SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ NEINTENSYVUS GENĖJMAS, NESAUGOTINŲ ŽELDINIŲ TVARKYMAS 2024 m.

 Nr. Vieta Darbų esmė Rūšis Skaičius (vnt.) Skersmuo  (ø) Paskelbimo data
 1. Baltijos g. 96  Genėti Beržas  1  24 2024-01-10
Kirsti Robinija 1 36
2. Rasytės g. Genėti Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Slyva
Slyva
Liepa
Liepa
Klevas
Skirpstas
Krūmai (jazminas)
1
4
1
2
1
5
4
5
1
2
8
21-50
53
iki 20
24
iki 20
21-50
21-50
12
vnt.
2024-01-10
Kirsti Slyva
Liepa
Krūmai
4
1
2
iki 20
8
vnt.
3. Baltų pr. 8 Genėti Klevas
Pušis
2
1
21-50
23
2024-01-10
Kirsti Slyva 3 iki 20
4. Vėtrungės g. 5 Genėti Beržas
Liepa
Liepa
Klevas
Maumedis
2
2
4
5
2
21-50
iki 20
21-50
21-50
21-50
2024-01-10
5. Rasytės g. 12 ir 14 Genėti Liepa
Liepa
Liepa
Skroblas
Skroblas
Pušis
Eglė
Eglė
Šermukšnis
Šermukšnis
Šaltalankis
Gluosnis
Slyva
Slyva
Klevas
Ąžuolas
9
20
1
7
8
2
1
1
5
2
1
1
9
1
2
1
iki 20
21-50
51
iki 20
21-50
21-50
13
35
iki 20
21-50
10
40
iki 20
21
iki 20
34
2024-01-10
Kirsti Skroblas
Krūmai
1
17
8
vnt.
6. Rasytės g. 6 Genėti Klevas
Klevas
Šermukšnis
Šermukšnis
Liepa
Uosis
Beržas
Beržas
1
6
1
1
2
1
1
1
18
21-50
20
25
21-50
9
20
39
2024-01-10
Kirsti Beržas 1 9
7. Alyvų g. Genėti Kaštonas
Kaštonas
Tuopa
Slyva
Slyva
Ąžuolas
Ąžuolas
Klevas
Liepa
4
3
4
1
1
2
1
4
2
iki 20
21-50
21-50
19
21
iki 20
23
iki 20
21-50
2024-01-15
Kirsti Kaštonas
Kaštonas
Obelis
Obelis
Klevas
Skirpstas
Liepa
1
1
1
1
1
1
1
11
25
18
26
7
9
38
8. V. Borisevičiaus g. 19, 21, 16, 14 Genėti Pušis
Pušis
Blindė
Blindė
Beržas
Beržas
Gluosnis
Ieva
Krūmai (lazdynas)
1
1
8
2
6
4
2
1
2
12
25
iki 20
21-50
iki 20
21-50
21-50
10
vnt.
2024-01-22
Kirsti Blindė
Blindė
Krūmai (blindė)
4
1
3
iki 20
21
vnt.
9. Bitininkų g. Genėti Slyva
Slyva
Robinija
Liepa
Liepa
Beržas
Beržas
Klevas
Klevas
Ąžuolas
Gluosnis
Gluosnis
Gudobelė
Skirpstas
Tuopa
Pušis
Blindė
24
4
1
7
2
12
5
1
2
2
1
3
4
1
2
1
9
iki 20
21-50
10
iki 20
21-50
iki 20
21-50
16
21-50
iki 20
10
21-50
iki 20
8
51-80
7
iki 20
2024-01-22
Kirsti Obelis
Obelis
Slyva
Gudobelė
Uosis
Klevas
Tuja
Žagrenis
Gluosnis
Gluosnis
Karklas
Skirpstas
Blindė
Liepa
Pušis
Tuopa
Tuopa
Tuopa
Tuopa
Krūmai
Krūmai
Krūmai
Krūmai
1
1
30
5
1
2
34
1
25
3
5
2
3
11
5
2
5
6
1
95
50
40
20
18
21
iki 20
iki 20
40
iki 12
iki 20
16
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
21-50
iki 12
iki 12
iki 20
21-50
51-80
85
vnt.
m2
m2
m2
10. Paltiškių g. 13 Genėti Drebulė
Drebulė
Beržas
2
5
3
iki 20
21-50
21-50
2024-01-22
11. Gailutės g. Genėti Liepa
Liepa
Liepa
Klevas
Klevas
Klevas
Pušis
Pušis
11
107
12
10
7
1
2
6
iki 20
21-50
51-80
21-50
51-80
85
21-50
51-80
2024-01-22
Kirsti Robinija
Skirpstas
Klevas
1
2
1
6
iki 20
52
12. A. Gustaičio g. 4 Genėti Liepa
Liepa
Kaštonas
Kaštonas
Slyva
Slyva
4
4
1
1
3
1
21-50
51-80
30
53
iki 20
22
2024-01-29
13. Raudondvario pl. 72 Genėti Liepa 4 21-50 2024-01-29
14. Partizanų g. 194 Kirsti Drebulė 2 21-50 2024-01-29
15. Rimvydo g. 30 Genėti Krūmas 1 vnt 2024-01-29
Kirsti Obelis
Slyva
2
1
18+21
12
16. Vaistinės sk..12 Kirsti Robinija 2 21-40 2024-01-29
17. V. Krėvės pr. 12 Genėti Slyva 1 23 2024-01-29
Kirsti Obelis 1 12
8. R. Kalantos g. 133 Genėti Robinija
Robinija
Robinija
Klevas uosialapis
Kaštonas
Uosis
Ąžuolas
Klevas
Klevas
Gudobelė
Vyšnia
Beržas
Gluosnis
Liepa
Krūmai (forzitija ir kt.)
8
12
2
1
6
1
3
3
1
1
2
4
3
1
21
iki 20
21-50
51-80
39
21-50
35
21-50
21-50
55
9
iki 20
21-50
iki 20
36
vnt.
2024-01-29
Kirsti Robinija
Robinija
Krūmai
16
2
14
iki 20
21-50
vnt.
