diena gali tapti savaitėmis, mėnesiais, metais ir visu gyvenimu. Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2020-11-19 kvietė socialinius pedagogus į Metodinį renginį, skirtą tarptautinei nerūkymo dienai[…]

Plačiau
Skip to content