Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų, kuriuose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, įtvirtintus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, projektų.

Pareigybė, į kurią pretenduojant turi būti surinkta informaciją apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, yra savivaldybės kontrolierius.

Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimą čia.

Skip to content