9. Alksnių  g. 28 ir 28C Genėti Gluosnis
Gluosnis
Slyva
Blindė
Blindė
Gudobelė
Obelis
8
7
9
3
1
63
5
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
24
iki 20
iki 20
2024-01-29
Kirsti Blindė
Slyva
Gluosnis
Krūmai
2
9
1
200
iki 20
iki 20
10
m2
10. Tarp Vytauto pr. ir Trakų g. Genėti Klevas
Klevas
Klevas
Žilakrūmis
Robinija
13
2
2
1
1
iki 20
21-50
81>
13
30
2024-01-29
Kirsti Klevas
Žilakrūmis
Krūmai (pavieniai)
12
1
15
iki 12
10
vnt
11. Neužmirštuolių tak. 1 Genėti Gudobelė
Blindė
Beržas
Drebulė
Drebulė
Gluosnis
Klevas
Ieva
Ieva
1
2
3
3
2
1
2
6
1
8
iki 20
21-50
iki 20
21-50
42
21-50
iki 20
22
2024-01-29
Kirsti Baltalksnis
Ieva
Gluosnis
Krūmai
2
20
1
500
21-50
iki 20
51
m2
12. Akacijų g. 90 Genėti Liepa
Liepa
Klevas
Klevas
Gluosnis
Gluosnis
Blindė
Uosis
Uosis
Gudobelė
Putinas
Skirpstas
Eglė
Ąžuolas
1
18
4
7
5
8
1
1
4
2
4
1
1
1
14
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
8
18
21-50
iki 20
iki 20
10
21
41
2024-01-29
Kirsti Uosis
Uosis
Gluosnis
Ieva
Klevas
Blindė
Krūmai
3
2
12
1
1
1
700
iki 20
21-50
iki 12
6
8
24
m2
13. Pramonės pr. 32 Genėti Liepa
Liepa
Pušis
Pušis
Kaštonas
Beržas
Beržas
Ąžuolas
Ąžuolas
Uosis
Gluosnis
Ieva
Slyva
Kriaušė (dvik.)
2
9
2
1
2
2
4
1
2
2
1
1
10
2
iki 20
21-50
iki 20
36
iki 12
iki 20
21-50
19
21-40
iki 20
81
15
iki 20
18+21
2024-02-01
14. Draugystės 5D-5F Genėti Liepa 16 21-50 2024-02-01
15. S. Žukausko g. 29 Genėti Klevas
Klevas
Beržas
Eglė
Šermukšnis
Šermukšnis
Slyva
Ieva (dvik.)
Alyva
Krūmai
3
9
3
1
3
4
2
2
1
10
iki 20
21-50
21-50
15
iki 20
21-50
iki 20
21-50
12
vnt.
2024-02-01
Kirsti Šermukšnis
Uosialapis klevas
Vyšnia
Obelis
Krūmai (L, sl.,  erškėt., kt.)
2
1
1
1
3
iki 10
10
16
4
10
16. Krėvės pr. 112 iš Garažų g. pusės Genėti Liepa
Liepa
Uosis
Uosis
1
17
1
15
20
21-50
18
21-50
2024-02-01
Kirsti Uosis
Krūmai (gd, L, kt.)
2
5
iki 12
10
17. Girstupio parkas Genėti Ąžuolas
Kaštonas
Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Liepa
Liepa
Liepa
Klevas
Drebulė
Tuopa
Kriaušė
Obelis
Obelis
Blindė
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Šeivamedis
2
1
6
41
3
6
8
2
4
1
1
1
1
5
3
5
29
1
12
iki 20
38
iki 20
21-50
51-80
iki 20
21-50
51-80
21-50
42
49
54
18
21-50
21-50
iki 20
21-50
52
vnt
2024-02-01
Kirsti Obelis
Obelis
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Blindė
Blindė
Slyva
Slyva
Ieva
Robinija
Drebulė
Gudobelė
Alyva
Krūmai (sl., karkl., kt.)
6
2
15
21
6
14
12
2
4
7
2
5
4
102
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
iki 20
iki 20
vnt
vnt
18. Gertrūdos g. 42 Genėti Klevas
Klevas
1
2
20
21-50
2024-02-05
Kirsti Klevas
Uosialapis klevas
Slyva
Krūmai
2
5
2
8
iki 10
iki 20
iki 12
vnt.
19. Kruonio g. 21 Kirsti Pušis 1 21 2024-02-05
20. Drobės g. 33A Genėti Klevas
Klevas
Uosis
Liepa
Eglė
5
1
1
1
1
21-50
52
28
63
25
2024-02-05
Kirsti Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Klevas
Krūmai
3
1
1
5
iki 20
34
10
vnt.
21. Vytauto pr. ir Trakų g. Persodinti Liepa 1 9 2024-02-06
22. Vytėnų g. 9 Genėti Vyšnia
Slyva
1
2
10
iki 20
2024-02-07
Kirsti Slyva
Vyšnia
Krūmai
5
2
5
iki 20
iki 20
vnt.
23. Šilainių pl. Genėti Gluosnis
Gluosnis
Juodalksnis
Juodalksnis
Ieva
Ieva
Robinija
Robinija
Robinija
Klevas uosialapis
Slyva
Slyva
Kriaušė
Kriaušė
Klevas
Klevas
Klevas
Beržas
Beržas
Beržas
Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Gudobelė
Liepa
Liepa
Baltalksnis
Baltalksnis
Skirpstas
Pušis
Pušis
Pušis
Tuopa
Tuopa
Tuopa
Tuopa
Drebulė
Uosis
Blindė
Blindė
Ožekšnis
Vyšnia
Krūmai (lazdynai)
4
33
1
1
35
8
12
17
2
2
24
3
2
4
36
21
1
1
7
3
9
20
3
1
11
15
5
5
2
49
9
3
1
6
10
2
6
1
3
1
2
4
21
iki 20
21-50
33
51
iki 20
21-50
iki 20
21-50
51-80
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
60
14
21-50
51-80
iki 20
21-50
51-80
10
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
21-50
51-80
13
21-50
51-80
>81
21-50
25
iki 20
55
iki 20
iki 20
vnt.
