Tikybos kūrybinio dailyraščio konkursas „Geroji žinia“

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras kartu su Kauno tikybos mokytojų metodiniu būreliu 2016 m. gruodžio mėnesį organizavo tikybos 5-ų klasių moksleivių kūrybinio dailyraščio konkursą „Geroji žinia“ pagal Lk 2,11-14. Penktokai savo darbeliais stengėsi įsigilinti į Kalėdų įvykius, perteiktus Naujajame Testamente, bei kūrybiniu dailyraščiu išreikšti Jėzaus gimimo žinią pagal Luko evangeliją, taip dalindamiesi tikėjimo, grožio, kalėdinio džiaugsmo žinia su kitais. Pagal konkurso nuostatus kiekviena mokykla galėjo pristatyti ne daugiau kaip 3 penktokų darbus.

2017 m. sausio 4 dieną susirinkusi darbų vertinimo komisija žavėjosi puikiai atliktais darbais, moksleivių išradingumu, kūrybiškai perteikiant kalėdinę žinią. Į Kauno arkivyskupijos katechetikos centrą atkeliavo 68 darbai iš 31-os Kauno arkivyskupijos mokyklos. Vaikams darbus atlikti padėjo, konsultavo 37 ne tik tikybos, bet ir dailės bei lietuvių kalbos mokytojai.

Gražiausi darbai visą 2017 m. sausio mėn. eksponuojami Kauno arkivyskupijos katechetikos centre (A.Jakšto g. 4, II aukštas). Visiems dalyviams ir jų mokytojams įteikti Kauno arkivyskupijos katechetikos centro padėkos raštai, o komisijos narių išrinkti                   5 geriausi darbai dar gaus A.Dlugosz knygą „Gerasis Dievas kalba mums“. Jas kartu su konkurso diplomais gaus šių mokyklų moksleiviai: Altėja Valkavickaitė (Kauno Juozo Grušo meno gimnazija), Aurelija Krikštolaitytė (Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla), Julija Daukšaitė (Kauno Juozo Grušo meno gimnazija), Laura Rimkutė (Kėdainių r. Šėtos gimnazija), Liepa Vazgytė (Kauno Palemono gimnazija).

Inga Rakauskienė

Kauno arkivyskupijos katechetikos centro metodininkė

Skip to content