Siunčiama nuotrauka

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEMUNO IR NEVĖŽIO SANTAKOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA.

Įsakymas pradėti koreguoti N-N SP-2019-03-06-A-827

0-Įsakymas Planavimo darbų programai-A-1721-2020-06-01

0-Planavimo darbų programa-A-1721

T-16-Nemuno-Nevėžio-principinis-2019-02-05

PRANEŠIMAS

APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

NEMUNO IR NEVĖŽIO SANTAKOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO

SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ, TIKSLUS, UŽDAVINIUS

IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi, 32 straipsnio 1 punktu, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-24, 40.3 papunkčiu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 18, 40 punktais ir 41.1 papunkčiu, informuojame, kad pradedama rengti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-189 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) korektūra.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-827 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“.

Planavimo (koregavimo) tikslas: koreguoti Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio teritorijos tvarkymo režimą ir veiklos draustinyje reglamentavimą.

Planavimo (koregavimo) uždaviniai išdėstyti Specialiojo plano koregavimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Kauno miesto savivaldybės administracijos 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-1721 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ (Pridedama, 11-12 punktuose).

Koreguojant Specialųjį planą, dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atliekama atranka, kurią atlikus bus nuspręsta, ar privaloma rengti SPAV pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Koreguoto Specialiojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, proceso Nr. S-VT-19-20-285) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Specialiojo plano koregavimo procesu ir numatomais Specialiojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno miesto savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštu info@kaunoplanas.lt ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštu natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt) arba į Miesto planavimo ir architektūros skyrių el. paštu miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt .

(Paskelbta TPDRIS, Savivaldybės internetinėje svetainėje, Savivaldybės buveinės Laisvės al. 96, Kaune (I aukšte), Vilijampolės ir Šilainių seniūnijų skelbimų lentose 2020-06-03)

PRIDEDAMA:

 1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. T-16 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“.
 2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-827 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“.
 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-1721 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
 4. Preliminari nagrinėjimų ir pasiūlymų schema

________________________________________

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content