2024-02-07
Kirsti Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Drebulė
Lazdynas
Klevas uosialapis
Robinija
Robinija
Robinija
Pušis
Beržas
Kriaušė
Kriaušė
Slyva
Slyva
Obelis
Obelis
Blindė
Blindė
Liepa
Klevas
Skirpstas
Baltalksnis
Baltalksnis
Tuopa
Tuopa
Ąžuolas
Gudobelė
Ieva
Ieva
Vyšnia
Vyšnia
Ožekšnis
Krūmai
Krūmai
Krūmai
Krūmai
23
11
1
3
2
17
31
8
2
5
1
3
1
23
5
1
1
10
11
31
52
15
45
19
2
2
4
2
35
4
9
1
4
40
5050
420
160
iki 20
21-50
52
iki 20
iki 20
iki 20
iki 20
21-50
51-80
iki 20
11
iki 20
36
iki 20
21-50
18
22
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
iki 20
iki 20
21-50
21-50
51-80
iki 20
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
22
iki 20
vnt.
m2
m2
m2
24. R. Kalantos g. 130 Genėti Pušis
Pušis
Pušis
Slyva
Ąžuolas
Ąžuolas
Gudobelė
Kriaušė
Gluosnis
52
121
3
6
4
2
4
1
1
iki 20
21-50
51-80
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
18
16
2024-02-09
Kirsti Pušis
Pušis
Pušis
Robinija
Ąžuolas
Gudobelė
Krūmai
20
19
1
1
2
1
13
iki 20
21-50
56
7
iki 12
9
vnt.
25. Senajiesio g. 16 Genėti Pušis
Eglė
1
1
38
42
2024-02-09
26. Suvalkėlių g. 17 ir 7 Genėti Ąžuolas
Liepa
Pušis
Pušis
Bukas
Bukas
Gluosnis
2
1
5
3
1
2
1
21-50
29
iki 20
21-50
14
21-50
42
2024-02-09
Kirsti Pušis
Krūmai
14
9
iki 20
vnt.
27. Ašigalio g. 51 Genėti Kaštonas
Klevas
Klevas
Klevas
Liepa
Liepa
Ąžuolas
Pušis
Pušis
Šermukšnis
Beržas
Robinija
Robinija
Slyva
Slyva
Gudobelė
Obelis
Šeivamedis
Krūmai
2
4
1
1
5
11
1
2
5
2
1
2
8
5
2
3
2
2
3
21-50
iki 20
35
52
iki 20
21-50
40
iki 20
21-50
18, 22
38
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 12
21-50
iki 20
vnt.
2024-02-12
Kirsti Klevas
Pušis (vėjolauža)
Šermukšnis
Slyva
Robinija
Beržas (nudžiūvę)
Liepa
Krūmai (buksmedis)
1
1
1
5
2
2
3
2
iki 10
13
11
iki 20
iki 20
18, 22
iki 12
vnt.
28. Pramonės pr. 73A Genėti Liepa 1 52 2023-02-12
29. S. Žukausko g. 1, 3, 7 Genėti Liepa
Liepa
Liepa
Ąžuolas
Ąžuolas
Gluosnis
Šermukšnis
Gudobelė
4
16
2
3
1
2
5
1
iki 20
21-50
51-80
21-50
52
51-80
21-50
12
2023-02-12
30.

Bajorkalnio g. 8; 10

Vyšnialaukio g. 3

Genėti Klevas 1 50 2024-02-12
31. Vasario 16-osios g. 8 Genėti Uosialapis klevas 1 30 2024-02-12
Kirsti Tuopa 1 26
32. Prancūzų g. 30 Genėti Kaštonas
Krūmas
1
1
51
vnt.
2024-02-19
33. Gražinos g. 13 Genėti Pušis
Eglė
Uosis
Ąžuolas
Liepa
Klevas
Klevas
Uosialapis klevas
Slyva
4
1
1
1
2
5
3
1
2
21-50
27
17
36
21-50
iki 20
21-50
48
iki 12
2024-02-19
Kirsti Klevas
Slyva
1
1
8
12
34. Partizanų g. 47 Genėti Gluosnis (keturi kamienai)
Gluosnis (keturi kamienai)
Krūmai
3
1
7
21-50
55
vnt
2024-02-19
35. Sukilėlių pr. 94 Genėti Klevas
Klevas
Liepa
Eglė
Alyva
2
8
2
1
1
iki 20
21-50
15, 22
24
9
2024-02-19
Kirsti Ieva
Slyva
1
1
25
12
36.  Mateikos g. Genėti Klevas
Klevas
Klevas
Liepa
Šermukšnis
Šermukšnis
Kaštonas
Pušis
18
52
19
5
1
4
3
3
iki 20
21-50
51-80
21-50
6
21-50
51-80
iki 20
2024-02-19
37. Taikos pr. 127F Genėti Pušis
Liepa
Gluosnis
Obelis
Gudobelė
1
1
3
4
6
10
7
iki 20
iki 12
iki 12
2024-02-19
Kirsti Pušis
Gluosnis
Obelis
Krūmai
1
5
1
18
6
iki 20
10
vnt.
38. Vaičaičio g. Genėti Kaštonas
Kaštonas
Kaštonas
Eglė
Klevas
Slyva
10
25
2
1
1
1
21-50
51-80
81->
14
11
12
2024-02-19
Kirsti Kaštonas
Kadagio krūmas
1
1
78
vnt
39. A. Juozapavičiaus pr. 21B Genėti Klevas
Beržas
Beržas
Kaštonas
2
7
1
1
21-50
21-50
51
64
2024-02-19
Kirsti Drebulė
Krūmas (alyva)
1
1
48
vnt.
40. Puntuko g. 15-17 Genėti Liepa
Liepa
Klevas
1
3
1
17
21-50
26
2024-02-20
Kirsti Gluosnis 1 38
41. Marių g. 60A Genėti Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Beržas
Beržas
Drebulė
Drebulė
Ieva
Kriaušė
Kriaušė
Trešnė
Obelis
Liepa
Liepa
Liepa
Slyva
Klevas
Klevas
Pušis
Blindė
5
1
12
21
6
1
1
1
2
1
1
5
5
2
4
2
1
5
1
21-50
54
iki 20
21-50
21-50
54
25
18
21-50
14
14
iki 20
21-50
51-80
iki 20
iki 20
36
iki 20
16
2024-02-21
Kirsti Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Pušis
Blindė
Drebulė
Drebulė
Klevas
Kriaušė
Liepa
Šermukšnis
Obelis
Beržas
Beržas
Krūmai
Krūmai
10
4
4
9
6
1
6
1
1
1
2
2
1
27
m2
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
iki 20
58
iki 12
28
11
10
iki 20
iki 12
38
vnt.
