Siunčiama nuotrauka

UAB „Kauno autobusai“

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas UAB „Kauno autobusai“
Buveinės adresas Raudondvario pl. 105
Savivaldybės akcijų dalis, % 100
Įmonės vadovas Gen. direktorius – Mindaugas Grigelis
Valdybos nariai
  • Petras Ganiprauskas, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, Valdybos pirmininkas
  • Giedrius Kazlauskas, narys
  • Aida Radauskaitė, nepriklausoma narė, turinti kompetenciją teisės srityje
  • Julija Mažeikienė, nepriklausoma narė, turinti kompetenciją teisės srityje
Nuoroda į interneto svetainę https://kaunoautobusai.lt/
Įstatai
Įstatai
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaitos

Informacija apie Savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir rezultatus

(pagal VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ patvirtintas formas)

Informacija apie UAB „Kauno autobusai“ 2019 m. veiklą ir rezultatus

Informacija apie UAB „Kauno autobusai“ 2015-2018 m. veiklą ir rezultatus

Skip to content