Ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų vizitas į Latvijos ugdymo įstaigas

Gruodžio 12-13 d. grupė ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų iš įvairių Lietuvos miestų lankėsi Latvijos ugdymo įstaigose. Programą, vykdomą ne Lietuvos Respublikos teritorijoje „Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“ akreditavo ir išvyką organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Edukacinė išvyka buvo intensyvi, grupė lankėsi net 5 įstaigose. Pirmoji Rygoje lankyta įstaiga buvo Rygos švietimo ir informavimo centras (RIIMC). Šis Centras yra Rygos miesto biudžetinė įstaiga, įkurta 1995 m. RIIMC veikla:

  • Rygos ugdymo įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas (seminarai, kursai, konferencijos, parodos, metodiniai renginiai ir kt.);
  • metodinės veiklos koordinavimas, dalyvavimas olimpiadose ir įvairiuose mokinių konkursuose;
  • koordinuoja mokymosi visą gyvenimą procesą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą Rygoje;
  • teikia pagalbą mokytojams;
  • vykdo projektinę veiklą.

Centre įkurta biblioteka skirta tik Rygos švietimo darbuotojams. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Rygos švietimo ir informavimo centras itin panašūs savo veikla, net įkurti tais pačiais metais. RIIMC direktorė Signe Neimane ir Centro direktorė Rasa Bortkevičienė susitikimo metu pasidalino patirtimi, aptarė bendrų projektų, partnerystės tinklų tarp Kauno ir Rygos švietimo įstaigų užmezgimo ir plėtojimo, gerosios patirties perėmimo galimybes, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

RIIMC vadovai pristatė Latvijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ypatumus: Latvijos pedagogai, kurių darbo stažas ne mažesnis nei vieni metai, turi teisę ne rečiau nei kas penkeri metai gauti pedagogo profesinės veiklos kokybės įvertinimą. Pagal šį įvertinimą pedagogams skiriama viena iš penkių pedagogo profesinės veiklos kokybės pakopų, kurias skiria skirtingos institucijos:

  • 1, 2, 3 kokybės pakopos skiriamos švietimo įstaigos kartu su savivaldybe, kuriai įstaiga priklauso;
  • 4 kokybės pakopa skiriama savivaldybės, kuriai priklauso švietimo įstaiga, kartu su ŠMM;
  • 5 kokybės kategorija skiriama Latvijos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos.

Po produktyvaus pirmojo vizito svečiai iš Lietuvos lankėsi Rygos vaikų darželyje Nr. 182. Darželio vadovės pasidalino su svečiais savo sėkmės istorija „Bendradarbiavimas su tėvais ir jų įtraukimas į ugdymo procesą“, suteikė galimybę apžiūrėti ugdymo aplinkas, erdves. Edukacinės išvykos dalyviai buvo sužavėti itin estetiškomis ugdymo aplinkomis, kurias kūrė pačios pedagogės: išskirtinis dėmesys patogiam vaikų ugdymui ir poilsiui, higienai, šventėms papuoštos ugdytinių grupės, rankų darbo dekoracijos sukūrė labai jaukią, šiltą aplinką, skatinančią ugdytinių kūrybiškumą, teigiamą mikroklimatą. Grupės dalyviai turėjo galimybę pasisemti gausybę idėjų, kaip tobulinti ugdymo aplinkas savo darbovietėse.