50 m2
42. Baltijos g. 38 Genėti Gudobėlė 1 27 2024-02-26
43. Klevų g. 3; 9 ir Mažoji g. 5 Kirsti Robinija/41
Robinija/20,41
Klevas uosialaplis/22
Gudobelė/23
Tuopa/29
Krūmai (robinija)
1
2
1
1
1
2
20
21-50
19
6
70
vnt.
2024-02-29
Persodinti Uosis/2
Klevas/6, 7, 8, 17, 18
Liepa/19
Klevas Nr. 42 (papildomai)
1
5
1
1
8
iki 12
4
6
44. 10kV įtampos elektros linijos apsaugos zona Genėti Liepa
Liepa
Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Klevas
Pušis
Pušis
Eglė
Eglė
Tuja
Gluosnis
Obelis
Obelis
Kaštonas
Kaštonas
Klevas uosialapis
Šermukšnis
Riešutmedis
Riešutmedis
Slyva
Alyva
Trešnė
Trešnė
Uosis
Vyšnia
Beržas
Beržas
Beržas
Aralija
Robinija
Krūmai (lazdynas ir kt.)
2
49
3
5
3
2
1
22
37
2
3
9
7
44
11
2
3
1
1
2
3
19
1
1
1
1
6
2
5
1
2
1
18
iki 20
21-50
iki 20
21-50
51-80
> 81
12
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
53
24
iki 20
21-50
iki 20
8
9
35
19
iki 20
iki 20
21-50
60
iki 20
37
vnt.
2024-02-29
Kirsti Pušis
Pušis
Liepa
Liepa
Liepa
Robinija
Robinija
Robinija
Drebulė
Drebulė
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Baltalksnis
Baltalksnis
Juodalksnis
Ąžuolas
Kaštonas
Klevas
Klevas
Slyva
Slyva
Uosis
Uosis
Šermukšnis
Eglė
Vyšnia
Trešnė
Trešnė
Ieva
Beržas
Beržas
Beržas
Blindė
Gudobelė
Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Kriaušė
Kriaušė
Obelis
Žagrenis
Šaltalankis
Sausmedis
Krūmai
Krūmai
Krūmai
Krūmai
22
13
2
3
1
22
20
1
15
13
8
6
5
1
2
4
1
6
1
135
8
1
2
2
1
6
1
2
4
7
17
2
8
24
18
21
1
4
2
4
2
1
9
152
m2
m2
m2
iki 20
21-50
iki 20
21-50
56
iki 20
21-50
51
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
30
iki 20
iki 20
6
iki 20
52
iki 20
21-50
11
21-50
iki 20
30
iki 20
14
21-50
iki 20
iki 20
21-50
51-80
iki 20
iki 20
iki 20
21-50
55
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
15
iki 20
vnt.
6750
15370
10185
45. Pienių g. 10 Kirsti Klevas uosialapis 1 22 2024-02-29
46. K. Mindaugo pr. Kirsti Liepa 1 8 2024-03-01
47. Veiverių g. 46 Genėti Klevas
Klevas uosialapis
Ąžuolas
3
1
1
21-50; 53
21
63
2024-03-05
Kirsti Klevas uosialapis
Klevas
Krūmai
16
4
5
iki 20
iki 12
vnt.
48. Žaisos g. 13 Genėti Liepa
Kaštonas
2
1
46; 52
24
2024-03-05
Kirsti Krūmas 1 vnt.
49. V. Krėvės pr. Genėti Liepa 3 12; 21-50 2024-03-05
50. Vasario 16-osios g. 6 Genėti Uosialapis klevas 1 15 2024-03-05
Kirsti Uosialapis klevas
Krūmas
6
1
iki 20
vnt.
51. M. K. Čiurlionio g. 14 Genėti Kaštonas
Krūmai
4
5
21-40
vnt.
2024-03-05
52. Vytauto pr. ir Trakų g. Kirsti Robinija 2 12; 30 2024-03-07
53. Vandžiogalos pl. Genėti Gluosnis
Lapuočiai
Lapuočiai
1
40
5
78
21-50
51-80
2024-03-07
Kirsti Eglė
Eglė
Ąžuolas
Drebulė
Pušis
Alyva
Slyva
Slyva
Uosis
Liepa
Liepa
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Medlieva
Kaštonas
Tuja
Krūmai
Krūmai
19
1
2
1
4
6
120
4
2
2
1
1
1
12
6
1
30
m2
iki 12
16
iki 12
15
iki 12
iki 20
iki 20
21-50
iki 12
iki 12
30
8
59
iki 20
iki 20
10
vnt.
400
54. Kariūnų pl. 3 Kirsti Baltalksnis 1 35 2024-03-19
55. Vyčio kryžiaus g. 5 iki 33 Genėti Liepa
Liepa
Beržas
Kaštonas
Blindė
Blindė
Slyva
Krūmas (gudobelė)
66
125
1
1
8
1
1
1
iki 20
21-50
32
10
iki 20
21
10
vnt.
2024-03-25
Kirsti Blindė
Liepa
Krūmai
1
7
51
15
iki 12
vnt.
56. Žvaigždžių g. 24 ir Kometų g. 4 Genėti Eglė
Pušis
Slyva
4
2
3
21-50
21-50
iki 20
2024-03-25
Kirsti Slyva
Krūmai
1
25
8
kv.m
57. V. Krėvės pr. 89 Genėti Robinija
Liepa
Liepa
Šermukšnis
Šermukšnis
Uosis
Uosis
Klevas
Klevas
Maumedis
Slyva
Gudobelė
Gluosnis
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Krūmai
2
2
3
1
1
10
5
7
5
1
2
5
2
2
2
2
21-50
iki 20
21-50
19
21
iki 20
21-50
iki 20
21-50
36
iki 20
21-50
21-50
iki 20
21-50
vnt.
2024-03-25
Kirsti Klevas
Uosis
Šermukšnis
Gudobelė
Gudobelė
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Krūmai
4
3
1
4
1
1
1
1
iki 12
iki 20
11
iki 20
22
19
24
vnt.
59. T. Masiulio g. 10 Genėti Robinija 4 iki 20 2024-03-25
Kirsti Uosialapis klevas
Krūmai
3
2
21-50
vnt.
60. Technikumo g. 41 Genėti Ąžuolas
Gudobelė
Ieva
Tuopa
5
1
4
1
iki 20; 23
23
iki 20
83
2024-03-25
Kirsti Tuopa
Krūmai
2
2
21-50
vnt.
