Siunčiama nuotrauka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, įgyvendindamas Kauno miesto savivaldybės programos „Kompetentingi darbuotojai – gera mokykla 2018-2020 m.“ uždavinį – plėtoti suaugusiųjų kompetencijas, atliepiančias sumanios ir pilietiškos visuomenės poreikius, šiais mokslo metais jau du kartus organizavo tęstinius mokymus mokytojo padėjėjams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose: 2019 m. rugpjūčio[…]

Plačiau

Birželio 17 d. vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuota nuotolinė metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis ugdymas anglų kalbos pamokose pradinėse klasėse“, skirta ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojams. Nuotolinio renginio metu pranešimus skaitė Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio narės, į diskusiją įsitraukė metodinės valandos[…]

Plačiau

Birželio 16 d. vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuota metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“. Kauno miesto ekonomikos mokytojai dalinosi savo gerąja patirtimi, kaip sekėsi vykdyti edukaciją nuotoliniu būdu. Renginio pradžioje mokytojus pasveikino Lietuvos Junior Achivement direktorė Andželika Rusteikienė ir trumpai pateikė informaciją[…]

Plačiau

  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, tęsdamas  vertingos patirties sklaidą, kartu su  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, organizavo metodinį renginį, siekdamas Respublikos pedagoginę bendruomenę supažindinti su gimnazijos patirtimis, kviesdamas prisitaikyti vertingos patirties pavyzdžius, perimti geras idėjas. Kas yra gera mokykla? Atsakymų galėtų būti daug: tai mokykla, kurioje[…]

Plačiau

Birželio 16 d. virtualioje aplinkoje įvyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio organizuota, klausytojų iš tolimiausių šalies kampelių bibliotekų sulaukusi, metodinė valanda „ Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“. Džiaugiamės, kad metodinėje valandoje  dalyvavo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja, lituanistikos[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras birželio 11 d. organizavo virtualią paskaitą gamtos mokslų mokytojams „Gamtos mokslų mokymas(is) 5-8 klasėse: žinios, gebėjimai ir kompetencijų ugdymas“. Paskaitą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto lektorius, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos gamtos mokslų mokytojas metodininkas Gediminas Čapkauskas. Paskaitoje buvo aptariama, kokius principus turėtų[…]

Plačiau

Birželio 11 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras drauge su Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodiniu būreliu suorganizavo respublikinę konferenciją „Informatika pradiniame ugdyme“, kurioje dalyvavo virš 90 pradinių klasių  mokytojų, vadovų. Zoom vaizdo kambaryje teorines įžvalgas keitė praktiniai atradimai, programinio turinio akcentai sudomino, suintrigavo, paskatino, pateisino,[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto rusų kalbos metodinis būrelis  birželio 09 d. organizavo virtualią rusų kalbos mokytojų vertingos patirties sklaidos metodinę valandą „Nauja patirtis nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos pamokas“. Metodinės valandos metu gerąja patirtimi dalinosi Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras birželio 10 d. organizavo virtualią lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojų vertingos patirties sklaidos metodinę valandą „Lietuvių kalbos ir literatūros projektinio darbo kryptys ir galimybės mokant nuotoliniu būdu“. Metodinės valandos metu gerąja patirtimi dalinosi Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir[…]

Plačiau

Birželio 9 d. virtualioje erdvėje vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuota paskaita „Kelyje į Eldorado“. Aktorė, režisierė, Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė profesionaliai perteikė poetinę impresiją – poetų Alfonso Nykos-Niliūno, Bernardo Brazdžionio, literatūros kritikių Viktorijos Daujotytės ir Viktorijos Skrupskelytės mintis apie egzodo poetų Henriko Radausko[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto istorijos mokytojų metodinis būrelis birželio 10 d. suorganizavo istorijos mokytojų gerosios patirties vaizdo konferenciją „Kaip sekėsi įgyvendinti istorijos ugdymo turinį nuotoliniu būdu“. Konferencijos tikslas – analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimo procesą, pasidalinti gerąja patirtimi ir iššūkiais, kaip sekėsi įgyvendinti[…]

Plačiau

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva Nacionalinė švietimo agentūra organizavo Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkursą. Jis skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms ir neformaliojo vaikų švietimo mokykloms 2020 metais išrinkti. Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras tęsia gerosios patirties sklaidą, kviesdamas mokyklas dalintis savo sėkmės istorijomis. 2020 metų birželio 4 d. virtualioje aplinkoje įvyko metodinis renginys „Vertinimas ir įsivertinimas, naudojant virtualias mokymo(si) aplinkas. Kauno Palemono gimnazijos patirtis“. Gimnazijos direktorė Ramunė Baniulienė pristatė įstaigoje taikomą  nuotolinio mokymo sistemą ir[…]

Plačiau

Birželio 8 d. virtualioje aplinkoje vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuota paskaita matematikos mokytojams „Matematikos mokymo(si) privalumai ir trūkumai nuotolinėse matematikos pamokose“, kurią skaitė Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Odeta Stanevičienė. Su paskaitos klausytojais lektorė pasidalino matematikos nuotolinio mokymo patirtimi. Vesdama matematikos[…]

Plačiau

2020 m. birželio 3 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovų ir mokytojų komanda Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame metodiniame renginyje „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“ pasidalijo gerąja patirtimi nuotolinio mokymo(si) iššūkių kontekste. Renginyje dalyvavo per šimtą Kauno miesto[…]

Plačiau

„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami – kodėl ir kam. Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, VAIKAMS“ (Just.Marcinkevičius) Šie žodžiai tarsi priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Birželio 1-osio[…]

Plačiau

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje birželio mėnesį nuotoliniu būdu vyksta netradicinės veiklos, įgyvendinami įvairūs integruoti projektai. 5 a klasės mokiniai atliko labai smagų integruotą lietuvių kalbos ir dailės projektą „Koronokarantininė poezija“. Mokiniai kūrė ketureilius, kuriuose su humoru išsakė savo nuotaikas, džiaugsmus ir rūpesčius, lydėjusius nuotolinį mokymąsi.[…]

Plačiau

Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ ir partneriai (23 kitos Lietuvos ikimokyklinės įstaigos, Kauno r. J. Lukšos gimnazija ir VDU Užsienio kalbų katedra) nuo 2019 m. spalio mėn. vykdo projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas bei integravimas užsienio ir kitų dalykų pamokose“. Šis tarptautinis projektas paremtas integruotomis netradicinėmis užsienio[…]

Plačiau

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto savivaldybės Užsienio ryšių skyrius š. m. vasario mėn. kvietė Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinius dalyvauti piešinių konkurse „Liūtas – Skandinavijos šalių simbolis“, skirtame Skandinavijos dienoms 2020 paminėti. Piešinių konkurso tikslas buvo supažindinti su Skandinavijos šalių kultūra, simboliais,[…]

Plačiau
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content