Trečioji lankyta įstaiga – Rygos vaikų darželis „Viršu darzs“ – pasidalino savo sėkmės istorija „Ugdymo aplinkų tobulinimas ir pedagoginis procesas mišraus amžiaus grupėse“. Darželyje mokosi mišraus amžiaus vaikai. Darželis itin išsiskiria savo ugdymo aplinkomis: įsikūręs ant ežero kranto restauruotame išskirtinės architektūros istoriniame pastate. Išskirtinė architektūra pastebima ne tik išorėje bet ir viduje: prie interjero puikiai dera natūralaus medžio baldai, išnaudota kiekviena erdvė sukuriant išskirtinį jaukumą, moderniai pateikta išsaugota senoji architektūra. Grupėse ugdomi 23 vaikai, pedagogai turi mokytojų padėjėjus. Abu darželiai pasižymėjo itin estetiškomis, šiuolaikiškomis ugdymo aplinkomis, kūrybiškomis dekoracijomis, pagamintomis pačių pedagogių, vaikų, tėvelių. Ugdymo aplinkos sukurtos pagal vaikų poreikius, žadina vaikų kūrybiškumą. Lankytasi prieššventiniu laikotarpiu, tad aplinkos itin ryškiai atspindėjo švenčių laukimo nuotaiką. Darželio darbo laikas patogus tėvams: vaikai priimami nuo 7.00 iki 19.00. Darželis artimai bendradarbiauja su vaikų tėvais, įtraukia juos į ugdymo procesą, tėvų informavimui apie veiklą darželyje pasitelkiant socialinį tinklą Facebook. Šią patirtį darželio vadovai įvardino kaip itin sėkmingą: tėvai visada žino ką šiandien veikia jų vaikas, sukuriamas pasitikėjimas tarp tėvų ir pedagogų, tėvai jaučiasi ramūs, nes nuolat Facebooke gali stebėti atnaujintą informaciją apie savo vaikus, darželio veiklą. Darželyje taikomas patirtinis ugdymas, duodamos praktinės užduotys, kurios vaikams įdomios, patrauklios, ugdo jų mąstymą, kūrybiškumą. Įstaigos rengia strateginį planą, ugdymo planą, tik skirtingai nei Lietuvoje, šiuos dokumentus tvirtina tik įstaigos vadovas. Rygoje įdiegta centralizuota priėmimo į ugdymo įstaigas sistema, tėvai turi galimybę registruoti vaiką į 3 įstaigas.

Antrąją vizito dieną lankytos Rygos Valda Zališa pradinėje mokyklos vadovai pristatė mokyklą, skaitė pranešimą „Projektas „2 klasių mokytojai vienoje klasėje“ ir partnerystė su tėvais“. Šioje mokykloje klasėse mokosi net po 34 mokinius, su kuriais dirba 2 mokytojai. Mokykloje sudaryta mokiniams palanki ugdymo aplinka – visiems vaikams yra suteikta galimybė naudotis nemokamu bevieliu internetu. Mokykla taip pat įsikūrusi istoriniame pastate, išsiskyrė savo erdvėmis, architektūra.

Paskutinė lankyta įstaiga – Rygos valstybinė vokiečių gimnazija. Joje mokiniai mokomi įvairių kalbų: vokiečių, anglų, rusų, ispanų, švedų, lotynų. Gimnazija yra ir metodinis centras, išskirtinį dėmesį skiria gabių vaikų ugdymui, aktyviai rengia projektus ir dalyvauja projektinėje veikloje. Gimnazija itin populiari Rygoje, tai įrodo 24 klasių komplektai. Į gimnaziją įstoti reikalingas kalbų egzaminas, ne visi pageidaujantys mokytis šioje gimnazijoje yra priimami. Skatinamas mokinių savarankiškumas: patiems suteikiama galimybė organizuoti renginius, ruoštis šventėms. Gimnazijoje vykdomas profesinis konsultavimas, glaudžiai bendradarbiauja su RIIMC.

Nuo 2015 m. Latvijoje visiems 1-9 klasių mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, yra mokinio „krepšelio“ sistema. Kaimyninės šalies ugdymo įstaigų pedagogai šiltai priėmė kolegas iš Lietuvos, pasidalino savo sėkmėmis, buvo suinteresuoti tolesniu bendradarbiavimu. Edukacinė išvyka buvo naudinga abiejų šalių įstaigoms: užmegztas bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos ugdymo įstaigų, įgyta patirties, kurią vadovai, pedagogai pritaikys savo darbe, atnaujins ugdymo aplinkas, užtikrins mokinių pasiekimų pažangą.

Skip to content