61. Simno g. 3 Genėti Slyva
Krūmas
5
1
iki 20
vnt.
2024-03-25
62. Veiverių g. 32 Genėti Uosialapis klevas
Uosialapis klevas
Liepa
Skroblas
Skroblas
2
4
3
2
4
iki 20
21-50
8; 21-50
iki 20
21-50
2024-03-27
Kirsti Uosialapis klevas
Krūmai
Krūmai
6
12
230
iki 20
vnt.
kv.m.
63. Kauko al. Genėti Liepa
Liepa
Liepa
Ąžuolas
Uosis
Uosis
Uosis
Kaštonas
Uosialapis klevas
1
17
2
2
1
17
12
1
1
21-50
51-80
81
51-80
20
21-50
51-80
33
22
2024-03-27
Amalų šalinimas Liepa 2 51-80
Kirsti Liepa
Uosis
1
3
52
21-50
64. Ukmergės g. 27 Genėti Uosis
Uosis
Slyva
Slyva
Pocūgė
Liepa
Liepa
Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Klevas
Šermukšnis
Beržas
Krūmai
1
1
9
1
1
1
11
1
5
1
2
2
2
3
15
34
iki 20
22
42
20
21-50
16
21-50
54
21-50
iki 20
21-50
vnt.
2024-03-27
Kirsti Uosis
Slyva
Šermukšnis
Krūmai
Aralija
1
1
5
1
1
5
7
iki 12
vnt.
22
65. Pašilės g. 50 Genėti Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Uosialapis klevas
1
2
2
1
22
51-80
> 81
60
2024-03-27
Kirsti Krūmas 1 vnt
66. Pramonės pr. 36 Genėti Klevas
Vyšnia
Uosis
Uosialapis klevas
2
4
1
1
12, 27
iki 20; 22
8
48
2024-03-27
Kirsti Klevas
Vyšnia
Krūmai
6
2
3
iki 12
iki 20
vnt.
67. J. ir K. Aleksų g. Genėti Liepa
Liepa
Robinija
7
3
1
21-50
51-80
18
2024-03-27
Kirsti Robinija 2 iki 20
68. V. Krėvės pr. 99C Genėti Uosis
Ąžuolas
Liepa
3
6
2
21-50
21-50
18; 34
2024-03-27
69. Archyvo g. 37 Genėti Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Liepa
Liepa
Klevas
Uosis
Eglė
Eglė
Beržas
Beržas
Šermukšnis
Riešutmedis
Obelis
Obelis
Slyva
Slyva
Uosialapis klevas
Robijina
Robijina
Krūmai (alyva, kt.)
1
2
1
1
1
3
1
1
2
1
2
4
1
3
1
15
1
1
4
1
48
10
21-50
76
36
56
iki 20
20
16
21-50
14
21-50
iki 20
18
iki 20
21
iki 20
26
34
iki 20
30
vnt
2024-03-28
Kirsti Liepa
Klevas
Beržas
Obelis
Slyva
Uosialapis klevas
Uosialapis klevas
Robijina
Robijina
Krūmai
1
2
2
1
16
1
1
2
2
31
11
iki 12
iki 20
16
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
21-50
vnt.
Gyvatvorės karpymas Gyvatvorė 10 kv.m.
70. Rimšės g. 10A Genėti Uosis
Slyva
1
1
19
14
2024-03-28
Kirsti Slyva 1 15
71. Vandžiogalos pl. – Gamyklos g. sankryža Kirsti Eglė
Krūmai
6
3
iki 20
vnt.
2024-03-28
72. Viršučių g. 1 ir 2 Kirsti Blindė
Karklas
Krūmai
Krūmai
12
3
10
30
iki 20
iki 20
vnt
m2
2024-04-03
73. A. Smetonos al. Genėti Klevas
Liepa
1
1
6
4
2024-04-03
Kirsti Liepa
Uosialapis klevas
Gluosnis
Krūmai
14
5
2
9
iki 12
iki 20
iki 12
vnt.
74. Archyvo – Utenos g. Amalų šalinimas Liepa 16 vnt. 2024-04-03
75. V. Krėvės pr. 109 Genėti Beržas
Kaštonas
Liepa
Tuja
Tuja
Krūmas
Slyva
3
3
2
5
1
1
1
21-50
21-50
21-50
iki 20
22
vnt
17
2024-04-04
Kirsti Alyva 1 8
76. Archyvo 29-Utenos 34 Genėti Klevas
Drebulė
Tuja
Slyva (dvikamienė)
Krūmai
1
4
30
4
300
36
21-50
vnt
iki 12
kv. m.
2024-04-04
Kirsti Klevas
Drebulė
Drebulė
Slyva
1
6
21
8
9
iki 20
21-50
iki 12
77. Vokiečių g. 187 Genėti Klevas
Klevas
Klevas
Robinija
Obelis
Uosis
Šermukšnis
Klevas uosialapis
Kriaušė
Liepa
1
8
1
2
2
1
1
4
1
3
19
21-50
51
21-50
21-50
48
25
21-50
34
21-50
2024-04-04
Kirsti Klevas
Robinija
Robinija
Klevas uosialapis
2
2
1
1
iki 12
21-50
76
43
78. Savanorių pr. 263 Genėti Liepa
Liepa
Klevas
Kaštonas
Slyva
15
30
1
1
3
iki 20
21-50
48
25
iki 20
2024-04-04
79. Gražinoa g. 11 Genėti Klevas uosialapis
Klevas
Ąžuolas
Šermukšnis
Beržas
Gudobelė
Slyva
Obelis
Gluosnis
Krūmai
Krūmų gyvatvorės genėjimas
1
1
1
1
2
3
1
2
1
4
m2
42
42
18
18
21-50
iki 20
14
21-50
90
vnt.
14
2024-04-05
80. Radvilėnų pl. 4 Genėti Beržas
Slyva
Slyva
Robinija
Robinija
Pušis
Liepa
Eglė
Krūmai
1
3
1
2
1
2
8
1
20
9
iki 20
26
21-50
53
21-50
21-50
19
vnt.
2024-04-05
Kirsti Liepa
Krūmai (klevai ir kt.)
6
10
iki 20
vnt.
81. Veiverių g. 171 Genėti Liepa
Liepa
7
3
21-50
51-80
2024-04-17
82. R. Kalantos g. 130 Kirsti Uosialapis klevas 1 54 2024-04-17
83. Josvainių g. 8 Kirsti Robinija 1 38 2024-04-17
84. Žilvičių g.  – Seniavos pl. Genėti Pušis
Pušis
Pušis kalninė
11
2
3
iki 20
21-50
vnt.
2024-04-17
Kirsti Pušis kalninė 1 vnt.
85. Pipirnių tak. 4 Genėti Tuja 40 iki 20 2024-04-17
Kirsti Obelis 1 28
86. Kalniečių g. 231 Kirsti Slyva
Japoninė reinutrė
2
60
iki 12
kv.m.
2024-04-17
87. Partizanų g. 230 Genėti Slyva 4 14; 21-50 2024-04-17
88. Ukmergės g. 19 Genėti Ąžuolas
Kaštonas
Klevas
Liepa
Uosis
Šermukšnis
Blindė
Slyva
Krūmai (sedula, kt.)
10
1
1
1
1
3
1
12
9
21-50
34
8
28
34
iki 20
5
iki 20
vnt.
2024-04-17
Kirsti Klevas
Slyva
Šermukšnis
Blindė
Šaltalankis
Pušis (vėjolauža, nudžiūvusi)
Krūmai (sedula, kt.)
1
1
4
1
1
1
4
8
iki 20
iki 12
5
8
14
vnt.
89. Landsbergio – Žemkalnio g. 20-28B Genėti Ąžuolas
Ąžuolas
Pušis
Klevas
Riešutmedis
Ieva
Skroblas
Krūmas (lazdynas)
1
2
4
3
2
1
1
1
27
21-50
iki 20
iki 20
iki 20
14
12
vnt
2024-04-17
Kirsti Pušis
Šermukšnis
Uosialapis klevas
Klevas
Ieva
Krūmai
5
3
1
3
1
20
iki 20
iki 20
16
iki 20
8
kv. m.
90. Partizanų g. 49 Genėti Eglė
Eglė
Šermukšnis
Beržas
Maumedis
Kriaušė
Obelis
Tuja
Robinija
Slyva
Slyva
2
1
1
1
1
1
3
1
1
4
4
iki 20
30
24
32
28
28
iki 20
22
42
iki 20
21-50
2024-04-17
Kirsti Klevas
Slyva
Robinija
Krūmai (įv.)
3
6
3
350
iki 20
iki 20
iki 20
kv. m.
91. A. Baranausko g. 5 Genėti Gluosnis 1 50 2024-04-17
92. Jonavos g. 7 Genėti Uosialapis klevas 13 65; 21-50 2024-04-17
Kirsti Uosialapis klevas 1 42
93. Jonavos g. 1F Genėti Liepa
Beržas
Eglė
Eglė
Pušis
1
1
4
1
12
55
42
iki 20
21
25
3
2024-04-17
Kirsti Pušis 1
94. Pietų g. 9 Genėti Ąžuolas
Uosialapis klevas
1
1
18
42
2024-04-17
Kirsti Robinija 1 10
95. H. ir O. Minkovskių Kirsti Tuopa
Klevas uosialapis
3
4
-81
62; 21-50
2024-04-17
96. Europos pr. 67 Genėti Tuopa
Tuopa
Liepa
9
7
1
21-50
51-80
25
2024-04-17
Kirsti Tuopa 2 51-80
97. Kovo 11-osios g. 84 Genėti Eglė
Eglė
Obelis
Kaštonas
Liepa
Liepa
Pocūgė
Klevas
Klevas
Klevas
Beržas
Uosis
Uosis
Šermukšnis
Šermukšnis
Alyva
Gudobelė
Slyva
Krūmai (alyva)
1
4
1
2
15
23
2
10
15
1
2
10
4
32
48
4
3
4
2
17
21-50
14
21-50
iki 20
21-50
21-50
iki 20
21-50
53
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
iki 20
vnt.
2024-04-17
Kirsti Klevas
Šermukšnis
Alyva
Krūmai
2
21
5
6
iki 20
iki 20
iki 20
vnt.
98. Ateities pl. 75 iki 31F Genėti Pušis
Pušis
Beržas
Beržas
Beržas
Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Drebulė
Drebulė
Liepa
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Klevas
Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Obelis
Obelis
Blindė
Blindė
Gudobelė
Gudobelė
Kriaušė
Kriaušė
Šermukšnis
Slyva
Robinija
Robinija
Tuopa
Tuopa
Tuopa
Tuopa
Ieva
Ieva
Uosis
Skirpstas
Krūmai
15
9
40
91
6
12
1
1
341
170
28
5
5
14
7
14
4
1
8
4
2
2
14
1
3
1
1
2
9
4
2
18
2
3
2
1
1
1
6
iki 20
21-50
iki 20
21-50
51-80
iki 20
27
53
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
21-50
51-80
120
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
23
21-50
51
15
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
21-50
51-80
> 81
iki 20
21
70
6
vnt.
2024-04-17
Kirsti Ąžuolas
Drebulė
Drebulė
Beržas
Beržas
Blindė
Blindė
Liepa
Klevas
Gudobelė
Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Obelis
Obelis
Robinija
Robinija
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Pušis
Slyva
Tuopa
Krūmai
Krūmai
Krūmai
1
459
16
33
6
54
12
10
7
1
13
7
2
15
1
5
4
6
1
2
2
2
16200
3590
2050
6
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
8
iki 20
21-50
51-80
iki 20
36
iki 20
21-50
iki 20
21
iki 20
iki 20
21-50
m2
m2
m2
99. Naujakurių g. 78B Genėti Blindė
Blindė
Žagrenis
Ieva
Ieva
Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Drebulė
Drebulė
Drebulė
Liepa
Liepa
Liepa
Robinija
Robinija
Robinija
Klevas
Klevas
Klevas
Kaštonas
Kaštonas
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Kriaušė
Obelis
Ožekšnis
Šermukšnis
Beržas
Beržas
Beržas
Uosis
Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Lazdynas
Riešutmedis
Krūmas (slyva)
22
34
1
21
5
43
10
2
76
72
1
34
82
12
16
20
1
58
110
12
5
1
10
6
1
1
1
1
7
15
1
1
3
11
1
5
1
1
iki 20
21-50
8
iki 20
21-50
iki 20
21-50
51-80
iki 20
21-50
53
iki 20
21-50
51-80
iki 20
21-50
55
iki 20
21-50
51-80
21-50
60
iki 20
21-50
30
36
10
40
iki 20
21-50
52
18
iki 20
21-50
53
iki 20
9
vnt.
2024-04-17
Kirsti Blindė
Blindė
Blindė
Liepa
Klevas
Klevas
Slyva
Drebulė
Drebulė
Ožekšnis
Robinija
Robinija
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Ąžuolas
Ąžuolas
Uosis
Uosis
Ieva
Ieva
Krūmai
Krūmai
Krūmai
19
18
3
11
33
1
5
31
3
2
2
1
2
1
4
1
1
1
5
3
300
300
2500
iki 20
21-50
51-80
iki 20
iki 20
28
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
65
iki 20
51
iki 20
55
12
25
iki 20
21-50
m2
m2
m2
100. S. Kolupailos g. 9; 15; 22 Genėti Skirpstas
Liepa
Liepa
Slyva
Gudobelė
Blindė
Beržas
Skroblas
Ieva
Ieva
Uosis
Klevas
Kriaušė
2
6
1
13
65
3
1
1
6
1
1
3
2
iki 20
iki 20
23
iki 20
iki 20
iki 20
12
16
iki 20
25
16
21-50
21-50
2024-04-17
Kirsti Gudobelė
Slyva
Slyva
Ožekšnis
Blindė
Tuopa
Ieva
Klevas
Skirpstas
Kriaušė
Krūmai
Krūmai
Krūmai
62
67
5
4
3
2
25
2
1
1
400
400
800
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
51-80
iki 20
iki 12
8
15
m2
m2
m2
101. Guobų g. 97 Kirsti Gluosnis 2 21-50 2024-04-17
102. Partizanų 86- V. Krėvės 85 Genėti Beržas 1 30 2024-04-17
Kirsti Slyva 3 iki 20
103. Gričiupio g. Genėti Klevas
Klevas
Gluosnis
Obelis
Gudobelė
Uosialapis klevas
Krūmai (gudobelė, kt)
2
2
1
1
14
2
12
iki 20
21-50
17
8
iki 20
21-50
vnt
2024-04-17
Kirsti Gluosnis
Klevas
Gudobelė
Obelis
Uosialapis klevas
Slyva
Krūmai (sl. gd. uos kl., kt.)
6
3
21
11
6
13
12
iki 12
iki 12
iki 20
iki 20
iki 20
iki 20
vnt.
104. Ašigalio g. viadukas Kirsti Krūmai 3000 kv.m. 2024-04-17
105. šalia Eigulių kapinių Genėti Klevas
Klevas
Klevas
Ąžuolas
Liepa
Beržas
Pušis
Gluosnis
Drebulė
Gudobelė
Uosialapis klevas
Robinija
Ieva
Alyva
3
7
2
3
3
6
1
2
1
1
4
8
1
1
iki 20
21-50
51-80
21-50
21-50
21-50
33
21-50
21-50
22
21-50
21-50
14
8
2024-04-17
Kirsti Pušis
Klevas
Drebulė
Gluosnis (nudžiūvęs)
Gluosnis (vėjovarta)
Ieva
Blindė
Blindė
Baltalksnis
Uosialapis klevas
Uosialapis klevas
Robinija
Robinija
Krūmai (uos. kl., karkl., kt.)
Krūmai
1
6
3
1
1
4
1
2
1
16
6
9
5
6
70
10
iki 12
iki 20
20
29
iki 20
12
21-50
16
iki 20
21-50
iki 20
21-50
vnt
kv. m.
106. Eigulių g. 6 Genėti Klevas
Klevas
Liepa
Liepa
Tuopa
Tuopa
2
1
6
6
5
3
iki 20
21-50
iki 20
21-50
21-50
51-80
2024-04-17
Kirsti Klevas
Liepa
Tuopa
Tuopa
Tuopa
9
2
2
4
1
iki 20
iki 20
iki 20
21-50
82
107. Marių g. 12 Genėti Klevas 1 42 2024-04-22
108. A. Baranausko g. 13 Kirsti Uosialapis klevas 4 iki 20 2024-04-25
109. Piluko g. 105; 150; 172; 151; 153. ir Panerių g. 187; 207; 239; 245; 281 Genėti Slyva
Eglė
Eglė
Pušis
Pušis
Vyšnia
Obelis
Obelis
Gudobelė
Liepa
Uosis
Uosis
Klevas
Kriaušė
Skirpstas
Krūmai (alyva, erškėtis )
9
4
2
15
2
7
4
1
2
2
1
1
3
1
2
4
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
25
iki 20
21-50
18
21
21-50
17
iki 20
vnt.
2024-04-26
Kirsti Šermukšnis
Slyva
Krūmai
Krūmai
3
1
3
15
iki 20
9
vnt.
m2
110. Intako g. 23 Genėti Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Blindė
Blindė
Gudobelė
Beržas
Obelis
Ieva
Slyva
Gluosnis
Ąžuolas
Ąžuolas
17
1
11
3
106
1
24
3
1
2
27
10
iki 20
37
iki 20
21-50
iki 20
9
iki 20
iki 20
9
iki 20
iki 20
21-50
2024-04-29
Kirsti Karklas
Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Gluosnis
Obelis
Slyva
Ąžuolas
Gudobelė
Blindė
Krūmai
Krūmai
Krūmai
27
27
2
1
10
1
1
2
1
356
178
1246
iki 20
iki 20
21-50
9
iki 20
8
8
iki 20
9
m2
m2
m2
111. V. Putvinskio g. 28B Genėti Klevas 1 60 2024-05-03
Kirsti Beržas
Pušis
1
1
40
32
112. Kauno HE – Kruonio HAE Genėti Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Klevas
Gluosnis
Pušis
Tuja
Tuja
Obelis
Obelis
1
2
2
1
1
1
27
1
1
1
45
51-80
> 81
36
46
18
iki 20
25
18
24
2024-05-06
Kirsti Tuja
Šaltalankis
Obelis
Drebulė
Pušis
Pušis
Liepa
Liepa
Ąžuolas
Eglė
Eglė
Robinija
Robinija
Juodalksnis
Juodalksnis
Klevas
Klevas
Baltalksnis
Baltalksnis
Klevas uosialapis
Gudobelė
Gudobelė
Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Karklas
Ieva
Krūmai
Krūmai
Krūmai
1
2
3
1
4
4
15
4
4
1
2
7
1
2
2
4
3
43
24
1
8
2
32
5
1
12
31
14095
11188
20037
10
iki 20
21-50
29
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
6
21-50
iki 20
36
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
28
iki 20
21-50
iki 20
21-50
51
iki 20
iki 20
m2
m2
m2
113. Romainių g. 52 Genėti Ąžuolas
Robinija
Robinija
Pušis
1
3
3
2
28
iki 20
21-50
21-50
2024-05-06
114. Biržiškų g. 3-9 Genėti Klevas
Klevas
Liepa
Liepa
Šermukšnis
Šermukšnis
Kaštonas
Kaštonas
Slyva
Alyva (krūmas)
Šeivamedis (krūmas)
2
2
1
46
7
1
7
1
5
1
3
21-50
51-80
18
21-50
21-50
52
21-50
52
iki 20
vnt
vnt
2024-05-06
Kirsti Liepa
Slyva
1
1
10
14
115. Chemijos g. 77 Genėti Ąžuolas 1 53 2024-05-08
116. Laisvės al. 96 Kirsti Beržas 1 50 2024-05-08
117. Lampėdžių g. 10 Kirsti Liepa 1 30 2024-05-08
118. Minties rato g. 18 Genėti Liepa 2 21-50 2024-05-09
119. Zanavykų g. 66 Genėti Ąžuolas 1 81 2024-05-09
120. Naujakurių 78B Kirsti Robinija
Robinija
Pavienės šakos
1
2
30
19
21-50
vnt.
2024-05-09
121. Žeimenos g. 70 Genėti Alyva 1 vnt. 2024-05-09
Kirsti Tuja 2 21-50
123. Laisvės al. 70 Kirsti Liepa 1 36 2024-05-10
124. Savanorių pr. 104 Genėti Liepa 2 21-50 2024-05-10
125. Prancūzų g. 141 Genėti Liepa 3 20; 21-50 2024-05-10
126. Aušros g. Genėti Liepa
Liepa
Liepa
Šermukšnis
Kaštonas
Klevas
Klevas
Bukas
Ąžuolas
Pušis
Robinija
Krūmai (alyva, kaulenis, kt.
17
54
13
32
3
3
2
1
1
4
1
iki 20
21-50
51-80
iki 20
21-50
51-80
81->
38
18
iki 20
24
2024-05-10
127. Taikos pr. 40  Genėti Liepa
Liepa
Klevas
Klevas
Maumedis
Eglė
Šermukšnis
Drebulė
Slyva
Alyva (krūmas)
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
iki 20
21-50
44
60
20
38
22
30
13
vnt
2024-05-10
Kirsti Šermukšnis
Tuja
Alyva
4
3
1
iki 20
iki 20
5
128. Tunelio g. 37 Genėti Ąžuolas
Ąžuolas
Liepa
Liepa
Liepa
Liepa
2
1
6
10
4
1
21-50
75
iki 20
21-50
51-80
83
2024-05-10
Kirsti Klevas 1 24
129. Taikos pr. Genėti Maumedis
Gluosnis
Šermukšnis
Tuopa
Tuopa
Uosialapis klevas
2
1
1
1
1
1
iki 20
55
18
55
92
42
2024-05-13
Kirsti Šermukšnis 2 iki 20
130. Savanorių pr.  235 Kirsti Klevas 1 47 2024-05-14
131. Kaišiadorių g. 91 Genėti Beržas
Robinija
1
1
32
16
2024-05-14
Kirsti Beržas
Krūmas
1
1
38
vnt.
132. Vijūkų g. Genėti Tuopa 1 130 2024-05-14
Kirsti Uosis
Klevas uosialapis
Gudobelė
Obelis
Drebulė
Drebulė
9
3
7
3
8
3
iki 12
iki 20
iki 20
iki 20
iki 20
21-50
133. Laisvės al. 91A Genėti Klevas
Klevas
Liepa
3
2
1
21-50
51-80
28
2024-05-14
134. Karaliaus Mindaugo 50 Genėti Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Šermukšnis
Uosis
Uosis
Klevas
Klevas
Drebulė
Liepa
Liepa
Gluosnis
Gluosnis
Gluosnis
Eglė
Eglė
Skroblas
Skroblas
Kaštonas
Kaštonas
Pušis
Pušis
Maumedis
Maumedis
Pocūgė
Obelis
Uosialapis klevas
Uosialapis klevas
Uosialapis klevas
Robinija
Robinija
Ieva
Krūmai (forzic, sedula, kt.)
Tuopa
Drebulė
Beržas
27
41
1
1
14
12
20
18
1
18
26
12
11
1
11
1
20
2
24
13
66
49
5
8
1
1
1
7
1
11
11
4
10
1
1
2
iki 20
21-50
51-80
19
iki 20
21-50
iki 20
21-50
21-50
iki 20
21-50
21-50
51-80
92
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
21-50
32
18
iki 20
21-50
51-80
iki 20
21-50
iki 20
vnt
55
42
21-50
2024-05-16
Kirsti Skroblas
Uosis
Uosialapis klevas
Uosialapis klevas
Pušis
Pušis
Klevas
Gluosnis
Gluosnis
Liepa
Ąžuolas
Robinija
Robinija
Eglė
Beržas
Guoba
Krūmai
Krūmai
1
3
23
2
41
1
11
14
5
9
1
52
2
2
1
2
67
80
iki 20
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
iki 20
21-50
iki 20
iki 20
iki 20
vnt. reti
kv. m.
135. Laisvės al. 21 Genėti Ąžuolas 1 65 2024-05-17
136. Laisvės al. 30 Genėti Ąžuolas
Ąžuolas
Ąžuolas
Klevas
4
3
5
1
iki 20
51-80
81>
51
2024-05-17
137. Žiežirbų g. 24 Genėti Gudobelė 4 iki 20 2024-05-17
Kristi Klevas uosialapis
Klevas uosialapis
Kriaušė
Gudobelė
5
3
1
3
iki 20
21-50
12
iki 20
138. Pakraščio g. 43. ir  51 Genėti Liepa
Slyva
Alyva
Kriaušė
Eglė
Ąžuolas
Krūmas (jazminas)
7
1
2
1
3
3
1
21-50
15
iki 20
28
21-50
21-50
vnt.
2024-05-17
Kirsti Šermukšnis
Liepa
Krūmai (klevas)
5
1
1
iki 20
6
vnt.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content